กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   ประัเภท 
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 77 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า2,244,618.802,861,730.00
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย 10,328.2527,006.66
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกำแพงเพชร 12,856.8126,331.10
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 21,450.6042,816.08
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครปฐม 13,816.0032,178.16
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา 12,465.0032,060.58
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนราธิวาส6,808.0025,454.25
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดบุรีรัมย์13,104.0025,418.15
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครพนม5,449.0025,334.92
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี 12,676.0132,607.11
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16,553.0030,432.35
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพัทลุง 7,275.0026,381.36
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิษณุโลก 11,063.0027,695.56
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต 304.1632,999.31
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด7,748.0028,053.34
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยะลา 5,610.0025,880.04
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำปาง 7,992.0027,286.35
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 39,747.001,882,314.80
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสระแก้ว 6,854.0026,624.70
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสระบุรี 16,934.0030,141.24
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองคาย 7,050.0025,852.49
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 6,653.0025,395.42
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ 5,514.005,774.28
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุดรธานี 15,247.9826,410.88
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกระบี่ 12,474.0026,925.98
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาญจนบุรี 8,285.0028,752.13
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,743.7825,615.81
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น 2,207.0034,590.53
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดจันทบุรี 7,055.0023,955.34
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 7,657.008,044.75
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี 40,597.0048,577.48
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชัยภูมิ 3,241.0225,942.40
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชัยนาท9,354.0026,796.06
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร10,558.0026,214.24
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก7,923.0026,169.31
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด3,964.0026,657.38
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตรัง6,396.0026,752.54
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครนายก6,924.0026,827.09
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช6,544.0028,200.59
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครสวรรค์9,785.0032,933.44
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนนทบุรี22,471.0038,378.17
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดน่าน5,066.0024,735.65
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปทุมธานี23,137.0038,897.10
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,935.0027,851.82
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี7,711.0026,095.14
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร6,935.0025,562.98
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี8,138.17100,026.99
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์9,440.0027,274.43
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแพร่6,303.0025,665.75
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพังงา11,772.0025,370.58
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพะเยา4,040.0024,784.66
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมหาสารคาม5,717.0026,713.50
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,159.0024,262.06
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร8,072.0025,520.04
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร8,722.0025,067.48
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระนอง6,257.0025,543.93
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระยอง16,856.6232,143.35
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี13,140.4028,159.19
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเลย5,559.0024,871.41
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลพบุรี6,127.0027,887.62
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน4,295.0026,107.94
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า10,581.0026,753.00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร4,847.0025,526.42
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสตูล8,573.0025,237.55
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา34,508.0034,726.91
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม7,394.0026,919.24
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร12,916.0035,289.00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุโขทัย7,689.0027,050.83
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี12,602.0028,242.23
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,301.0035,951.24
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุรินทร์8,274.0026,713.27
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสิงห์บุรี8,464.0026,779.40
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอ่างทอง4,136.0025,607.63
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุทัยธานี0.0025,440.22
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์7,362.0027,179.70
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดบึงกาฬ0.000.00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุบลราชธานี13,377.0027,605.16