ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

นครปฐม

เทศบาลนครนครปฐม

Nkpathom-c

Nkpathom-c

2

นครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

Nkpathom-po

Nkpathom-po

3

นครปฐม

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

Nkpathom-sd-1

Nkpathom-sd-1

4

นครปฐม

เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม

Nkpathom-sd-10

Nkpathom-sd-10

5

นครปฐม

เทศบาลตำบลลำพญา

Nkpathom-sd-11

Nkpathom-sd-11

6

นครปฐม

เทศบาลตำบลศาลายา

Nkpathom-sd-12

Nkpathom-sd-12

7

นครปฐม

เทศบาลตำบลสามง่าม

Nkpathom-sd-13

Nkpathom-sd-13

8

นครปฐม

เทศบาลตำบลห้วยพลู

Nkpathom-sd-14

Nkpathom-sd-14

9

นครปฐม

เทศบาลตำบลนครชัยศรี

Nkpathom-sd-2

Nkpathom-sd-2

10

นครปฐม

เทศบาลเมืองสามพราน

Nkpathom-sd-3

Nkpathom-sd-3

11

นครปฐม

เทศบาลตำบลกำแพงแสน

Nkpathom-sd-4

Nkpathom-sd-4

12

นครปฐม

เทศบาลตำบลดอนยายหอม

Nkpathom-sd-5

Nkpathom-sd-5

13

นครปฐม

เทศบาลตำบลธรรมศาลา

Nkpathom-sd-6

Nkpathom-sd-6

14

นครปฐม

เทศบาลตำบลบางเลน

Nkpathom-sd-7

Nkpathom-sd-7

15

นครปฐม

เทศบาลตำบลบางหลวง

Nkpathom-sd-8

Nkpathom-sd-8

16

นครปฐม

เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ

Nkpathom-sd-9

034387110

17

นครปฐม

อบต. บางแขม

Nkpathom-sdo-1

Nkpathom-sdo-1

18

นครปฐม

เทศบาลเมืองนครปฐม

Nkpathom-sdo-10

Nkpathom-sdo-10

19

นครปฐม

อบต. ศาลายา

Nkpathom-sdo-100

Nkpathom-sdo-100

20

นครปฐม

เทศบาลตำบลคลองโยง

Nkpathom-sdo-101

Nkpathom-sdo-101

21

นครปฐม

อบต. มหาสวัสดิ์

Nkpathom-sdo-102

Nkpathom-sdo-102

22

นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

Nkpathom-sdo-11

034290436

23

นครปฐม

อบต. หนองปากโลง

Nkpathom-sdo-12

Nkpathom-sdo-12

24

นครปฐม

อบต. สามควายเผือก

Nkpathom-sdo-13

Nkpathom-sdo-13

25

นครปฐม

อบต. ทุ่งน้อย

Nkpathom-sdo-14

Nkpathom-sdo-14

26

นครปฐม

อบต. หนองดินแดง

Nkpathom-sdo-15

Nkpathom-sdo-15

27

นครปฐม

อบต. วังเย็น

Nkpathom-sdo-16

Nkpathom-sdo-16

28

นครปฐม

อบต. โพรงมะเดื่อ

Nkpathom-sdo-17

Nkpathom-sdo-17

29

นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา

Nkpathom-sdo-18

3523

30

นครปฐม

อบต.สระกระเทียม

Nkpathom-sdo-19

Nkpathom-sdo-19

31

นครปฐม

อบต. พระประโทน

Nkpathom-sdo-2

Nkpathom-sdo-2

32

นครปฐม

อบต. สวนป่าน

Nkpathom-sdo-20

Nkpathom-sdo-20

33

นครปฐม

อบต. ห้วยจรเข้

Nkpathom-sdo-21

Nkpathom-sdo-21

34

นครปฐม

อบต. ทัพหลวง

Nkpathom-sdo-22

Nkpathom-sdo-22

35

นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

Nkpathom-sdo-23

Nkpathom-sdo-23

36

นครปฐม

อบต. บ้านยาง

Nkpathom-sdo-24

Nkpathom-sdo-24

37

นครปฐม

อบต. ทุ่งกระพังโหม

Nkpathom-sdo-25

Nkpathom-sdo-25

38

นครปฐม

อบต. กระตีบ

Nkpathom-sdo-26

Nkpathom-sdo-26

