กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าระหว่าง AEU และ SEU ของหน่วยงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ตารางแสดงค่า AEU และค่า SEU ของการใช้ไฟฟ้า
(จำนวนหน่วยงานทั้งหมด 106 หน่วยงาน)
 หน่วยงาน  ค่า AEU   ค่า SEU 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ1,911,000.001,702,065.90
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี107,791.0051,127.40
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน41,678.0056,103.33
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี69,853.6234,450.91
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี270,486.34618,249.31
สถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี27,395.9521,226.85
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา89,453.5258,398.66
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช5,086.0026,100.98
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก95,845.6537,127.32
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี195,398.1932,071.39
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ54,326.0010,474.38
สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์62,578.2723,012.51
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา0.000.00
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 1 จังหวัดกระบี่9,656.2629,183.09
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดกาญจนบุรี8,530.0048,363.44
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์29,223.5742,586.18
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร13,667.0039,135.46
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น88,490.9350,038.72
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 6 จังหวัดจันทบุรี3,364.0027,350.33
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา6,040.0028,256.45
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 8 จังหวัดชลบุรี5,558.0027,543.25
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 9 จังหวัดชัยนาท6,792.0026,564.40
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 จังหวัดชัยภูมิ4,468.0027,888.62
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 11 จังหวัดชุมพร9,347.9029,226.14
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงราย38,261.0598,262.69
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่60,684.71136,267.47
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 14 จังหวัดตรัง2,536.6628,655.97
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดตราด7,095.0526,242.31
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดตาก39,072.1246,684.91
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 17 จังหวัดนครนายก8,907.0028,916.84
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 18 จังหวัดนครปฐม9,518.0030,412.43
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 19 จังหวัดนครพนม 3,625.4027,112.52
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา34,414.6748,873.27
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 21 จังหวัดนครศรีธรรมราช10,061.3835,330.78
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์16,843.9542,953.23
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 23 จังหวัดนนทบุรี38,063.0033,261.22
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส17,053.0049,666.64
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดน่าน24,590.7356,420.16
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17,134.0040,489.89
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 27 จังหวัดปทุมธานี11,442.0029,518.11
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,480.0039,298.70
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปราจีนบุรี5,185.0028,195.43
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี20,138.3231,645.45
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพะเยา6,837.0041,408.29
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,325.0030,833.79
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา31,461.0935,959.62
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง17,785.0635,259.47
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 35 จังหวัดพิจิตร8,502.0028,645.74
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพิษณุโลก29,429.3540,217.76
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์5,955.0035,164.85
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี17,353.1029,903.38
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่5,052.0035,993.46
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 40 จังหวัดภูเก็ต3,709.0027,656.80
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 41 จังหวัดมหาสารคาม5,674.0029,657.81
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร47,582.7342,314.95
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,497.3045,609.77
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 44 จังหวัดยโสธร5,812.0028,016.87
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา46,636.0050,559.60
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 46 จังหวัดร้อยเอ็ด6,049.0030,319.16
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง41,254.5536,654.34
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง27,460.0039,461.86
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดราชบุรี10,002.0029,511.93
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี32,280.0028,639.33
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำปาง35,940.8357,588.58
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำพูน13,831.0034,695.55
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 53 จังหวัดเลย5,674.0026,318.97
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 54 จังหวัดศรีสะเกษ3,506.6633,716.63
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร30,338.0034,492.63
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล39,661.0062,290.97
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 58 จังหวัดสมุทรปราการ11.0031,010.70
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม7,183.0028,872.36
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 60 จังหวัดสมุทรสาคร6,290.0031,640.43
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว24,972.5038,498.78
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี26,767.5041,610.66
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 63 จังหวัดสิงห์บุรี 2,126.0029,113.22
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย7,406.0028,834.48
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี21,538.1632,928.15
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี32,030.0032,009.36
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ 46,056.30118,366.97
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 16,601.0037,171.54
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 70 จังหวัดอ่างทอง6,118.0028,887.73
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา16,157.7638,763.25
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 20,548.4932,407.57
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 52,896.2244,991.54
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 45,703.2342,230.68
ศูนย์พัฒนาชาวเขา จังหวัดอุทัยธานี10,529.0042,771.06
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี12,498.5446,257.91
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 75 จังหวัดอำนาจเจริญ1,233.4529,924.07
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา65,391.2335,577.21
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพง20,507.5033,936.40
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา18,545.0035,860.40
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี14,198.0030,366.15
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา38,200.7234,226.44
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส29,926.0031,008.66
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่17,741.8835,255.16
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา30,579.0032,347.13
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์5,623.0032,854.70
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี44,039.3735,576.24
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี19,974.8432,877.85
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก25,197.7735,513.51
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง43,202.5033,702.23
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก17,158.0432,743.95
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์17,066.9738,486.67
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 22 จังหวัดนครสวรรค์0.000.00
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ0.000.00
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 48 จังหวัดระยอง0.000.00