ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

นครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์

Nksawan-c-1

vikroh1

2

นครสวรรค์

เทศบาลเมืองชุมแสง

Nksawan-c-2

Nksawan-c-2

3

นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

Nksawan-po

Nksawan-po

4

นครสวรรค์

เทศบาลเมืองตาคลี

Nksawan-sd-1

Nksawan-sd-1

5

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลหนองเบน

Nksawan-sd-10

Nksawan-sd-10

6

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว

Nksawan-sd-11

Nksawan-sd-11

7

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลตากฟ้า

Nksawan-sd-12

Nksawan-sd-12

8

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลทับกฤช

Nksawan-sd-13

Nksawan-sd-13

9

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

Nksawan-sd-14

Nksawan-sd-14

10

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลบางประมุง

Nksawan-sd-15

Nksawan-sd-15

11

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

Nksawan-sd-16

Nksawan-sd-16

12

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลท่าตะโก

Nksawan-sd-2

Nksawan-sd-2

13

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลโกรกพระ

Nksawan-sd-3

Nksawan-sd-3

14

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลช่องแค

Nksawan-sd-4

Nksawan-sd-4

15

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย

Nksawan-sd-5

Nksawan-sd-5

16

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลพยุหะ

Nksawan-sd-6

Nksawan-sd-6

17

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลไพศาลี

Nksawan-sd-7

123456789

18

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลลาดยาว

Nksawan-sd-8

Nksawan-sd-8

19

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลหนองบัว

Nksawan-sd-9

Nksawan-sd-9

20

นครสวรรค์

อบต. กลางแดด

Nksawan-sdo-1

Nksawan-sdo-1

21

นครสวรรค์

อบต. บ้านแก่ง

Nksawan-sdo-10

Nksawan-sdo-10

22

นครสวรรค์

อบต. สระทะเล

Nksawan-sdo-100

Nksawan-sdo-100

23

นครสวรรค์

อบต. ลาดยาว

Nksawan-sdo-101

Nksawan-sdo-101

24

นครสวรรค์

อบต. ห้วยน้ำหอม

Nksawan-sdo-102

Nksawan-sdo-102

25

นครสวรรค์

อบต. วังม้า

Nksawan-sdo-103

Nksawan-sdo-103

26

นครสวรรค์

อบต. วังเมือง

Nksawan-sdo-104

Nksawan-sdo-104

27

นครสวรรค์

อบต. สร้อยละคร

Nksawan-sdo-105

Nksawan-sdo-105

28

นครสวรรค์

อบต. มาบแก

Nksawan-sdo-106

Nksawan-sdo-106

29

นครสวรรค์

อบต. หนองยาว

Nksawan-sdo-107

Nksawan-sdo-107

30

นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว

Nksawan-sdo-108

Nksawan-sdo-108

