การรายงานข้อมูล
การรายงานข้อมูลไฟฟ้าเฉพาะรายหน่วยงาน
การรายงานข้อมูลน้ำมันเฉพาะรายหน่วยงาน
 การใช้ไฟฟ้า
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้ไฟฟ้าตามช่วงเดือน
 การใช้น้ำมัน
กราฟการใช้พลังงาน
สรุปผลการประหยัด-เดือนเทียบเดือน
ผลสรุปการใช้น้ำมันตามช่วงเดือน
 สรุปผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน
 สรุปผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน
 ต้นสังกัด : สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
 ต้นสังกัด : สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
 ข้อมูลของเดือน      
 เทียบกับเดือน   
 
 ต้นสังกัด: สำนักงานประกันสังคม(สปส.)    (ย้อนขึ้น)
 การประหยัด   ลำดับ   หน่วยงาน   ผลประหยัด   จำนวนหน่วยงาน 
หน่วยงานต้นสังกัด  สำนักงานประกันสังคม(สปส.)  (เฉพาะต้นสังกัด) 
 ยังรายงานข้อมูลไม่ครบ
  1    สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 2 0.0%  (0/1) 
  2    สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 0.0%  (0/1) 
  3    สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4 0.0%  (0/1) 
  4    สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 5 0.0%  (0/1) 
  5    สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 6 0.0%  (0/1) 
  6    สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 7 0.0%  (0/1) 
  7    สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 8 0.0%  (0/1) 
  8    สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 9 0.0%  (0/1) 
  9    สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 10 0.0%  (0/1) 
  10    ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี 0.0%  (0/1) 
  11    ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดระยอง 0.0%  (0/1) 
  12    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ 0.0%  (0/1) 
  13    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี 0.0%  (0/1) 
  14    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ 0.0%  (0/1) 
  15    สปส.จ.กำแพงเพชร 0.0%  (0/1) 
  16    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 0.0%  (0/1) 
  17    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี) 0.0%  (0/1) 
  18    สปส.จ.ฉะเชิงเทรา 0.0%  (0/1) 
  19    สปส.จ.ชลบุรี 0.0%  (0/1) 
  20    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท 0.0%  (0/1) 
  21    สปส.จ.ชัยภูมิ 0.0%  (0/1) 
  22    สปส.จ.ชุมพร 0.0%  (0/1) 
  23    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย 0.0%  (0/1) 
  24    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 0.0%  (0/1) 
  25    สปส.จ.ตรัง 0.0%  (0/1) 
  26    สปส.จ.ตราด 0.0%  (0/1) 
  27    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก 0.0%  (0/1) 
  28    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก 0.0%  (0/1) 
  29    สปส.จ.นครปฐม 0.0%  (0/1) 
  30    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม 0.0%  (0/1) 
  31    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 0.0%  (0/1) 
  32    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 0.0%  (0/1) 
  33    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 0.0%  (0/1) 
  34    สปส.จ.นนทบุรี 0.0%  (0/2) 
  35    สปส.จ.นราธิวาส 0.0%  (0/1) 
  36    สปส.จ.น่าน 0.0%  (0/1) 
  37    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 0.0%  (0/1) 
  38    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี 0.0%  (0/1) 
  39    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0.0%  (0/1) 
  40    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี 0.0%  (0/1) 
  41    สปส.จ.ปัตตานี 0.0%  (0/1) 
  42    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา 0.0%  (0/1) 
  43    สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา 0.0%  (0/1) 
  44    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 0.0%  (0/1) 
  45    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง 0.0%  (0/1) 
  46    สปส.จ.พิจิตร 0.0%  (0/1) 
  47    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก 0.0%  (0/2) 
  48    สปส.จ.เพชรบุรี 0.0%  (0/1) 
  49    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ 0.0%  (0/1) 
  50    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ 0.0%  (0/1) 
  51    สปส.จ.ภูเก็ต 0.0%  (0/1) 
  52    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม 0.0%  (0/1) 
  53    สปส.จ.มุกดาหาร 0.0%  (0/1) 
  54    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0.0%  (0/1) 
  55    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร 0.0%  (0/1) 
  56    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา 0.0%  (0/1) 
  57    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด 0.0%  (0/1) 
  58    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง 0.0%  (0/1) 
  59    สปส.จ.ระยอง 0.0%  (0/1) 
  60    สปส.จ.ราชบุรี 0.0%  (0/2) 
  61    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี 0.0%  (0/1) 
  62    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง 0.0%  (0/1) 
  63    สปส.จ.ลำพูน 0.0%  (0/2) 
  64    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย) 0.0%  (0/1) 
  65    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ 0.0%  (0/1) 
  66    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร 0.0%  (0/1) 
  67    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา 0.0%  (0/1) 
  68    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล 0.0%  (0/1) 
  69    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ 0.0%  (0/1) 
  70    สปส.จ.สมุทรสงคราม 0.0%  (0/1) 
  71    สปส.จ.สมุทรสาคร 0.0%  (0/2) 
  72    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว 0.0%  (0/1) 
  73    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี 0.0%  (0/1) 
  74    สปส.จ.สิงห์บุรี 0.0%  (0/1) 
  75    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 0.0%  (0/1) 
  76    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี 0.0%  (0/1) 
  77    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี 0.0%  (0/1) 
  78    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ 0.0%  (0/1) 
  79    สปส.จ.หนองคาย 0.0%  (0/1) 
  80    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 0.0%  (0/1) 
  81    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง 0.0%  (0/1) 
  82    สปส.จ.อำนาจเจริญ 0.0%  (0/1) 
  83    สปจ.อุดรธานี 0.0%  (0/1) 
  84    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 0.0%  (0/1) 
  85    สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี 0.0%  (0/1) 
  86    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 0.0%  (0/1) 
  87    สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 1 0.0%  (0/1) 
  88    ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดขอนแก่น 0.0%  (0/1) 
  89    ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 0.0%  (0/1) 
  90    สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 11 0.0%  (0/1) 
  91    สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 12 0.0%  (0/1) 
  92    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ 0.0%  (0/1)