ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
 จังหวัด:เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•  [หน่วยงานในสังกัด 62 หน่วยงาน]  [ย้อนขึ้น] หน้าที่ 
   หน่วยงาน    การติดตาม ความครบถ้วนข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ47,842.3230,751.000.40028,682.483,853.591.02782.5002.500
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ41,150.3526,658.000.38939,552.132,090.033.11332.5002.500
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ51,078.8137,818.000.215613,289.485,785.891.06722.5002.500
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ35,335.3023,262.000.36713,486.952,670.340.17522.5002.500
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ36,394.8310,950.001.99148,677.44722.159.81452.5002.500
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ13,320.6918,297.000.34485,634.842,867.960.76831.0002.500
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ45,955.4823,242.000.779510,122.582,980.932.05622.5002.500
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ109,726.05289,783.030.659213,445.6434,428.400.64851.0001.000
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7ทำแล้ว100.00%100.00%ครบ991,497.75371,244.001.40373,832.593,870.330.10882.5001.918
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1ทำแล้ว100.00%100.00%ครบ337,599.19180,604.840.682315,403.776,853.501.02282.5002.500
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2ทำแล้ว100.00%100.00%ครบ153,553.20263,338.440.475218,395.977,929.101.08811.0002.500
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ57,506.5343,502.000.189716,028.295,598.611.57662.5002.500
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ52,646.2398,664.340.519812,708.76827.1912.82741.0002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ401,179.38155,448.641.322727,465.2212,519.370.97442.5002.500
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)ทำแล้ว100.00%100.00%ครบ59,818.4240,326.000.335012,233.383,679.221.99252.5002.500
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ294,148.72256,841.840.0307694.561,326.090.52862.5001.000
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีทำแล้วไม่มีงบ100.00%ครบ - - - 2,066.885,028.110.63 - 1.000
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึทำแล้ว83.33%100.00%ครบ51,966.68255,046.38-13,697.6437,432.400.67070.7501.000
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ30,976.5012.002,322.23755,254.561,641.881.88032.5002.500
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ44,213.2125,620.000.55327,940.702,464.561.89982.5002.500
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ853,677.63890,884.190.137617,211.3611,104.160.39501.7862.500
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ263,428.63111,355.551.12918,707.445,692.450.37672.5002.500
วิทยาลัยการอาชีพนายายอามทำแล้ว100.00%ไม่มีงบครบ326,189.59142,440.001.0610 - - - 2.500 -
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาวทำแล้ว100.00%100.00%ครบ303,231.1374,361.932.67009,135.962,531.842.24762.5002.500
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ52,256.9922,090.001.12916,851.837,434.760.17062.5001.635
รจจ.จันทบุรี ทำแล้ว83.33%83.33%ครบ714,002.69684,687.00-10,025.7936,341.30-0.7500.750
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ทำแล้ว100.00%100.00%ครบ99,783.48117,830.000.23784,415.573,202.410.24091.3592.500
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ35,272.4522,246.000.42706,813.835,253.280.16742.5002.500
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ47,158.0537,506.000.131611,547.547,729.270.34462.5002.500
ด่านศุลกากรจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ77,883.0369,229.230.012514,196.646,057.471.10932.5002.500
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ทำแล้ว100.00%100.00%ครบ38,075.2732,166.000.06538,144.927,008.450.04592.5002.500
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ60,457.8686,233.000.36917,120.5211.401,350.62001.0002.500
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ31,897.198,785.002.26786,487.073,213.690.81672.5002.500
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ54,332.2142,130.000.160714,610.3613,687.360.03932.5002.284
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ39,801.9914,339.001.49828,791.504,357.450.81582.5002.500
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ33,127.2617,470.000.70666,148.26426.0511.98782.5002.500
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ1,608,294.10222,588.805.5029645,877.8856,998.099.19842.5002.500
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ40,306.2719,062.000.903010,213.857,299.500.25932.5002.500
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ35,367.8729,012.720.09716,167.281,208.173.59422.5002.500
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ39,891.3517,986.000.99617,479.413,464.390.94302.5002.500
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ123,127.00121,654.010.089116,550.04990.2214.04212.0102.500
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ47,080.2241,451.450.022211,681.956,561.190.60242.5002.500
สพ.จันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ146,986.28102,657.800.28865,184.493,727.310.25192.5002.500
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ47,180.4260,912.350.30293,853.384,355.370.20371.1161.486
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ36,588.6639,527.030.16697,536.483,837.000.76771.6522.500
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ49,523.9434,644.300.286512,442.5712,808.180.12572.5001.841
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอามทำแล้ว100.00%100.00%ครบ33,949.269,644.002.16825,904.833,256.450.63192.5002.500
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อนทำแล้ว100.00%100.00%ครบ32,630.747,172.003.09485,364.365,404.850.10672.5001.928
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ36,959.8236,913.000.09894,413.843,522.610.12771.9642.500
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ37,058.6530,312.000.10037,536.48424.0414.99572.5002.500
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ34,299.695,681.004.43396,718.763,445.480.75502.5002.500
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)ทำแล้ว100.00%100.00%ครบ54,306.6162,561.720.218823,417.045,232.933.02741.4302.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรีทำแล้ว100.00%100.00%ครบ55,499.1425,798.830.93613,375.28748.853.05662.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่ทำแล้ว100.00%100.00%ครบ54,692.625,830.007.44312,455.56764.011.89262.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุงทำแล้ว100.00%100.00%ครบ54,856.285,414.008.11913,157.62789.602.59912.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์ทำแล้ว100.00%100.00%ครบ47,156.616,299.005.73772,273.52798.011.56412.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขามทำแล้ว100.00%100.00%ครบ46,860.794,005.009.53052,348.04754.011.80272.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อนทำแล้ว100.00%100.00%ครบ53,349.263,567.0012.46073,677.76769.803.29982.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาวทำแล้ว100.00%100.00%ครบ53,445.186,282.006.65694,430.28752.534.29852.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมวทำแล้ว100.00%100.00%ครบ44,903.485,761.006.01504,563.12761.454.39342.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอามทำแล้ว100.00%100.00%ครบ46,819.115,047.007.34903,038.76756.002.61762.5002.500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏทำแล้ว100.00%100.00%ครบ53,930.083,883.0011.49992,359.92622.332.41292.5002.500
ผลประเมิน (คะแนน) 1.000 0.242 0.246 0.500 1.227 1.313 2.219 2.309
             รวมได้รับ 4.528+0.226=4.754 คะแนน