กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 71 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ1,911,000.001,702,065.90
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี107,791.0051,127.40
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน41,678.0056,103.33
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 69,853.6234,450.91
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี270,486.34618,249.31
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 27,395.9521,226.85
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 89,453.5258,398.66
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช5,086.0026,100.98
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 95,845.6537,127.32
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 195,398.1932,071.39
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 54,326.0010,474.38
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์62,578.2723,012.51
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี8,530.0048,363.44
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์29,223.5742,586.18
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร13,667.0039,135.46
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น88,490.9350,038.72
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย38,261.0598,262.69
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่60,684.71136,267.47
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก39,072.1246,684.91
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา34,414.6748,873.27
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์16,843.9542,953.23
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส17,053.0049,666.64
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน24,590.7356,420.16
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17,134.0040,489.89
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,480.0039,298.70
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี20,138.3231,645.45
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี32,280.0028,639.33
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา6,837.0041,408.29
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา31,461.0935,959.62
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง17,785.0635,259.47
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก29,429.3540,217.76
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์5,955.0035,164.85
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี17,353.1029,903.38
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่5,052.0035,993.46
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี10,529.0042,771.06
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร47,582.7342,314.95
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,497.3045,609.77
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา46,636.0050,559.60
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง41,254.5536,654.34
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง27,460.0039,461.86
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี10,002.0029,511.93
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง35,940.8357,588.58
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน13,831.0034,695.55
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร30,338.0034,492.63
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล39,661.0062,290.97
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว24,972.5038,498.78
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี26,767.5041,610.66
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี21,538.1632,928.15
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี32,030.0032,009.36
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์46,056.30118,366.97
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 16,601.0037,171.54
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา16,157.7638,763.25
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 20,548.4932,407.57
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 52,896.2244,991.54
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 45,703.2342,230.68
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี12,498.5446,257.91
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา65,391.2335,577.21
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร20,507.5033,936.40
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา18,545.0035,860.40
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี14,198.0030,366.15
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา38,200.7234,226.44
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส29,926.0031,008.66
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่17,741.8835,255.16
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา30,579.0032,347.13
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์5,623.0032,854.70
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี44,039.3735,576.24
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี19,974.8432,877.85
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก25,197.7735,513.51
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง43,202.5033,702.23
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก17,158.0432,743.95
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์17,066.9738,486.67