ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ปัตตานี

เทศบาลเมืองปัตตานี

Pattani-c

Pattani-c

2

ปัตตานี

อบจ.ปัตตานี

Pattani-po

Pattani-po

3

ปัตตานี

เทศบาลตำบลบางปู

Pattani-sd-1

Pattani-sd-1

4

ปัตตานี

เทศบาลตำบลยะรัง

Pattani-sd-10

Pattani-sd-10

5

ปัตตานี

เทศบาลตำบลหนองจิก

Pattani-sd-11

Pattani-sd-11

6

ปัตตานี

เทศบาลเมืองตะลุบัน

Pattani-sd-2

Pattani-sd-2

7

ปัตตานี

เทศบาลตำบลนาประดู่

Pattani-sd-3

napradu

8

ปัตตานี

เทศบาลตำบลยะหริ่ง

Pattani-sd-4

073491365

9

ปัตตานี

เทศบาลตำบลโคกโพธิ์

Pattani-sd-5

Pattani-sd-5

10

ปัตตานี

เทศบาลตำบลตันหยง

Pattani-sd-6

Pattani-sd-6

11

ปัตตานี

เทศบาลตำบลบ่อทอง

Pattani-sd-7

Pattani-sd-7

12

ปัตตานี

เทศบาลตำบลปะนาเระ

Pattani-sd-8

Pattani-sd-8

13

ปัตตานี

เทศบาลตำบลมายอ

Pattani-sd-9

Pattani-sd-9

14

ปัตตานี

อบต. บานา

Pattani-sdo-1

Pattani-sdo-1

15

ปัตตานี

อบต. ปูยุด

Pattani-sdo-10

Pattani-sdo-10

16

ปัตตานี

อบต. มะนังยง

Pattani-sdo-100

073487112

17

ปัตตานี

อบต. ยามู

Pattani-sdo-101

073491081

18

ปัตตานี

อบต. โคกโพธิ์

Pattani-sdo-11

Pattani-sdo-11

19

ปัตตานี

เทศบาลตำบลมะกรูด

Pattani-sdo-12

Pattani-sdo-12

20

ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ

Pattani-sdo-13

Pattani-sdo-13

21

ปัตตานี

อบต. ป่าบอน

Pattani-sdo-14

Pattani-sdo-14

22

ปัตตานี

อบต. ทรายขาว

Pattani-sdo-15

Pattani-sdo-15

23

ปัตตานี

อบต. นาประดู่

Pattani-sdo-16

Pattani-sdo-16

24

ปัตตานี

อบต. ปากล่อ

Pattani-sdo-17

Pattani-sdo-17

25

ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

Pattani-sdo-18

Pattani-sdo-18

26

ปัตตานี

อบต. ท่าเรือ

Pattani-sdo-19

Pattani-sdo-19

27

ปัตตานี

อบต. ตันหยงลุโละ

Pattani-sdo-2

073413402

28

ปัตตานี

อบต. นาเกตุ

Pattani-sdo-20

Pattani-sdo-20

29

ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี

Pattani-sdo-21

Pattani-sdo-21

30

ปัตตานี

อบต.ช้างไห้ตก

Pattani-sdo-22

Pattani-sdo-22

31

ปัตตานี

อบต. เกาะเปาะ

Pattani-sdo-23

Pattani-sdo-23

32

ปัตตานี

อบต. คอลอตันหยง

Pattani-sdo-24

Pattani-sdo-24

33

ปัตตานี

อบต. ดอนรัก

Pattani-sdo-25

Pattani-sdo-25

34

ปัตตานี

อบต. ดาโต๊ะ

Pattani-sdo-26

Pattani-sdo-26

35

ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง

Pattani-sdo-27

Pattani-sdo-27

36

ปัตตานี

อบต. ท่ากำชำ

Pattani-sdo-28

Pattani-sdo-28

37

ปัตตานี

อบต. บางเขา

Pattani-sdo-29

Pattani-sdo-29

38

ปัตตานี

อบต. คลองมานิง

Pattani-sdo-3

