การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 สรุปผลประหยัดพลังงานน้ำมันของหน่วยงาน
 สรุปผลประหยัดพลังงานน้ำมันของหน่วยงาน
 ต้นสังกัด : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
 ต้นสังกัด : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
 ข้อมูลของเดือน      
 เทียบกับเดือน   
 
 ต้นสังกัด: กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต    (ย้อนขึ้น)
 การประหยัด   ลำดับ   หน่วยงาน   ผลประหยัด   จำนวนหน่วยงาน 
หน่วยงานต้นสังกัด  กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  - (เฉพาะต้นสังกัด) 
 ยังรายงานข้อมูลไม่ครบ
  1    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี 0.0%  (0/1) 
  2    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน 0.0%  (0/1) 
  3    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 0.0%  (0/1) 
  4    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 0.0%  (0/1) 
  5    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 0.0%  (0/1) 
  6    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 0.0%  (0/1) 
  7    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช 0.0%  (0/1) 
  8    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 0.0%  (0/1) 
  9    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 0.0%  (0/1) 
  10    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 0.0%  (0/1) 
  11    สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ 0.0%  (0/1) 
  12    พัสดุศูนย์รับบริจาคเพื่อสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน 0.0%  (0/1) 
  13    ที่พักคนเดินทางและบ้านพักเยาวชนดินแดง 0.0%  (0/1) 
  14    ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ 0.0%  (0/1) 
  15    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกระบี่ 0.0%  (0/1) 
  16    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดจันทบุรี 0.0%  (0/1) 
  17    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา 0.0%  (0/1) 
  18    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชลบุรี 0.0%  (0/2) 
  19    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยนาท 0.0%  (0/1) 
  20    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชัยภูมิ 0.0%  (0/1) 
  21    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชุมพร 0.0%  (0/1) 
  22    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดตรัง 0.0%  (0/1) 
  23    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดตราด 0.0%  (0/1) 
  24    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครนายก 0.0%  (0/1) 
  25    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครปฐม 0.0%  (0/1) 
  26    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครพนม 0.0%  (0/1) 
  27    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 0.0%  (0/1) 
  28    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครสวรรค์ 0.0%  (0/1) 
  29    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ 0.0%  (0/1) 
  30    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปทุมธานี 0.0%  (0/1) 
  31    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปราจีนบุรี 0.0%  (0/1) 
  32    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0.0%  (0/1) 
  33    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพิจิตร 0.0%  (0/1) 
  34    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดภูเก็ต 0.0%  (0/2) 
  35    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดมหาสารคาม 0.0%  (0/1) 
  36    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดยโสธร 0.0%  (0/1) 
  37    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด 0.0%  (0/1) 
  38    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเลย 0.0%  (0/1) 
  39    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ 0.0%  (0/1) 
  40    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ 0.0%  (0/1) 
  41    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสมุทรสงคราม 0.0%  (0/1) 
  42    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสมุทรสาคร 0.0%  (0/1) 
  43    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสิงห์บุรี 0.0%  (0/1) 
  44    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุโขทัย 0.0%  (0/1) 
  45    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง 0.0%  (0/1) 
  46    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น 0.0%  (0/1) 
  47    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุดรธานี 0.0%  (0/1) 
  48    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี 0.0%  (0/1) 
  49    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสงขลา 0.0%  (0/1) 
  50    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ 0.0%  (0/1) 
  51    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนราธิวาส 0.0%  (0/1) 
  52    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสระบุรี 0.0%  (0/1) 
  53    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดหนองคาย 0.0%  (0/1) 
  54    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพะเยา 0.0%  (0/1) 
  55    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพิษณุโลก 0.0%  (0/1) 
  56    ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกาญจนบุรี 0.0%  (0/1)