ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [77 จังหวัด] หน้าที่ 
   จังหวัด ความครบถ้วนข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน (คะแนน) การใช้พลังงาน ผลประเมิน (คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
     กระบี่ 92% 91% 0.8000 13.94 14.48 4.7134
     กรุงเทพมหานคร 0% 0% 0.0000 - - 0.0000
     กาญจนบุรี 89% 88% 0.8000 8.95 16.23 4.5826
     กาฬสินธุ์ 78% 78% 0.6444 11.11 24.72 4.4250
     กำแพงเพชร 77% 73% 0.6556 5.45 16.29 3.9281
     ขอนแก่น 92% 91% 0.7333 10.04 26.21 4.6455
     จันทบุรี 80% 78% 0.6591 10.12 13.03 4.4500
     ฉะเชิงเทรา 80% 80% 0.7083 0.70 16.56 3.5811
     ชลบุรี 79% 76% 0.7667 4.59 15.33 4.0034
     ชัยนาท 85% 86% 0.8295 5.47 0.28 2.7311
     ชัยภูมิ 94% 96% 0.9000 10.61 9.93 4.8445
     ชุมพร 89% 87% 0.7955 9.90 25.00 4.6677
     เชียงราย 68% 70% 0.6222 9.31 17.99 4.2441
     เชียงใหม่ 79% 78% 0.6333 9.81 17.74 4.3954
     ตรัง 82% 81% 0.7471 5.59 2.10 3.3305
     ตราด 86% 86% 0.8028 6.40 82.32 4.3054
     ตาก 93% 94% 0.7412 22.83 10.46 3.1765
     นครนายก 86% 84% 0.8507 17.98 8.90 4.5923
     นครปฐม 83% 82% 0.7442 5.75 10.22 4.1473
     นครพนม 84% 85% 0.8000 14.06 22.66 4.6443