31

นครสวรรค์

อบต. บ้านไร่

Nksawan-sdo-109

Nksawan-sdo-109

32

นครสวรรค์

อบต. พระนอน

Nksawan-sdo-11

880762

33

นครสวรรค์

อบต. เนินขี้เหล็ก

Nksawan-sdo-110

Nksawan-sdo-110

34

นครสวรรค์

อบต. ศาลเจ้าไก่ต่อ

Nksawan-sdo-111

Nksawan-sdo-111

35

นครสวรรค์

อบต. สระแก้ว

Nksawan-sdo-112

Nksawan-sdo-112

36

นครสวรรค์

อบต. ตากฟ้า

Nksawan-sdo-113

Nksawan-sdo-113

37

นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์

Nksawan-sdo-114

Nksawan-sdo-114

38

นครสวรรค์

อบต. สุขสำราญ

Nksawan-sdo-115

Nksawan-sdo-115

39

นครสวรรค์

อบต. หนองพิกุล

Nksawan-sdo-116

Nksawan-sdo-116

40

นครสวรรค์

อบต. พุนกยูง

Nksawan-sdo-117

Nksawan-sdo-117

41

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลอุดมธัญญา

Nksawan-sdo-118

Nksawan-sdo-118

42

นครสวรรค์

อบต. เขาชายธง

Nksawan-sdo-119

Nksawan-sdo-119

43

นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์

Nksawan-sdo-12

Nksawan-sdo-12

44

นครสวรรค์

อบต. แม่วงก์

Nksawan-sdo-120

Nksawan-sdo-120

45

นครสวรรค์

อบต.แม่เล่ย์

Nksawan-sdo-121

Nksawan-sdo-121

46

นครสวรรค์

อบต. วังซ่าน

Nksawan-sdo-122

Nksawan-sdo-122

47

นครสวรรค์

อบต. เขาชนกัน

Nksawan-sdo-123

Nksawan-sdo-123

48

นครสวรรค์

อบต.แม่เปิน

Nksawan-sdo-124

0801141211

49

นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง

Nksawan-sdo-125

Nksawan-sdo-125

50

นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์

Nksawan-sdo-126

Nksawan-sdo-126

51

นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

Nksawan-sdo-13

Nksawan-sdo-13

52

นครสวรรค์

อบต. หนองกระโดน

Nksawan-sdo-14

Nksawan-sdo-14

53

นครสวรรค์

อบต. หนองปลิง

Nksawan-sdo-15

Nksawan-sdo-15

54

นครสวรรค์

อบต. บึงเสนาท

Nksawan-sdo-16

Nksawan-sdo-16

55

นครสวรรค์

อบต. โกรกพระ

Nksawan-sdo-17

Nksawan-sdo-17

56

นครสวรรค์

อบต. ยางตาล

Nksawan-sdo-18

Nksawan-sdo-18

57

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ

Nksawan-sdo-19

Nksawan-sdo-19

58

นครสวรรค์

อบต. เกรียงไกร

Nksawan-sdo-2

354258

59

นครสวรรค์

อบต. นากลาง

Nksawan-sdo-20

Nksawan-sdo-20

60

นครสวรรค์

อบต. ศาลาแดง

Nksawan-sdo-21

Nksawan-sdo-21

61

นครสวรรค์

อบต. เนินกว้าว

Nksawan-sdo-22

Nksawan-sdo-22

62

นครสวรรค์

อบต. เนินศาลา

Nksawan-sdo-23

nernsala

63

นครสวรรค์

อบต. หาดสูง

Nksawan-sdo-24

Nksawan-sdo-24

64

นครสวรรค์

อบต. ทับกฤช

Nksawan-sdo-25

Nksawan-sdo-25

65

นครสวรรค์

อบต. พิกุล

Nksawan-sdo-26

Nksawan-sdo-26

66

นครสวรรค์

อบต. เกยไชย

Nksawan-sdo-27

Nksawan-sdo-27

