ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

นครราชสีมา

เทศบาลนครนครราชสีมา

Korat-c

Korat-c

2

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Korat-po

Korat-po

3

นครราชสีมา

เทศบาลเมืองบัวใหญ่

Korat-sd-1

Korat-sd-1

4

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโคกกรวด

Korat-sd-10

Korat-sd-10

5

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลด่านเกวียน

Korat-sd-11

Korat-sd-11

6

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลด่านขุนทด

Korat-sd-12

Korat-sd-12

7

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพิมาย

Korat-sd-13

04062522

8

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลมะค่า

Korat-sd-14

Korat-sd-14

9

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลเมืองคง

Korat-sd-15

Korat-sd-15

10

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสูงเนิน

Korat-sd-16

Korat-sd-16

11

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหินดาด

Korat-sd-17

Korat-sd-17

12

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลกลางดง

Korat-sd-18

Korat-sd-18

13

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ

Korat-sd-19

khamtalayso

14

นครราชสีมา

เทศบาลเมืองปากช่อง

Korat-sd-2

Korat-sd-2

15

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลขามสะแกแสง

Korat-sd-20

Korat-sd-20

16

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลคลองไผ่

Korat-sd-21

Korat-sd-21

17

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโคกสวาย

Korat-sd-22

123456789

18

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจระเข้หิน

Korat-sd-23

Korat-sd-23

19

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจักราช

Korat-sd-24

Korat-sd-24

20

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลชุมพวง

Korat-sd-25

Korat-sd-25

21

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลแซะ

Korat-sd-26

Korat-sd-26

22

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลตลาดแค

Korat-sd-27

12345678

23

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลตะขบ

Korat-sd-28

373195

24

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

Korat-sd-29

Korat-sd-29

25

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจอหอ

Korat-sd-3

Korat-sd-3

26

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลเทพาลัย

Korat-sd-30

Korat-sd-30

27

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล

Korat-sd-31

Korat-sd-31

28

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโนนแดง

Korat-sd-32

Korat-sd-32

29

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโนนไทย

Korat-sd-33

Korat-sd-33

30

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

Korat-sd-34

Korat-sd-34

31

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

Korat-sd-35

Korat-sd-35

32

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลปรุใหญ่

Korat-sd-36

Korat-sd-36

33

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพระทองคำ

Korat-sd-37

Korat-sd-37

34

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลลาดบัวขาว

Korat-sd-38

Korat-sd-38

35

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ

Korat-sd-39

Korat-sd-39

36

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโนนสูง

Korat-sd-4

Korat-sd-4

37

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสีดา

Korat-sd-40

Korat-sd-40

38

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลเสิงสาง

Korat-sd-41

012345

39

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองกราด

Korat-sd-42

Korat-sd-42

40

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวลาย

Korat-sd-43

Korat-sd-43

41

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัววง

Korat-sd-44

Korat-sd-44

42

