ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

มหาสารคาม

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

sarakham-c

sarakham-c

2

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลเชียงยืน

sarakham-c-2

sarakham-c-2

3

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลแกดำ

sarakham-c-3

sarakham-c-3

4

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลนาเชือก

sarakham-c-4

sarakham-c-4

5

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย

sarakham-c-5

sarakham-c-5

6

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลวาปีปทุม

sarakham-c-7

sarakham-c-7

7

มหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม

sarakham-po

sarakham-po

8

มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา

sarakham-sdo-1

sarakham-sdo-1

9

มหาสารคาม

อบต. หนองปลิง

sarakham-sdo-10

sarakham-sdo-10

10

มหาสารคาม

อบต. งัวบา

sarakham-sdo-100

sarakham-sdo-100

11

มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า

sarakham-sdo-101

sarakham-sdo-101

12

มหาสารคาม

อบต. บ้านหวาย

sarakham-sdo-102

sarakham-sdo-102

13

มหาสารคาม

อบต. หนองไฮ

sarakham-sdo-103

321909

14

มหาสารคาม

อบต. ประชาพัฒนา

sarakham-sdo-104

sarakham-sdo-104

15

มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

sarakham-sdo-105

sarakham-sdo-105

16

มหาสารคาม

อบต. หนองแสน

sarakham-sdo-106

sarakham-sdo-106

17

มหาสารคาม

อบต. โคกสีทองหลาง

sarakham-sdo-107

sarakham-sdo-107

18

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลหนองไผ่

sarakham-sdo-108

sarakham-sdo-108

19

มหาสารคาม

อบต. หนองคู

sarakham-sdo-109

sarakham-sdo-109

20

มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

sarakham-sdo-11

sarakham-sdo-11

21

มหาสารคาม

อบต. ดงบัง

sarakham-sdo-110

sarakham-sdo-110

22

มหาสารคาม

อบต. ดงดวน

sarakham-sdo-111

sarakham-sdo-111

23

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลหัวดง

sarakham-sdo-112

sarakham-sdo-112

24

มหาสารคาม

อบต. ดงยาง

sarakham-sdo-113

sarakham-sdo-113

25

มหาสารคาม

อบต. กู่สันตรัตน์

sarakham-sdo-114

sarakham-sdo-114

26

มหาสารคาม

อบต. พระธาตุ

sarakham-sdo-115

sarakham-sdo-115

27

มหาสารคาม

อบต. ยางสีสุราช

sarakham-sdo-116

sarakham-sdo-116

28

มหาสารคาม

อบต. นาภู

sarakham-sdo-117

sarakham-sdo-117

29

มหาสารคาม

อบต. แวงดง

sarakham-sdo-118

sarakham-sdo-118

30

มหาสารคาม

อบต. บ้านกู่

sarakham-sdo-119

Banku6441106

31

มหาสารคาม

อบต. หนองโน

sarakham-sdo-12

sarakham-sdo-12

32

มหาสารคาม

อบต. ดงเมือง

sarakham-sdo-120

sarakham-sdo-120

33

มหาสารคาม

อบต. ขามเรียน

sarakham-sdo-121

sarakham-sdo-121

34

มหาสารคาม

อบต. หนองบัวสันตุ

sarakham-sdo-122

sarakham-sdo-122

35

มหาสารคาม

อบต. กุดรัง

sarakham-sdo-123

sarakham-sdo-123

36

มหาสารคาม

อบต. นาโพธิ์

sarakham-sdo-124

sarakham-sdo-124

37

มหาสารคาม

อบต. เลิงแฝก

sarakham-sdo-125

sarakham-sdo-125

38

มหาสารคาม

อบต. หนองแวง

sarakham-sdo-126

sarakham-sdo-126

39

มหาสารคาม

อบต. ห้วยเตย

sarakham-sdo-127

sarakham-sdo-127

40

มหาสารคาม

อบต.ชื่นชม

sarakham-sdo-128

sarakham-sdo-128

41

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลกุดปลาดุก

sarakham-sdo-129

sarakham-sdo-129

42

มหาสารคาม

อบต. บัวค้อ

sarakham-sdo-13

sarakham-sdo-13

43

มหาสารคาม

อบต.เหล่าดอกไม้

sarakham-sdo-130

sarakham-sdo-130

44

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลหนองกุง

sarakham-sdo-131

sarakham-sdo-131

45

