ส่วนราชการส่วนกลาง (รวมหน่วยงานส่วนกลางที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง)
 ต้นสังกัด:กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  [หน่วยงานในสังกัดกรม 249 หน่วยงาน]  [ย้อนขึ้น] หน้าที่ 
   หน่วยงาน ความครบถ้วนข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI ค่ามาตรฐาน ค่าจริง EUI ไฟฟ้า น้ำมัน
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา100.00%100.00%ครบ32,347.1330,579.000.05789,933.607,600.000.30712.5002.500
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 69 จังหวัดหนองบัวลำภู 100.00%100.00%ครบ32,407.5720,548.490.57719,161.4611,043.90-0.17052.5001.944
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก100.00%100.00%ครบ35,513.5125,197.770.409410,842.367,563.000.43362.5002.500
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์100.00%100.00%ครบ40,489.8917,134.001.363113,417.4344,526.11-0.69872.5001.000
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา100.00%100.00%ครบ34,226.4438,200.72-0.104012,342.4814,166.56-0.12882.1882.114
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์100.00%100.00%ครบ38,486.6717,066.971.255011,680.077,066.000.65302.5002.500
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 47 จังหวัดระนอง100.00%100.00%ครบ36,654.3441,254.55-0.111510,732.4313,158.76-0.18442.1651.947
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี100.00%100.00%ครบ30,366.1514,198.001.138810,347.1219,682.12-0.47432.5001.077
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 45 จังหวัดยะลา100.00%100.00%ครบ50,559.6046,636.000.084115,290.858,862.000.72542.5002.500
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 57 จังหวัดสตูล100.00%100.00%ครบ62,290.9739,661.000.570619,112.2822,690.62-0.15772.5002.027
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา100.00%100.00%ครบ35,860.4018,545.000.933712,742.2820,311.59-0.37272.5001.365
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 68 จังหวัดหนองคาย 100.00%100.00%ครบ37,171.5416,601.001.239113,075.597,874.000.66062.5002.500
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา100.00%100.00%ครบ38,763.2516,157.761.399012,567.5815,171.72-0.17162.5001.985
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี100.00%100.00%ครบ46,257.9112,498.542.701115,251.5221,090.00-0.27682.5001.669
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี100.00%100.00%ครบ32,877.8519,974.840.646012,326.0413,346.27-0.07642.5002.271
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 20 จังหวัดนครราชสีมา100.00%100.00%ครบ48,873.2734,414.670.420120,075.2829,757.91-0.32542.5001.524
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 72 จังหวัดอุตรดิตถ์ 100.00%100.00%ครบ42,230.6845,703.23-0.076013,299.8127,532.00-0.51692.2721.000
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จังหวัดสกลนคร100.00%100.00%ครบ34,492.6330,338.000.136914,020.1817,820.00-0.21322.5001.860
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์100.00%100.00%ครบ42,586.1829,223.570.457314,099.2419,280.00-0.26872.5001.631
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ 100.00%100.00%ครบ118,366.9746,056.301.570013,393.4611,712.660.14352.5002.500
ผลประเมิน (คะแนน) 0.328 0.326 0.642 0.540 1.285 1.181
             รวมได้รับ 2.466 คะแนน