Pattani-sdo-3

39

ปัตตานี

อบต. บางตาวา

Pattani-sdo-30

Pattani-sdo-30

40

ปัตตานี

อบต. ปุโละปุโย

Pattani-sdo-31

Pattani-sdo-31

41

ปัตตานี

อบต. ยาบี

Pattani-sdo-32

Pattani-sdo-32

42

ปัตตานี

อบต. ลิปะสะโง

Pattani-sdo-33

Pattani-sdo-33

43

ปัตตานี

อบต. ท่าข้าม

Pattani-sdo-34

Pattani-sdo-34

44

ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก

Pattani-sdo-35

Pattani-sdo-35

45

ปัตตานี

อบต. ดอน

Pattani-sdo-36

Pattani-sdo-36

46

ปัตตานี

อบต. ควน

Pattani-sdo-37

Pattani-sdo-37

47

ปัตตานี

อบต. ท่าน้ำ

Pattani-sdo-38

Pattani-sdo-38

48

ปัตตานี

อบต. คอกกระบือ

Pattani-sdo-39

Pattani-sdo-39

49

ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

Pattani-sdo-4

Pattani-sdo-4

50

ปัตตานี

เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง

Pattani-sdo-40

Pattani-sdo-40

51

ปัตตานี

อบต. บ้านกลาง

Pattani-sdo-41

Pattani-sdo-41

52

ปัตตานี

อบต. บ้านน้ำบ่อ

Pattani-sdo-42

Pattani-sdo-42

53

ปัตตานี

อบต. ถนน

Pattani-sdo-43

Pattani-sdo-43

54

ปัตตานี

อบต. ตรัง

Pattani-sdo-44

Pattani-sdo-44

55

ปัตตานี

อบต. กระหวะ

Pattani-sdo-45

Pattani-sdo-45

56

ปัตตานี

อบต. ลุโบะยิไร

Pattani-sdo-46

Pattani-sdo-46

57

ปัตตานี

อบต. ลางา

Pattani-sdo-47

Pattani-sdo-47

58

ปัตตานี

อบต. กระเสาะ

Pattani-sdo-48

Pattani-sdo-48

59

ปัตตานี

อบต. เกาะจัน

Pattani-sdo-49

Pattani-sdo-49

60

ปัตตานี

อบต.บาราโหม

Pattani-sdo-5

Pattani-sdo-5

61

ปัตตานี

อบต. ปะโด

Pattani-sdo-50

Pattani-sdo-50

62

ปัตตานี

อบต. สาคอบน

Pattani-sdo-51

Pattani-sdo-51

63

ปัตตานี

อบต. สะกำ

Pattani-sdo-52

Pattani-sdo-52

64

ปัตตานี

อบต. ตะโละแมะนา

Pattani-sdo-53

Pattani-sdo-53

65

ปัตตานี

อบต. พิเทน

Pattani-sdo-54

Pattani-sdo-54

66

ปัตตานี

อบต. น้ำดำ

Pattani-sdo-55

Pattani-sdo-55

67

ปัตตานี

อบต. ปากู

Pattani-sdo-56

Pattani-sdo-56

68

ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

Pattani-sdo-57

Pattani-sdo-57

69

ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ

Pattani-sdo-58

Pattani-sdo-58

70

ปัตตานี

อบต. บางเก่า

Pattani-sdo-59

Pattani-sdo-59

71

ปัตตานี

อบต. ปะกาฮะรัง

Pattani-sdo-6

Pattani-sdo-6

72

ปัตตานี

อบต. บือเระ

Pattani-sdo-60

Pattani-sdo-60

73

ปัตตานี

เทศบาลตำบลเตราะบอน

Pattani-sdo-61

Pattani-sdo-61

74

ปัตตานี

อบต. กะดุนง

Pattani-sdo-62

kadunong

75

ปัตตานี

อบต. ละหาร

Pattani-sdo-63

Pattani-sdo-63

76

ปัตตานี

อบต. มะนังดาลำ

Pattani-sdo-64

