ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

สมุทรสงคราม

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

songkhram-c

songkhram-c

2

สมุทรสงคราม

อบจ. สมุทรสงคราม

songkhram-po

songkhram-po

3

สมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลอัมพวา

songkhram-sd-1

songkhram-sd-1

4

สมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลกระดังงา

songkhram-sd-2

nan121226

5

สมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลบางนกแขวก

songkhram-sd-3

songkhram-sd-3

6

สมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

songkhram-sd-4

songkhram-sd-4

7

สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

songkhram-sdo-1

songkhram-sdo-1

8

สมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง

songkhram-sdo-10

songkhram-sdo-10

9

สมุทรสงคราม

อบต.กระดังงา

songkhram-sdo-11

songkhram-sdo-11

10

สมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลบางยี่รงค์

songkhram-sdo-13

songkhram-sdo-13

11

สมุทรสงคราม

อบต. โรงหีบ

songkhram-sdo-14

songkhram-sdo-14

12

สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

songkhram-sdo-15

songkhram-sdo-15

13

สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา

songkhram-sdo-16

sdo-16-034769508

14

สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม

songkhram-sdo-17

songkhram-sdo-17

15

สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก

songkhram-sdo-19

songkhram-sdo-19

16

สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่

songkhram-sdo-2

songkhram-sdo-2

17

สมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลบางกระบือ

songkhram-sdo-21

songkhram-sdo-21

18

สมุทรสงคราม

เทศบาลตำบลสวนหลวง

songkhram-sdo-23

732623

19

สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา

songkhram-sdo-24

songkhram-sdo-24

20

สมุทรสงคราม

 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่

songkhram-sdo-25

songkhram-sdo-25

21

สมุทรสงคราม

อบต. เหมืองใหม่

songkhram-sdo-26

kangkal

22

สมุทรสงคราม

อบต.บางช้าง

songkhram-sdo-27

songkhram-sdo-27

23

สมุทรสงคราม

อบต. แควอ้อม

songkhram-sdo-28

songkhram-sdo-28

24

สมุทรสงคราม

อบต. ปลายโพงพาง

songkhram-sdo-29

songkhram-sdo-29

25

สมุทรสงคราม

อบต.บ้านปรก

songkhram-sdo-3

songkhram-sdo-3

26

สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

songkhram-sdo-30

songkhram-sdo-30

27

สมุทรสงคราม

อบต. แพรกหนามแดง

songkhram-sdo-31

034749006

28

สมุทรสงคราม

อบต. ยี่สาร

songkhram-sdo-32

songkhram-sdo-32

29

สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่

songkhram-sdo-33

songkhram-sdo-33

30

สมุทรสงคราม

อบต.บางสะแก

songkhram-sdo-34

songkhram-sdo-34

31

สมุทรสงคราม

อบต. บางแก้ว

songkhram-sdo-4

songkhram-sdo-4

32

สมุทรสงคราม

อบต. ท้ายหาด

songkhram-sdo-5

songkhram-sdo-5

33

สมุทรสงคราม

อบต. แหลมใหญ่

songkhram-sdo-6

songkhram-sdo-6

34

สมุทรสงคราม

อบต. คลองเขิน

songkhram-sdo-7

songkhram-sdo-7

35

สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน

songkhram-sdo-8

songkhram-sdo-8

36

สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

songkhram-sdo-9

songkhram-sdo-9