ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสสมาชิก

1

อุตรดิตถ์

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

Uttaradit-c

Uttaradit-c

2

อุตรดิตถ์

อบจ. อุตรดิตถ์

Uttaradit-po

Uttaradit-po

3

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ

Uttaradit-sd-1

Uttaradit-sd-1

4

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลในเมือง

Uttaradit-sd-10

Uttaradit-sd-10

5

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลบ้านแก่ง

Uttaradit-sd-11

Uttaradit-sd-11

6

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลบ้านโคก

Uttaradit-sd-12

Uttaradit-sd-12

7

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลฟากท่า

Uttaradit-sd-13

Uttaradit-sd-13

8

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลร่วมจิต

Uttaradit-sd-14

Uttaradit-sd-14

9

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลหัวดง

Uttaradit-sd-2

Uttaradit-sd-2

10

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม

Uttaradit-sd-3

Uttaradit-sd-3

11

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลตรอน

Uttaradit-sd-4

Uttaradit-sd-4

12

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลทองแสนขัน

Uttaradit-sd-5

Uttaradit-sd-5

13

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลท่าปลา

Uttaradit-sd-6

055499081

14

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลท่าสัก

Uttaradit-sd-7

Uttaradit-sd-7

15

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง

Uttaradit-sd-8

Uttaradit-sd-8

16

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลน้ำปาด

Uttaradit-sd-9

Uttaradit-sd-9

17

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลท่าเสา

Uttaradit-sdo-1

2523

18

อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

Uttaradit-sdo-10

055446365

19

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลผาจุก

Uttaradit-sdo-11

250417

20

อุตรดิตถ์

อบต. วังดิน

Uttaradit-sdo-12

Uttaradit-sdo-12

21

อุตรดิตถ์

อบต.แสนตอ

Uttaradit-sdo-13

Uttaradit-sdo-13

22

อุตรดิตถ์

อบต. หาดงิ้ว

Uttaradit-sdo-14

Uttaradit-sdo-14

23

อุตรดิตถ์

อบต. ขุนฝาง

Uttaradit-sdo-15

Uttaradit-sdo-15

24

อุตรดิตถ์

อบต. ถ้ำฉลอง

Uttaradit-sdo-16

055826538

25

อุตรดิตถ์

อบต. วังแดง

Uttaradit-sdo-17

3522

26

อุตรดิตถ์

อบต. บ้านแก่ง

Uttaradit-sdo-18

Uttaradit-sdo-18

27

อุตรดิตถ์

อบต. หาดสองแคว

Uttaradit-sdo-19

Uttaradit-sdo-19

28

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลบ้านเกาะ

Uttaradit-sdo-2

Uttaradit-sdo-2

29

อุตรดิตถ์

อบต. น้ำอ่าง

Uttaradit-sdo-20

Uttaradit-sdo-20

30

อุตรดิตถ์

อบต. ข่อยสูง

Uttaradit-sdo-21

Uttaradit-sdo-21

31

อุตรดิตถ์

อบต. ท่าปลา

Uttaradit-sdo-22

Uttaradit-sdo-22

32

อุตรดิตถ์

อบต. หาดล้า

Uttaradit-sdo-23

Uttaradit-sdo-23

33

อุตรดิตถ์

อบต. ผาเลือด

Uttaradit-sdo-24

123456789

34

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลจริม

Uttaradit-sdo-25

2521

35

อุตรดิตถ์

อบต. น้ำหมัน

Uttaradit-sdo-26

Uttaradit-sdo-26

36

อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก

Uttaradit-sdo-27

Uttaradit-sdo-27

37

อุตรดิตถ์

อบต. นางพญา

Uttaradit-sdo-28

Uttaradit-sdo-28

38

อุตรดิตถ์

อบต. ร่วมจิต

Uttaradit-sdo-29

Uttaradit-sdo-29

39

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลป่าเซ่า

