ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

พังงา

เทศบาลเมืองตะกั่วป่า

Phangnga-c-1

Phangnga-c-1

2

พังงา

เทศบาลเมืองพังงา

Phangnga-c-2

Phangnga-c-2

3

พังงา

อบจ. พังงา

Phangnga-po

Phangnga-po

4

พังงา

เทศบาลตำบลกระโสม

Phangnga-sd-1

Phangnga-sd-1

5

พังงา

เทศบาลตำบลเกาะยาว

Phangnga-sd-2

Phangnga-sd-2

6

พังงา

เทศบาลตำบลคุระบุรี

Phangnga-sd-3

2313

7

พังงา

เทศบาลตำบลโคกกลอย

Phangnga-sd-4

Phangnga-sd-4

8

พังงา

เทศบาลตำบลทับปุด

Phangnga-sd-5

Phangnga-sd-5

9

พังงา

เทศบาลตำบลท่านา

Phangnga-sd-6

Phangnga-sd-6

10

พังงา

เทศบาลตำบลท้ายเหมือง

Phangnga-sd-7

Phangnga-sd-7

11

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

Phangnga-sdo-1

Phangnga-sdo-1

12

พังงา

เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่

Phangnga-sdo-10

Phangnga-sdo-10

13

พังงา

เทศบาลตำบลพรุใน

Phangnga-sdo-11

Phangnga-sdo-11

14

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา

Phangnga-sdo-13

Phangnga-sdo-13

15

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะ

Phangnga-sdo-14

Phangnga-sdo-14

16

พังงา

อบต. เหล

Phangnga-sdo-15

Phangnga-sdo-15

17

พังงา

อบต. รมณีย์

Phangnga-sdo-16

Phangnga-sdo-16

18

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ

Phangnga-sdo-17

LAMWA69

19

พังงา

อบต. กระโสม

Phangnga-sdo-18

Phangnga-sdo-18

20

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล

Phangnga-sdo-19

Phangnga-sdo-19

21

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่

Phangnga-sdo-20

Phangnga-sdo-20

22

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง

Phangnga-sdo-21

Phangnga-sdo-21

23

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

Phangnga-sdo-22

Phangnga-sdo-22

24

พังงา

อบต. คลองเคียน

Phangnga-sdo-23

Phangnga-sdo-23

25

พังงา

เทศบาลตำบลบางนายสี

Phangnga-sdo-24

Phangnga-sdo-24

26

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร

Phangnga-sdo-25

Phangnga-sdo-25

27

พังงา

อบต. บางม่วง

Phangnga-sdo-26

Phangnga-sdo-26

28

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

Phangnga-sdo-28

Phangnga-sdo-28

29

พังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก

Phangnga-sdo-29

Phangnga-sdo-29

30

พังงา

เทศบาลตำบลบางเตย

Phangnga-sdo-3

Phangnga-sdo-3

31

พังงา

อบต. เกาะคอเขา

Phangnga-sdo-30

Phangnga-sdo-30

32

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

Phangnga-sdo-31

Phangnga-sdo-31

33

พังงา

อบต. บางวัน

Phangnga-sdo-32

Phangnga-sdo-32

34

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

Phangnga-sdo-33

Phangnga-sdo-33

35

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นางขาว

Phangnga-sdo-34

Phangnga-sdo-34

36

พังงา

อบต. ทับปุด

Phangnga-sdo-35

Phangnga-sdo-35

37

พังงา

อบต. มะรุ่ย

Phangnga-sdo-36

Phangnga-sdo-36

38

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

Phangnga-sdo-37

Phangnga-sdo-37

39

พังงา

อบต. โคกเจริญ

Phangnga-sdo-39

Phangnga-sdo-39

40

พังงา

อบต. ตากแดด

Phangnga-sdo-4

Phangnga-sdo-4

41

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง

Phangnga-sdo-40

Phangnga-sdo-40

42

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

Phangnga-sdo-41

Phangnga-sdo-41

43

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย

Phangnga-sdo-42

Phangnga-sdo-42

44

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง

Phangnga-sdo-43

Phangnga-sdo-43

45

พังงา

อบต. ทุ่งมะพร้าว

Phangnga-sdo-44

Phangnga-sdo-44

46

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี

Phangnga-sdo-45

Phangnga-sdo-45

47

พังงา

เทศบาลตำบลลำแก่น

Phangnga-sdo-46

Phangnga-sdo-46

48

พังงา

อบต.ถ้ำน้ำผุด

Phangnga-sdo-47

Phangnga-sdo-47

49

พังงา

อบต. ทุ่งคาโงก

Phangnga-sdo-6

Phangnga-sdo-6

50

พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

Phangnga-sdo-7

Phangnga-sdo-7

51

พังงา

อบต. ป่ากอ

Phangnga-sdo-8

Phangnga-sdo-8

52

พังงา

อบต. เกาะยาวน้อย

Phangnga-sdo-9

6820202