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลโคกพระ

sarakham-sdo-132

sarakham-sdo-132

46

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลนาดูน

sarakham-sdo-133

sarakham-sdo-133

47

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลบรบือ

sarakham-sdo-134

sarakham-sdo-134

48

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

sarakham-sdo-135

sarakham-sdo-135

49

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลแวงน่าง

sarakham-sdo-136

sarakham-sdo-136

50

มหาสารคาม

อบต. แกดำ

sarakham-sdo-14

sarakham-sdo-14

51

มหาสารคาม

อบต. วังแสง

sarakham-sdo-15

sarakham-sdo-15

52

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลมิตรภาพ

sarakham-sdo-16

sarakham-sdo-16

53

มหาสารคาม

อบต. หนองกุง

sarakham-sdo-17

sarakham-sdo-17

54

มหาสารคาม

อบต. โนนภิบาล

sarakham-sdo-18

sarakham-sdo-18

55

มหาสารคาม

อบต. หัวขวาง

sarakham-sdo-19

sarakham-sdo-19

56

มหาสารคาม

อบต. ท่าตูม

sarakham-sdo-2

sarakham-sdo-2

57

มหาสารคาม

อบต. ยางน้อย

sarakham-sdo-20

sarakham-sdo-20

58

มหาสารคาม

อบต. วังยาว

sarakham-sdo-21

sarakham-sdo-21

59

มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่

sarakham-sdo-22

sarakham-sdo-22

60

มหาสารคาม

อบต. แพง

sarakham-sdo-23

sarakham-sdo-23

61

มหาสารคาม

อบต. แก้งแก

sarakham-sdo-24

sarakham-sdo-24

62

มหาสารคาม

อบต. หนองเหล็ก

sarakham-sdo-25

sarakham-sdo-25

63

มหาสารคาม

อบต. หนองบัว

sarakham-sdo-26

sarakham-sdo-26

64

มหาสารคาม

อบต. เหล่า

sarakham-sdo-27

sarakham-sdo-27

65

มหาสารคาม

อบต. เขื่อน

sarakham-sdo-28

sarakham-sdo-28

66

มหาสารคาม

อบต. หนองบอน

sarakham-sdo-29

sarakham-sdo-29

67

มหาสารคาม

อบต. แวงน่าง

sarakham-sdo-3

sarakham-sdo-3

68

มหาสารคาม

อบต. โพนงาม

sarakham-sdo-30

sarakham-sdo-30

69

มหาสารคาม

อบต. ยางท่าแจ้ง

sarakham-sdo-31

sarakham-sdo-31

70

มหาสารคาม

อบต. แห่ใต้

sarakham-sdo-32

sarakham-sdo-32

71

มหาสารคาม

อบต. หนองกุงสวรรค์

sarakham-sdo-33

sarakham-sdo-33

72

มหาสารคาม

อบต. เลิงใต้

sarakham-sdo-34

sarakham-sdo-34

73

มหาสารคาม

อบต. ดอนกลาง

sarakham-sdo-35

sarakham-sdo-35

74

มหาสารคาม

อบต. โคกพระ

sarakham-sdo-36

sarakham-sdo-36

75

มหาสารคาม

อบต. คันธารราษฎร์

sarakham-sdo-37

sarakham-sdo-37

76

มหาสารคาม

อบต. มะค่า

sarakham-sdo-38

msarakham-sdo-38

77

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

sarakham-sdo-39

sarakham-sdo-39

78

มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

sarakham-sdo-4

sarakham-sdo-4

79

มหาสารคาม

อบต. นาสีนวน

sarakham-sdo-40

sarakham-sdo-40

80

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลขามเรียง

sarakham-sdo-41

sarakham-sdo-41

81

มหาสารคาม

อบต. เขวาใหญ่

sarakham-sdo-42

sarakham-sdo-42

82

มหาสารคาม

อบต. ศรีสุข

sarakham-sdo-43

sarakham-sdo-43

83

มหาสารคาม

อบต. กุดใส้จ่อ

sarakham-sdo-44

123456

84

มหาสารคาม

อบต. ขามเฒ่าพัฒนา

sarakham-sdo-45

sarakham-sdo-45

85

มหาสารคาม

อบต. เชียงยืน

sarakham-sdo-46

sarakham-sdo-46

86

มหาสารคาม

อบต. หนองซอน

sarakham-sdo-47

sarakham-sdo-47

87

มหาสารคาม

อบต. ดอนเงิน

sarakham-sdo-48

sarakham-sdo-48

88

มหาสารคาม

อบต. กู่ทอง

sarakham-sdo-49

sarakham-sdo-49

89

มหาสารคาม

อบต. ดอนหว่าน

sarakham-sdo-5

sarakham-sdo-5

90

มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอง

sarakham-sdo-50

sarakham-sdo-50

91

มหาสารคาม

อบต. เสือเฒ่า

sarakham-sdo-51

sarakham-sdo-51

92

มหาสารคาม

เทศบาลตำบลโพนทอง

sarakham-sdo-52

sarakham-sdo-52

93