39

นครปฐม

อบต. ทุ่งลูกนก

Nkpathom-sdo-27

Nkpathom-sdo-27

40

นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง

Nkpathom-sdo-28

Nkpathom-sdo-28

41

นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

Nkpathom-sdo-29

Nkpathom-sdo-29

42

นครปฐม

อบต. ธรรมศาลา

Nkpathom-sdo-3

Nkpathom-sdo-3

43

นครปฐม

อบต. สระสี่มุม

Nkpathom-sdo-30

Nkpathom-sdo-30

44

นครปฐม

อบต. ทุ่งบัว

Nkpathom-sdo-31

Nkpathom-sdo-31

45

นครปฐม

อบต. ดอนข่อย

Nkpathom-sdo-32

Nkpathom-sdo-32

46

นครปฐม

อบต. สระพัฒนา

Nkpathom-sdo-33

Nkpathom-sdo-33

47

นครปฐม

อบต. ห้วยหมอนทอง

Nkpathom-sdo-34

Nkpathom-sdo-34

48

นครปฐม

อบต. ห้วยม่วง

Nkpathom-sdo-35

Nkpathom-sdo-35

49

นครปฐม

อบต. กำแพงแสน

Nkpathom-sdo-36

Nkpathom-sdo-36

50

นครปฐม

อบต. รางพิกุล

Nkpathom-sdo-37

Nkpathom-sdo-37

51

นครปฐม

อบต. หนองกระทุ่ม

Nkpathom-sdo-38

Nkpathom-sdo-38

52

นครปฐม

อบต. วังน้ำเขียว

Nkpathom-sdo-39

Nkpathom-sdo-39

53

นครปฐม

อบต. ตาก้อง

Nkpathom-sdo-4

Nkpathom-sdo-4

54

นครปฐม

อบต. นครชัยศรี

Nkpathom-sdo-40

Nkpathom-sdo-40

55

นครปฐม

อบต. วัดแค

Nkpathom-sdo-42

Nkpathom-sdo-42

56

นครปฐม

อบต. ท่าตำหนัก

Nkpathom-sdo-43

Nkpathom-sdo-43

57

นครปฐม

อบต. บางแก้ว

Nkpathom-sdo-44

Nkpathom-sdo-44

58

นครปฐม

อบต. ท่ากระชับ

Nkpathom-sdo-45

73120402

59

นครปฐม

เทศบาลตำบลขุนแก้ว

Nkpathom-sdo-46

Nkpathom-sdo-46

60

นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา

Nkpathom-sdo-47

Nkpathom-sdo-47

61

นครปฐม

อบต. พะเนียด

Nkpathom-sdo-48

Nkpathom-sdo-48

62

นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

Nkpathom-sdo-49

Nkpathom-sdo-49

63

นครปฐม

เทศบาลตำบลมาบแค

Nkpathom-sdo-5

Nkpathom-sdo-5

64

นครปฐม

อบต. โคกพระเจดีย์

Nkpathom-sdo-50

Nkpathom-sdo-50

65

นครปฐม

อบต. ศีรษะทอง

Nkpathom-sdo-51

Nkpathom-sdo-51

66

นครปฐม

อบต. แหลมบัว

Nkpathom-sdo-52

Nkpathom-sdo-52

67

นครปฐม

อบต. ศรีมหาโพธิ์

Nkpathom-sdo-53

Nkpathom-sdo-53

68

นครปฐม

อบต. สัมปทวน

Nkpathom-sdo-54

Nkpathom-sdo-54

69

นครปฐม

อบต. วัดสำโรง

Nkpathom-sdo-55

Nkpathom-sdo-55

70

นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก

Nkpathom-sdo-56

Nkpathom-sdo-56

71

นครปฐม

อบต. ห้วยพลู

Nkpathom-sdo-57

Nkpathom-sdo-57

72

นครปฐม

อบต. วัดละมุด

Nkpathom-sdo-58

Nkpathom-sdo-58

73

นครปฐม

อบต. บางพระ

Nkpathom-sdo-59

Nkpathom-sdo-59

74

นครปฐม

อบต. สนามจันทร์

Nkpathom-sdo-6

Nkpathom-sdo-6

75

นครปฐม

อบต. บางแก้วฟ้า

Nkpathom-sdo-60

Nkpathom-sdo-60

76

นครปฐม

อบต. ลานตากฟ้า

Nkpathom-sdo-61

Nkpathom-sdo-61

77

นครปฐม

อบต. งิ้วราย

Nkpathom-sdo-62

Nkpathom-sdo-62

78

นครปฐม

อบต.ไทยยาวาส

Nkpathom-sdo-63

thaiyawas

79