Uttaradit-sdo-3

Uttaradit-sdo-3

40

อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

Uttaradit-sdo-30

3091

41

อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย

Uttaradit-sdo-31

Uttaradit-sdo-31

42

อุตรดิตถ์

อบต. เด่นเหล็ก

Uttaradit-sdo-32

Uttaradit-sdo-32

43

อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้

Uttaradit-sdo-33

Uttaradit-sdo-33

44

อุตรดิตถ์

อบต. น้ำไผ่

Uttaradit-sdo-34

Uttaradit-sdo-34

45

อุตรดิตถ์

อบต. ห้วยมุ่น

Uttaradit-sdo-35

Uttaradit-sdo-35

46

อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า

Uttaradit-sdo-36

Uttaradit-sdo-36

47

อุตรดิตถ์

อบต. สองคอน

Uttaradit-sdo-37

Uttaradit-sdo-37

48

อุตรดิตถ์

อบต. บ้านเสี้ยว

Uttaradit-sdo-38

Uttaradit-sdo-38

49

อุตรดิตถ์

อบต. สองห้อง

Uttaradit-sdo-39

Uttaradit-sdo-39

50

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา

Uttaradit-sdo-4

Uttaradit-sdo-4

51

อุตรดิตถ์

อบต. ม่วงเจ็ดต้น

Uttaradit-sdo-40

Uttaradit-sdo-40

52

อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

Uttaradit-sdo-41

Uttaradit-sdo-41

53

อุตรดิตถ์

อบต. บ่อเบี้ย

Uttaradit-sdo-42

Uttaradit-sdo-42

54

อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

Uttaradit-sdo-43

Uttaradit-sdo-43

55

อุตรดิตถ์

อบต. บ้านดารา

Uttaradit-sdo-44

Uttaradit-sdo-44

56

อุตรดิตถ์

อบต. ไร่อ้อย

Uttaradit-sdo-45

Uttaradit-sdo-45

57

อุตรดิตถ์

อบต. ท่าสัก

Uttaradit-sdo-46

Uttaradit-sdo-46

58

อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม

Uttaradit-sdo-47

Uttaradit-sdo-47

59

อุตรดิตถ์

อบต. บ้านหม้อ

Uttaradit-sdo-48

Uttaradit-sdo-48

60

อุตรดิตถ์

อบต. ท่ามะเฟือง

Uttaradit-sdo-49

Uttaradit-sdo-49

61

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลวังกะพี้

Uttaradit-sdo-5

Uttaradit-sdo-5

62

อุตรดิตถ์

อบต. บ้านโคน

Uttaradit-sdo-50

Uttaradit-sdo-50

63

อุตรดิตถ์

อบต. พญาแมน

Uttaradit-sdo-51

Uttaradit-sdo-51

64

อุตรดิตถ์

อบต. นาอิน

Uttaradit-sdo-52

Uttaradit-sdo-52

65

อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง

Uttaradit-sdo-53

Uttaradit-sdo-53

66

อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล

Uttaradit-sdo-54

Uttaradit-sdo-54

67

อุตรดิตถ์

อบต. นานกกก

Uttaradit-sdo-55

Uttaradit-sdo-55

68

อุตรดิตถ์

อบต. ฝายหลวง

Uttaradit-sdo-56

Uttaradit-sdo-56

69

อุตรดิตถ์

อบต. ชัยจุมพล

Uttaradit-sdo-57

Uttaradit-sdo-57

70

อุตรดิตถ์

อบต. ไผ่ล้อม

Uttaradit-sdo-58

Uttaradit-sdo-58

71

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลพระเสด็จ

Uttaradit-sdo-59

Uttaradit-sdo-59

72

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลหาดกรวด

Uttaradit-sdo-6

Uttaradit-sdo-6

73

อุตรดิตถ์

อบต. ด่านแม่คำมัน

Uttaradit-sdo-60

Uttaradit-sdo-60

74

อุตรดิตถ์

อบต. ผักขวง

Uttaradit-sdo-61

Uttaradit-sdo-61

75

อุตรดิตถ์

อบต. บ่อทอง

Uttaradit-sdo-62

Uttaradit-sdo-62

76

อุตรดิตถ์

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย

Uttaradit-sdo-63

Uttaradit-sdo-63

77

อุตรดิตถ์

อบต. น้ำพี้

Uttaradit-sdo-64

Uttaradit-sdo-64

78

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลน้ำริด

Uttaradit-sdo-7

Uttaradit-sdo-7

79

อุตรดิตถ์

เทศบาลตำบลงิ้วงาม

Uttaradit-sdo-8

3530100727883

80

อุตรดิตถ์

อบต. บ้านด่านนาขาม

Uttaradit-sdo-9

2549