Pattani-sdo-64

77

ปัตตานี

อบต. แป้น

Pattani-sdo-65

Pattani-sdo-65

78

ปัตตานี

อบต. ไทรทอง

Pattani-sdo-66

Pattani-sdo-66

79

ปัตตานี

อบต. ตะโละไกรทอง

Pattani-sdo-67

Pattani-sdo-67

80

ปัตตานี

อบต. ดอนทราย

Pattani-sdo-68

Pattani-sdo-68

81

ปัตตานี

อบต. ตะโละ

Pattani-sdo-69

Pattani-sdo-69

82

ปัตตานี

เทศบาลตำบลรูสะมิแล

Pattani-sdo-7

Pattani-sdo-7

83

ปัตตานี

อบต.ตะโละกาโปร์

Pattani-sdo-70

Pattani-sdo-70

84

ปัตตานี

อบต. ตันหยงดาลอ

Pattani-sdo-71

Pattani-sdo-71

85

ปัตตานี

เทศบาลตำบลตอหลัง

Pattani-sdo-72

Pattani-sdo-72

86

ปัตตานี

อบต. ตาแกะ

Pattani-sdo-73

Pattani-sdo-73

87

ปัตตานี

อบต. ตาลีอายร์

Pattani-sdo-74

Pattani-sdo-74

88

ปัตตานี

อบต. หนองแรต

Pattani-sdo-75

Pattani-sdo-75

89

ปัตตานี

อบต. ปิยามุมัง

Pattani-sdo-76

Pattani-sdo-76

90

ปัตตานี

อบต. บาโลย

Pattani-sdo-77

Pattani-sdo-77

91

ปัตตานี

อบต. สาบัน

Pattani-sdo-78

Pattani-sdo-78

92

ปัตตานี

อบต.ราตาปันยัง

Pattani-sdo-79

Pattani-sdo-79

93

ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ

Pattani-sdo-8

Pattani-sdo-8

94

ปัตตานี

อบต. จะรัง

Pattani-sdo-80

Pattani-sdo-80

95

ปัตตานี

อบต. แหลมโพธิ์

Pattani-sdo-81

Pattani-sdo-81

96

ปัตตานี

อบต. ยะรัง

Pattani-sdo-82

Pattani-sdo-82

97

ปัตตานี

อบต. สะดาวา

Pattani-sdo-83

Pattani-sdo-83

98

ปัตตานี

อบต. ประจัน

Pattani-sdo-84

Pattani-sdo-84

99

ปัตตานี

อบต. สะนอ

Pattani-sdo-85

Pattani-sdo-85

100

ปัตตานี

อบต. ระแว้ง

Pattani-sdo-86

Pattani-sdo-86

101

ปัตตานี

อบต. ปิตูมุดี

Pattani-sdo-87

Pattani-sdo-87

102

ปัตตานี

อบต. วัด

Pattani-sdo-88

Pattani-sdo-88

103

ปัตตานี

อบต. กระโด

Pattani-sdo-89

Pattani-sdo-89

104

ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ

Pattani-sdo-9

0147258

105

ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

Pattani-sdo-90

Pattani-sdo-90

106

ปัตตานี

อบต. เมาะมาวี

Pattani-sdo-91

94160

107

ปัตตานี

อบต. กอลำ

Pattani-sdo-92

Pattani-sdo-92

108

ปัตตานี

อบต. เขาตูม

Pattani-sdo-93

Pattani-sdo-93

109

ปัตตานี

อบต. กะรุบี

Pattani-sdo-94

Pattani-sdo-94

110

ปัตตานี

อบต. ตะโละดือรามัน

Pattani-sdo-95

Pattani-sdo-95

111

ปัตตานี

อบต. ปล่องหอย

Pattani-sdo-96

Pattani-sdo-96

112

ปัตตานี

อบต. แม่ลาน

Pattani-sdo-97

Pattani-sdo-97

113

ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

Pattani-sdo-98

Pattani-sdo-98

114

ปัตตานี

อบต.ป่าไร่

Pattani-sdo-99

Pattani-sdo-99