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

Korat-sd-45

Korat-sd-45

43

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโชคชัย

Korat-sd-5

Korat-sd-5

44

นครราชสีมา

เทศบาลเมืองเมืองปัก

Korat-sd-6

Korat-sd-6

45

นครราชสีมา

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

Korat-sd-7

Korat-sd-7

46

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลห้วยแถลง

Korat-sd-8

Korat-sd-8

47

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลกุดจิก

Korat-sd-9

Korat-sd-9

48

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

Korat-sdo-1

Korat-sdo-1

49

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหัวทะเล

Korat-sdo-10

Korat-sdo-10

50

นครราชสีมา

อบต. มะค่า

Korat-sdo-100

123456

51

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลใหม่

Korat-sdo-101

Korat-sdo-101

52

นครราชสีมา

อบต. โตนด

Korat-sdo-102

Korat-sdo-102

53

นครราชสีมา

อบต. บิง

Korat-sdo-103

Korat-sdo-103

54

นครราชสีมา

อบต. ดอนชมพู

Korat-sdo-104

Korat-sdo-104

55

นครราชสีมา

อบต. ธารปราสาท

Korat-sdo-105

Korat-sdo-105

56

นครราชสีมา

อบต. หลุมข้าว

Korat-sdo-106

Korat-sdo-106

57

นครราชสีมา

อบต.มะค่า

Korat-sdo-107

367096

58

นครราชสีมา

อบต. พลสงคราม

Korat-sdo-108

Korat-sdo-108

59

นครราชสีมา

อบต. จันอัด

Korat-sdo-109

Korat-sdo-109

60

นครราชสีมา

อบต. บ้านเกาะ

Korat-sdo-11

Korat-sdo-11

61

นครราชสีมา

อบต. ขามเฒ่า

Korat-sdo-110

Korat-sdo-110

62

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลด่านคล้า

Korat-sdo-111

Korat-sdo-111

63

นครราชสีมา

อบต. ลำคอหงษ์

Korat-sdo-112

Korat-sdo-112

64

นครราชสีมา

อบต. เมืองปราสาท

Korat-sdo-113

Korat-sdo-113

65

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลดอนหวาย

Korat-sdo-114

Korat-sdo-114

66

นครราชสีมา

อบต. ลำมูล

Korat-sdo-115

Korat-sdo-115

67

นครราชสีมา

อบต. ขามสะแกแสง

Korat-sdo-116

Korat-sdo-116

68

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโนนเมือง

Korat-sdo-117

Korat-sdo-117

69

นครราชสีมา

อบต. เมืองนาท

Korat-sdo-118

Korat-sdo-118

70

นครราชสีมา

อบต. ชีวึก

Korat-sdo-119

Korat-sdo-119

71

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

Korat-sdo-12

Korat-sdo-12

72

นครราชสีมา

อบต. พะงาด

Korat-sdo-120

Korat-sdo-120

73

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

Korat-sdo-121

Korat-sdo-121

74

นครราชสีมา

อบต. เมืองเกษตร

Korat-sdo-122

Korat-sdo-122

75

นครราชสีมา

อบต. บัวใหญ่

Korat-sdo-123

Korat-sdo-123

76

นครราชสีมา

อบต. ห้วยยาง

Korat-sdo-124

Korat-sdo-124

77

นครราชสีมา

อบต. เสมาใหญ่

Korat-sdo-125

Korat-sdo-125

78

นครราชสีมา

อบต. ดอนตะหนิน

Korat-sdo-126

Korat-sdo-126

79

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด

Korat-sdo-127

Korat-sdo-127

80

นครราชสีมา

อบต. โนนทองหลาง

Korat-sdo-128

Korat-sdo-128

81

นครราชสีมา

อบต. กุดจอก

Korat-sdo-129

Korat-sdo-129

82

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพุดซา

Korat-sdo-13

Korat-sdo-13

83

นครราชสีมา

อบต. ด่านช้าง

Korat-sdo-130

Korat-sdo-130

84

นครราชสีมา

อบต. ขุนทอง

Korat-sdo-131

Korat-sdo-131

85

นครราชสีมา

อบต. หนองแจ้งใหญ่

Korat-sdo-132

Korat-sdo-132

86

นครราชสีมา

อบต. ประทาย

Korat-sdo-133

82538253

87

นครราชสีมา

อบต. กระทุ่มราย

Korat-sdo-134

01052524

88

นครราชสีมา

อบต. วังไม้แดง

Korat-sdo-135

Korat-sdo-135

89

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

Korat-sdo-136

Korat-sdo-136

90

นครราชสีมา

อบต. หนองพลวง

Korat-sdo-137

Korat-sdo-137

91

นครราชสีมา

อบต. หนองค่าย

Korat-sdo-138

Korat-sdo-138

92

นครราชสีมา

อบต. หันห้วยทราย

Korat-sdo-139

Korat-sdo-139

93

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

Korat-sdo-14

Korat-sdo-14

94

นครราชสีมา

อบต. ดอนมัน

