ลำดับ

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

Prachuap-c

Prachuap-c

2

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuap-po

Prachuap-po

3

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลเมืองหัวหิน

Prachuap-sd-1

Prachuap-sd-1

4

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ

Prachuap-sd-10

032631662

5

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลร่อนทอง

Prachuap-sd-11

Prachuap-sd-11

6

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่เก่า

Prachuap-sd-12

Prachuap-sd-12

7

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลไร่ใหม่

Prachuap-sd-13

Prachuap-sd-13

8

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลหนองพลับ

Prachuap-sd-14

Prachuap-sd-14

9

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลปราณบุรี

Prachuap-sd-2

77120

10

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกุยบุรี

Prachuap-sd-3

3399

11

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลทับสะแก

Prachuap-sd-4

Prachuap-sd-4

12

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ

Prachuap-sd-5

032691320

13

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

Prachuap-sd-6

2503

14

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบล กม.5

Prachuap-sd-7

Prachuap-sd-7

15

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย

Prachuap-sd-8

Prachuap-sd-8

16

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลบ้านกรูด

Prachuap-sd-9

95982468

17

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. เกาะหลัก

Prachuap-sdo-1

Prachuap-sdo-1

18

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. สามกระทาย

Prachuap-sdo-10

Prachuap-sdo-10

19

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. หาดขาม

Prachuap-sdo-11

Prachuap-sdo-11

20

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ทับสะแก

Prachuap-sdo-12

1234

21

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. อ่างทอง

Prachuap-sdo-13

Prachuap-sdo-13

22

ประจวบคีรีขันธ์

อบต.นาหูกวาง

Prachuap-sdo-14

Prachuap-sdo-14

23

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. เขาล้าน

Prachuap-sdo-15

Prachuap-sdo-15

24

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ห้วยยาง

Prachuap-sdo-16

Prachuap-sdo-16

25

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. แสงอรุณ

Prachuap-sdo-17

Prachuap-sdo-17

26

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. กำเนิดนพคุณ

Prachuap-sdo-18

Prachuap-sdo-18

27

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. พงศ์ประศาสน์

Prachuap-sdo-19

Prachuap-sdo-19

28

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

Prachuap-sdo-2

Prachuap-sdo-2

29

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ร่อนทอง

Prachuap-sdo-20

Prachuap-sdo-20

30

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

Prachuap-sdo-21

032816255

31

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ชัยเกษม

Prachuap-sdo-22

Prachuap-sdo-22

32

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ทองมงคล

Prachuap-sdo-23

Prachuap-sdo-23

33

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง

Prachuap-sdo-24

mrp1234

34

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ปากแพรก

Prachuap-sdo-25

pakprak

35

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. บางสะพาน

Prachuap-sdo-26

Prachuap-sdo-26

36

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ทรายทอง

Prachuap-sdo-27

Prachuap-sdo-27

37

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ช้างแรก

Prachuap-sdo-28

Prachuap-sdo-28

38

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ไชยราช

Prachuap-sdo-29

Prachuap-sdo-29

39

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ห้วยทราย

Prachuap-sdo-3

Prachuap-sdo-3

40

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

Prachuap-sdo-30

Prachuap-sdo-30

41

ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลตำบลเขาน้อย

Prachuap-sdo-31

Prachuap-sdo-31

42

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ

Prachuap-sdo-32

Prachuap-sdo-32

43

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. หนองตาแต้ม

Prachuap-sdo-33

Prachuap-sdo-33

44

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. วังก์พง

Prachuap-sdo-34

Prachuap-sdo-34

45

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. เขาจ้าว

Prachuap-sdo-35

Prachuap-sdo-35

46

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

Prachuap-sdo-36

Prachuap-sdo-36

47

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. หนองพลับ

Prachuap-sdo-37

Prachuap-sdo-37

48

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ทับใต้

Prachuap-sdo-38

77110

49

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่

Prachuap-sdo-39

Prachuap-sdo-39

50

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. อ่าวน้อย

Prachuap-sdo-4

Prachuap-sdo-4

51

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. บึงนคร

Prachuap-sdo-40

Prachuap-sdo-40

52

ประจวบคีรีขันธ์

อบต.สามร้อยยอด

Prachuap-sdo-41

Prachuap-sdo-41

53

ประจวบคีรีขันธ์

อบต.ศิลาลอย

Prachuap-sdo-42

Prachuap-sdo-42

54

ประจวบคีรีขันธ์

อบต.ไร่เก่า

Prachuap-sdo-43

abtraikao2538

55

ประจวบคีรีขันธ์

อบต.ศาลาลัย

Prachuap-sdo-44

Prachuap-sdo-44

56

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

Prachuap-sdo-45

Prachuap-sdo-45

57

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก

Prachuap-sdo-5

14

58

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

Prachuap-sdo-6

Prachuap-sdo-6

59

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. กุยเหนือ

Prachuap-sdo-7

Prachuap-sdo-7

60

ประจวบคีรีขันธ์

อบต. เขาแดง

Prachuap-sdo-8

Prachuap-sdo-8

61

ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู

Prachuap-sdo-9

Prachuap-sdo-9