มหาสารคาม

อบต. เหล่าบัวบาน

sarakham-sdo-53

sarakham-sdo-53

94

มหาสารคาม

อบต. บรบือ

sarakham-sdo-54

sarakham-sdo-54

95

มหาสารคาม

อบต. บ่อใหญ่

sarakham-sdo-55

sarakham-sdo-55

96

มหาสารคาม

อบต. วังไชย

sarakham-sdo-56

sarakham-sdo-56

97

มหาสารคาม

อบต. หนองม่วง

sarakham-sdo-57

sarakham-sdo-57

98

มหาสารคาม

อบต. กำพี้

sarakham-sdo-58

sarakham-sdo-58

99

มหาสารคาม

อบต. โนนราษี

sarakham-sdo-59

sarakham-sdo-59

100

มหาสารคาม

อบต. เกิ้ง

sarakham-sdo-6

sarakham-sdo-6

101

มหาสารคาม

อบต. โนนแดง

sarakham-sdo-60

sarakham-sdo-60

102

มหาสารคาม

อบต. หนองจิก

sarakham-sdo-61

sarakham-sdo-61

103

มหาสารคาม

อบต. บัวมาศ

sarakham-sdo-62

sarakham-sdo-62

104

มหาสารคาม

อบต. หนองคูขาด

sarakham-sdo-63

sarakham-sdo-63

105

มหาสารคาม

อบต. วังใหม่

sarakham-sdo-64

sarakham-sdo-64

106

มหาสารคาม

อบต. ยาง

sarakham-sdo-65

sarakham-sdo-65

107

มหาสารคาม

อบต. หนองสิม

sarakham-sdo-66

sarakham-sdo-66

108

มหาสารคาม

อบต. หนองโก

sarakham-sdo-67

sarakham-sdo-67

109

มหาสารคาม

อบต. ดอนงัว

sarakham-sdo-68

sarakham-sdo-68

110

มหาสารคาม

อบต. นาเชือก

sarakham-sdo-69

sarakham-sdo-69

111

มหาสารคาม

อบต. แก่งเลิงจาน

sarakham-sdo-7

sarakham-sdo-7

112

มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

sarakham-sdo-70

sarakham-sdo-70

113

มหาสารคาม

อบต. หนองแดง

sarakham-sdo-71

sarakham-sdo-71

114

มหาสารคาม

อบต. เขวาไร่

sarakham-sdo-72

sarakham-sdo-72

115

มหาสารคาม

อบต. หนองโพธิ์

sarakham-sdo-73

82801

116

มหาสารคาม

อบต. ปอพาน

sarakham-sdo-74

sarakham-sdo-74

117

มหาสารคาม

อบต. หนองเม็ก

sarakham-sdo-75

sarakham-sdo-75

118

มหาสารคาม

อบต. หนองเรือ

sarakham-sdo-76

sarakham-sdo-76

119

มหาสารคาม

อบต. หนองกุง

sarakham-sdo-77

sarakham-sdo-77

120

มหาสารคาม

อบต. สันป่าตอง

sarakham-sdo-78

sarakham-sdo-78

121

มหาสารคาม

อบต. ปะหลาน

sarakham-sdo-79

sarakham-sdo-79

122

มหาสารคาม

อบต. ท่าสองคอน

sarakham-sdo-8

sarakham-sdo-8

123

มหาสารคาม

อบต. ก้ามปู

sarakham-sdo-80

043790529

124

มหาสารคาม

อบต. เวียงสะอาด

sarakham-sdo-81

sarakham-sdo-81

125

มหาสารคาม

อบต. เม็กดำ

sarakham-sdo-82

sarakham-sdo-82

126

มหาสารคาม

อบต. นาสีนวล

sarakham-sdo-83

sarakham-sdo-83

127

มหาสารคาม

อบต. ราษฎร์เจริญ

sarakham-sdo-84

sarakham-sdo-84

128

มหาสารคาม

อบต. หนองบัวแก้ว

sarakham-sdo-85

sarakham-sdo-85

129

มหาสารคาม

อบต. เมืองเตา

sarakham-sdo-86

sarakham-sdo-86

130

มหาสารคาม

อบต. ลานสะแก

sarakham-sdo-87

sarakham-sdo-87

131

มหาสารคาม

อบต. เวียงชัย

sarakham-sdo-88

sarakham-sdo-88

132

มหาสารคาม

อบต. ราษฎร์พัฒนา

sarakham-sdo-89

sarakham-sdo-89

133

มหาสารคาม

อบต. ลาดพัฒนา

sarakham-sdo-9

sarakham-sdo-9

134

มหาสารคาม

อบต. เมืองเสือ

sarakham-sdo-90

sarakham-sdo-90

135

มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น

sarakham-sdo-91

sarakham-sdo-91

136

มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

sarakham-sdo-92

sarakham-sdo-92

137

มหาสารคาม

อบต. หนองแสง

sarakham-sdo-93

sarakham-sdo-93

138

มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

sarakham-sdo-94

sarakham-sdo-94

139

มหาสารคาม

อบต. เสือโก้ก

sarakham-sdo-95

0857513198

140

มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่

sarakham-sdo-96

05122519

141

มหาสารคาม

อบต. โพธิ์ชัย

sarakham-sdo-97

v[9.FrTbN=yp

142

มหาสารคาม

อบต. หัวเรือ

sarakham-sdo-98

sarakham-sdo-98

143

มหาสารคาม

อบต. แคน

sarakham-sdo-99

sarakham-sdo-99