นครปฐม

อบต. ห้วยพระ

Nkpathom-sdo-64

kittipong1704

80

นครปฐม

อบต. ลำเหย

Nkpathom-sdo-65

Nkpathom-sdo-65

81

นครปฐม

อบต. ดอนพุทรา

Nkpathom-sdo-66

Nkpathom-sdo-66

82

นครปฐม

อบต. บ้านหลวง

Nkpathom-sdo-67

Nkpathom-sdo-67

83

นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

Nkpathom-sdo-68

Nkpathom-sdo-68

84

นครปฐม

อบต. ห้วยด้วน

Nkpathom-sdo-69

Nkpathom-sdo-69

85

นครปฐม

อบต. ดอนยายหอม

Nkpathom-sdo-7

Nkpathom-sdo-7

86

นครปฐม

อบต. บางเลน

Nkpathom-sdo-70

Nkpathom-sdo-70

87

นครปฐม

อบต. บางปลา

Nkpathom-sdo-71

Nkpathom-sdo-71

88

นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง

Nkpathom-sdo-72

034399391

89

นครปฐม

อบต. บางภาษี

Nkpathom-sdo-73

Nkpathom-sdo-73

90

นครปฐม

อบต. บางระกำ

Nkpathom-sdo-74

Nkpathom-sdo-74

91

นครปฐม

อบต. บางไทรป่า

Nkpathom-sdo-75

Nkpathom-sdo-75

92

นครปฐม

อบต. หินมูล

Nkpathom-sdo-76

Nkpathom-sdo-76

93

นครปฐม

อบต. ไทรงาม

Nkpathom-sdo-77

Nkpathom-sdo-77

94

นครปฐม

อบต. ดอนตูม

Nkpathom-sdo-78

Nkpathom-sdo-78

95

นครปฐม

อบต. นิลเพชร

Nkpathom-sdo-79

Nkpathom-sdo-79

96

นครปฐม

อบต. ถนนขาด

Nkpathom-sdo-8

Nkpathom-sdo-8

97

นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า

Nkpathom-sdo-80

Nkpathom-sdo-80

98

นครปฐม

อบต. คลองนกกระทุง

Nkpathom-sdo-81

Nkpathom-sdo-81

99

นครปฐม

อบต. นราภิรมย์

Nkpathom-sdo-82

Nkpathom-sdo-82

100

นครปฐม

อบต. ลำพญา

Nkpathom-sdo-83

Nkpathom-sdo-83

101

นครปฐม

อบต. ไผ่หูช้าง

Nkpathom-sdo-84

9999

102

นครปฐม

อบต. ท่าข้าม

Nkpathom-sdo-85

Nkpathom-sdo-85

103

นครปฐม

อบต. ทรงคนอง

Nkpathom-sdo-86

chongkanong

104

นครปฐม

อบต. หอมเกร็ด

Nkpathom-sdo-87

Nkpathom-sdo-87

105

นครปฐม

เทศบาลตำบลบางกระทึก

Nkpathom-sdo-88

Nkpathom-sdo-88

106

นครปฐม

อบต. บางเตย

Nkpathom-sdo-89

Nkpathom-sdo-89

107

นครปฐม

เทศบาลตำบลบ่อพลับ

Nkpathom-sdo-9

borplub212224

108

นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน

Nkpathom-sdo-90

Nkpathom-sdo-90

109

นครปฐม

อบต. บางช้าง

Nkpathom-sdo-91

Nkpathom-sdo-91

110

นครปฐม

เทศบาลเมืองไร่ขิง

Nkpathom-sdo-92

raikhing2552

111

นครปฐม

อบต. ท่าตลาด

Nkpathom-sdo-93

Nkpathom-sdo-93

112

นครปฐม

เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

Nkpathom-sdo-94

Nkpathom-sdo-94

113

นครปฐม

อบต. คลองใหม่

Nkpathom-sdo-95

Nkpathom-sdo-95

114

นครปฐม

อบต. ตลาดจินดา

Nkpathom-sdo-96

Nkpathom-sdo-96

115

นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

Nkpathom-sdo-97

Nkpathom-sdo-97

116

นครปฐม

องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา

Nkpathom-sdo-98

Nkpathom-sdo-98

117

นครปฐม

อบต. บ้านใหม่

Nkpathom-sdo-99

Nkpathom-sdo-99