67

นครสวรรค์

อบต. ท่าไม้

Nksawan-sdo-28

Nksawan-sdo-28

68

นครสวรรค์

อบต. บางเคียน

Nksawan-sdo-29

Nksawan-sdo-29

69

นครสวรรค์

อบต. แควใหญ่

Nksawan-sdo-3

Nksawan-sdo-3

70

นครสวรรค์

อบต. หนองกระเจา

Nksawan-sdo-30

Nksawan-sdo-30

71

นครสวรรค์

อบต. พันลาน

Nksawan-sdo-31

Nksawan-sdo-31

72

นครสวรรค์

อบต. โคกหม้อ

Nksawan-sdo-32

Nksawan-sdo-32

73

นครสวรรค์

อบต. ไผ่สิงห์

Nksawan-sdo-33

Nksawan-sdo-33

74

นครสวรรค์

อบต. ฆะมัง

Nksawan-sdo-34

Nksawan-sdo-34

75

นครสวรรค์

อบต. ทับกฤชใต้

Nksawan-sdo-35

Nksawan-sdo-35

76

นครสวรรค์

อบต. หนองบัว

Nksawan-sdo-36

Nksawan-sdo-36

77

นครสวรรค์

อบต. หนองกลับ

Nksawan-sdo-37

Nksawan-sdo-37

78

นครสวรรค์

อบต. ธารทหาร

Nksawan-sdo-38

Nksawan-sdo-38

79

นครสวรรค์

อบต. ห้วยร่วม

Nksawan-sdo-39

Nksawan-sdo-39

80

นครสวรรค์

อบต. ตะเคียนเลื่อน

Nksawan-sdo-4

Nksawan-sdo-4

81

นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วใต้

Nksawan-sdo-40

Nksawan-sdo-40

82

นครสวรรค์

อบต. ห้วยถั่วเหนือ

Nksawan-sdo-41

Nksawan-sdo-41

83

นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่

Nksawan-sdo-42

Nksawan-sdo-42

84

นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

Nksawan-sdo-43

Nksawan-sdo-43

85

นครสวรรค์

อบต. วังบ่อ

Nksawan-sdo-44

Nksawan-sdo-44

86

นครสวรรค์

อบต. ท่างิ้ว

Nksawan-sdo-45

Nksawan-sdo-45

87

นครสวรรค์

อบต. บางตาหงาย

Nksawan-sdo-46

Nksawan-sdo-46

88

นครสวรรค์

อบต. หูกวาง

Nksawan-sdo-47

Nksawan-sdo-47

89

นครสวรรค์

อบต. อ่างทอง

Nksawan-sdo-48

Nksawan-sdo-48

90

นครสวรรค์

เทศบาลตำบลบ้านแดน

Nksawan-sdo-49

Nksawan-sdo-49

91

นครสวรรค์

อบต. นครสวรรค์ตก

Nksawan-sdo-5

Nksawan-sdo-5

92

นครสวรรค์

อบต. บางแก้ว

Nksawan-sdo-50

Nksawan-sdo-50

93

นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด

Nksawan-sdo-51

Nksawan-sdo-51

94

นครสวรรค์

อบต. ตาสัง

Nksawan-sdo-52

Nksawan-sdo-52

95

นครสวรรค์

อบต. ด่านช้าง

Nksawan-sdo-53

Nksawan-sdo-53

96

นครสวรรค์

อบต. หนองกรด

Nksawan-sdo-54

Nksawan-sdo-54

97

นครสวรรค์

อบต. หนองตางู

Nksawan-sdo-55

Nksawan-sdo-55

98

นครสวรรค์

อบต. บึงปลาทู

Nksawan-sdo-56

092524

99

นครสวรรค์

อบต. เจริญผล

Nksawan-sdo-57

Nksawan-sdo-57

100

นครสวรรค์

อบต. มหาโพธิ

Nksawan-sdo-58

Nksawan-sdo-58

101

นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

Nksawan-sdo-59

Nksawan-sdo-59

102

นครสวรรค์

อบต. นครสวรรค์ออก

Nksawan-sdo-6

Nksawan-sdo-6

103

นครสวรรค์

อบต. เขาดิน

Nksawan-sdo-60

Nksawan-sdo-60

104

นครสวรรค์

