ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต

Phuket-c-1

phuket-c-1

2

ภูเก็ต

เทศบาลเมืองป่าตอง

Phuket-c-2

Phuket-c-2

3

ภูเก็ต

อบจ. ภูเก็ต

Phuket-po

Phuket-po

4

ภูเก็ต

เทศบาลตำบลกะรน

Phuket-sd-1

Phuket-sd-1

5

ภูเก็ต

เทศบาลเมืองกะทู้

Phuket-sd-2

Phuket-sd-2

6

ภูเก็ต

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

Phuket-sd-3

Phuket-sd-3

7

ภูเก็ต

เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี

Phuket-sd-4

Phuket-sd-4

8

ภูเก็ต

อบต. เกาะแก้ว

Phuketsdo-1

Phuketsdo-1

9

ภูเก็ต

อบต.เชิงทะเล

Phuketsdo-10

Phuketsdo-10

10

ภูเก็ต

เทศบาลตำบลป่าคลอก

Phuketsdo-11

Phuketsdo-11

11

ภูเก็ต

อบต.ไม้ขาว

Phuketsdo-12

Phuketsdo-12

12

ภูเก็ต

อบต.สาคู

Phuketsdo-13

Phuketsdo-13

13

ภูเก็ต

เทศบาลตำบลรัษฎา

Phuketsdo-2

Phuketsdo-2

14

ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต

Phuketsdo-3

123456

15

ภูเก็ต

เทศบาลตำบลฉลอง

Phuketsdo-4

Phuketsdo-4

16

ภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์

Phuketsdo-5

Phuketsdo-5

17

ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

Phuketsdo-7

Phuketsdo-7

18

ภูเก็ต

อบต. เทพกระษัตรี

Phuketsdo-8

Phuketsdo-8

19

ภูเก็ต

เทศบาลตำบลศรีสุนทร

Phuketsdo-9

Phuketsdo-9