การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 สรุปผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน
 สรุปผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน
 ต้นสังกัด : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 ต้นสังกัด : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 ข้อมูลของเดือน      
 เทียบกับเดือน   
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    (ย้อนขึ้น)
 การประหยัด   ลำดับ   หน่วยงาน   ผลประหยัด   จำนวนหน่วยงาน 
หน่วยงานต้นสังกัด  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (เฉพาะต้นสังกัด) 
 ยังรายงานข้อมูลไม่ครบ
  1    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม 0.0%  (0/1) 
  2    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 0.0%  (0/2) 
  3    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน 0.0%  (0/1) 
  4    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี 0.0%  (0/1) 
  5    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0.0%  (0/1) 
  6    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน 0.0%  (0/1) 
  7    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม 0.0%  (0/1) 
  8    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย 0.0%  (0/1) 
  9    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ 0.0%  (0/1) 
  10    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 0.0%  (0/1) 
  11    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 0.0%  (0/1) 
  12    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร 0.0%  (0/1) 
  13    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 0.0%  (0/1) 
  14    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 0.0%  (0/1) 
  15    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 0.0%  (0/1) 
  16    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 0.0%  (0/1) 
  17    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 0.0%  (0/1) 
  18    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี 0.0%  (0/1) 
  19    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร 0.0%  (0/1) 
  20    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 0.0%  (0/1) 
  21    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง 0.0%  (0/1) 
  22    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด 0.0%  (0/1) 
  23    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก 0.0%  (0/1) 
  24    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก 0.0%  (0/1) 
  25    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 0.0%  (0/1) 
  26    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 0.0%  (0/1) 
  27    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ 0.0%  (0/1) 
  28    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี 0.0%  (0/1) 
  29    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส 0.0%  (0/2) 
  30    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ 0.0%  (0/1) 
  31    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี 0.0%  (0/1) 
  32    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0.0%  (0/1) 
  33    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี 0.0%  (0/1) 
  34    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี 0.0%  (0/1) 
  35    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 0.0%  (0/1) 
  36    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา 0.0%  (0/1) 
  37    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 0.0%  (0/1) 
  38    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร 0.0%  (0/1) 
  39    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก 0.0%  (0/1) 
  40    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี 0.0%  (0/1) 
  41    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 0.0%  (0/1) 
  42    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ 0.0%  (0/1) 
  43    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต 0.0%  (0/1) 
  44    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม 0.0%  (0/1) 
  45    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร 0.0%  (0/1) 
  46    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0.0%  (0/1) 
  47    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร 0.0%  (0/1) 
  48    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา 0.0%  (0/1) 
  49    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด 0.0%  (0/1) 
  50    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง 0.0%  (0/1) 
  51    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 0.0%  (0/1) 
  52    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 0.0%  (0/1) 
  53    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี 0.0%  (0/1) 
  54    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 0.0%  (0/1) 
  55    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย 0.0%  (0/1) 
  56    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ 0.0%  (0/1) 
  57    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร 0.0%  (0/1) 
  58    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา 0.0%  (0/1) 
  59    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล 0.0%  (0/1) 
  60    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ 0.0%  (0/1) 
  61    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร 0.0%  (0/1) 
  62    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว 0.0%  (0/1) 
  63    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี 0.0%  (0/1) 
  64    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี 0.0%  (0/1) 
  65    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย 0.0%  (0/1) 
  66    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 0.0%  (0/1) 
  67    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี 0.0%  (0/1) 
  68    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  69    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย 0.0%  (0/1) 
  70    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 0.0%  (0/1) 
  71    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง 0.0%  (0/1) 
  72    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ 0.0%  (0/1) 
  73    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 0.0%  (0/1) 
  74    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี 0.0%  (0/1) 
  75    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี 0.0%  (0/1) 
  76    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ 0.0%  (0/1)