ส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รวมหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่ปรากฏในกฎกระทรวง)
  [77 จังหวัด] หน้าที่ 
   จังหวัด ความครบถ้วนข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน (คะแนน) การใช้พลังงาน ผลประเมิน (คะแนน) สรุปผลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
     กระบี่ 92% 91% 0.8000 13.94 14.48 4.7134
     กรุงเทพมหานคร 0% 0% 0.0000 - - 0.0000
     กาญจนบุรี 90% 89% 0.8167 7.73 13.51 4.4866
     กาฬสินธุ์ 76% 76% 0.6162 9.41 24.27 4.3147
     กำแพงเพชร 77% 73% 0.6556 5.45 16.29 3.9281
     ขอนแก่น 68% 72% 0.5181 9.09 5.35 3.6599
     จันทบุรี 80% 78% 0.6591 10.12 13.03 4.4500
     ฉะเชิงเทรา 80% 80% 0.7042 0.80 16.93 3.5842
     ชลบุรี 72% 63% 0.7422 4.48 18.14 3.8635
     ชัยนาท 85% 86% 0.8295 5.47 0.28 2.7311
     ชัยภูมิ 93% 95% 0.9143 14.66 14.59 4.8563
     ชุมพร 89% 87% 0.7955 9.90 25.00 4.6677
     เชียงราย 73% 73% 0.6452 4.60 20.48 3.8339
     เชียงใหม่ 45% 45% 0.3657 - - 0.8169
     ตรัง 82% 81% 0.7471 5.59 2.10 3.3305
     ตราด 86% 86% 0.8028 6.40 82.32 4.3054
     ตาก 93% 94% 0.7412 22.83 10.46 3.1765
     นครนายก 86% 84% 0.8485 18.16 9.60 4.6577
     นครปฐม 83% 82% 0.7442 5.75 10.22 4.1473
     นครพนม 84% 85% 0.8000 14.06 22.66 4.6443