อบต. หัวดง

Nksawan-sdo-61

Nksawan-sdo-61

105

นครสวรรค์

อบต. ตาคลี

Nksawan-sdo-62

Nksawan-sdo-62

106

นครสวรรค์

อบต. ช่องแค

Nksawan-sdo-63

Nksawan-sdo-63

107

นครสวรรค์

อบต. จันเสน

Nksawan-sdo-64

Nksawan-sdo-64

108

นครสวรรค์

อบต. ห้วยหอม

Nksawan-sdo-65

Nksawan-sdo-65

109

นครสวรรค์

อบต. หัวหวาย

Nksawan-sdo-66

Nksawan-sdo-66

110

นครสวรรค์

อบต. หนองโพ

Nksawan-sdo-67

Nksawan-sdo-67

111

นครสวรรค์

อบต. หนองหม้อ

Nksawan-sdo-68

Nksawan-sdo-68

112

นครสวรรค์

อบต. สร้อยทอง

Nksawan-sdo-69

Nksawan-sdo-69

113

นครสวรรค์

อบต. บางพระหลวง

Nksawan-sdo-7

Nksawan-sdo-7

114

นครสวรรค์

อบต. ลาดทิพรส

Nksawan-sdo-70

Nksawan-sdo-70

115

นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต

Nksawan-sdo-71

Nksawan-sdo-71

116

นครสวรรค์

อบต. ท่าตะโก

Nksawan-sdo-72

Nksawan-sdo-72

117

นครสวรรค์

อบต. พนมรอก

Nksawan-sdo-73

Nksawan-sdo-73

118

นครสวรรค์

อบต. หัวถนน

Nksawan-sdo-74

Nksawan-sdo-74

119

นครสวรรค์

อบต. สายลำโพง

Nksawan-sdo-75

Nksawan-sdo-75

120

นครสวรรค์

อบต. วังมหากร

Nksawan-sdo-76

1142592

121

นครสวรรค์

อบต. ดอนคา

Nksawan-sdo-77

Nksawan-sdo-77

122

นครสวรรค์

อบต. ทำนบ

Nksawan-sdo-78

Nksawan-sdo-78

123

นครสวรรค์

อบต. วังใหญ่

Nksawan-sdo-79

Nksawan-sdo-79

124

นครสวรรค์

อบต. บางม่วง

Nksawan-sdo-8

jvps9478

125

นครสวรรค์

อบต. พนมเศษ

Nksawan-sdo-80

Nksawan-sdo-80

126

นครสวรรค์

อบต. หนองหลวง

Nksawan-sdo-81

Nksawan-sdo-81

127

นครสวรรค์

อบต. โคกเดื่อ

Nksawan-sdo-82

2517

128

นครสวรรค์

อบต.สำโรงชัย

Nksawan-sdo-83

Nksawan-sdo-83

129

นครสวรรค์

อบต. วังน้ำลัด

Nksawan-sdo-84

1818

130

นครสวรรค์

อบต. ตะคร้อ

Nksawan-sdo-85

Nksawan-sdo-85

131

นครสวรรค์

อบต. โพธิ์ประสาท

Nksawan-sdo-86

Nksawan-sdo-86

132

นครสวรรค์

อบต. วังข่อย

Nksawan-sdo-87

Nksawan-sdo-87

133

นครสวรรค์

อบต. นาขอม

Nksawan-sdo-88

nakhom

134

นครสวรรค์

อบต. ไพศาลี

Nksawan-sdo-89

Nksawan-sdo-89

135

นครสวรรค์

อบต. บ้านมะเกลือ

Nksawan-sdo-9

Nksawan-sdo-9

136

นครสวรรค์

อบต. พยุหะ

Nksawan-sdo-90

Nksawan-sdo-90

137

นครสวรรค์

อบต. เนินมะกอก

Nksawan-sdo-91

Nksawan-sdo-91

138

นครสวรรค์

อบต. นิคมเขาบ่อแก้ว

Nksawan-sdo-92

Nksawan-sdo-92

139

นครสวรรค์

อบต. ยางขาว

Nksawan-sdo-94

Nksawan-sdo-94

140

นครสวรรค์

อบต. ย่านมัทรี

Nksawan-sdo-95

Nksawan-sdo-95

141

นครสวรรค์

อบต. เขาทอง

Nksawan-sdo-96

Nksawan-sdo-96

142

นครสวรรค์

อบต. น้ำทรง

Nksawan-sdo-98

Nksawan-sdo-98

143

นครสวรรค์

อบต. เขากะลา

Nksawan-sdo-99

Nksawan-sdo-99