Korat-sdo-140

Korat-sdo-140

95

นครราชสีมา

อบต. นางรำ

Korat-sdo-141

Korat-sdo-141

96

นครราชสีมา

อบต. โนนเพ็ด

Korat-sdo-142

Korat-sdo-142

97

นครราชสีมา

อบต. ทุ่งสว่าง

Korat-sdo-143

Korat-sdo-143

98

นครราชสีมา

อบต. โคกกลาง

Korat-sdo-144

044980090

99

นครราชสีมา

อบต. เมืองโดน

Korat-sdo-145

Korat-sdo-145

100

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลปักธงชัย

Korat-sdo-146

Korat-sdo-146

101

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

Korat-sdo-147

Korat-sdo-147

102

นครราชสีมา

อบต. โคกไทย

Korat-sdo-148

Korat-sdo-148

103

นครราชสีมา

อบต.สำโรง  อ.ปักธงชัย

Korat-sdo-149

Korat-sdo-149

104

นครราชสีมา

อบต. จอหอ

Korat-sdo-15

media155j

105

นครราชสีมา

อบต. ตะขบ

Korat-sdo-150

Korat-sdo-150

106

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลนกออก

Korat-sdo-151

Korat-sdo-151

107

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

Korat-sdo-152

Korat-sdo-152

108

นครราชสีมา

อบต. ตูม

Korat-sdo-153

Korat-sdo-153

109

นครราชสีมา

อบต. งิ้ว

Korat-sdo-154

Korat-sdo-154

110

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราช

Korat-sdo-155

Korat-sdo-155

111

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลลำนางแก้ว

Korat-sdo-156

Korat-sdo-156

112

นครราชสีมา

อบต. ภูหลวง

Korat-sdo-157

Korat-sdo-157

113

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ

Korat-sdo-158

Korat-sdo-158

114

นครราชสีมา

อบต. สุขเกษม

Korat-sdo-159

Korat-sdo-159

115

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

Korat-sdo-16

Korat-sdo-16

116

นครราชสีมา

อบต. เกษมทรัพย์

Korat-sdo-160

Korat-sdo-160

117

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง

Korat-sdo-161

Korat-sdo-161

118

นครราชสีมา

อบต. ในเมือง

Korat-sdo-162

Korat-sdo-162

119

นครราชสีมา

อบต. สัมฤทธิ์

Korat-sdo-163

Korat-sdo-163

120

นครราชสีมา

อบต. โบสถ์

Korat-sdo-164

Korat-sdo-164

121

นครราชสีมา

อบต. กระเบื้องใหญ่

Korat-sdo-165

Korat-sdo-165

122

นครราชสีมา

อบต. ท่าหลวง

Korat-sdo-166

Korat-sdo-166

123

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

Korat-sdo-167

Korat-sdo-167

124

นครราชสีมา

อบต. ชีวาน

Korat-sdo-168

Korat-sdo-168

125

นครราชสีมา

อบต. นิคมสร้างตนเอง

Korat-sdo-169

044200636

126

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลไชยมงคล

Korat-sdo-17

Korat-sdo-17

127

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน

Korat-sdo-170

Korat-sdo-170

128

นครราชสีมา

อบต. ดงใหญ่

Korat-sdo-171

Korat-sdo-171

129

นครราชสีมา

อบต. ธารละหลอด

Korat-sdo-172

Korat-sdo-172

130

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

Korat-sdo-173

Korat-sdo-173

131

นครราชสีมา

อบต. ห้วยแถลง

Korat-sdo-174

Korat-sdo-174

132

นครราชสีมา

อบต. ทับสวาย

Korat-sdo-175

Korat-sdo-175

133

นครราชสีมา

อบต. เมืองพลับพลา

Korat-sdo-176

Korat-sdo-176

134

นครราชสีมา

อบต. หลุ่งตะเคียน

Korat-sdo-177

Korat-sdo-177

135

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

Korat-sdo-178

Korat-sdo-178

136

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

Korat-sdo-179

Korat-sdo-179

137

นครราชสีมา

อบต. หนองบัวศาลา

Korat-sdo-18

Korat-sdo-18

138

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลกงรถ

Korat-sdo-180

Korat-sdo-180

139

นครราชสีมา

อบต. หลุ่งประดู่

Korat-sdo-181

Korat-sdo-181

140

นครราชสีมา

อบต. ตะโก

Korat-sdo-182

Korat-sdo-182

141

นครราชสีมา

อบต. ห้วยแคน

Korat-sdo-183

Korat-sdo-183

142

นครราชสีมา

อบต. ชุมพวง

Korat-sdo-184

Korat-sdo-184

143

นครราชสีมา

อบต. ประสุข

Korat-sdo-185

Korat-sdo-185

144

นครราชสีมา

อบต. ท่าลาด

Korat-sdo-186

Korat-sdo-186

145

นครราชสีมา

อบต. สาหร่าย

Korat-sdo-187

Korat-sdo-187

146

นครราชสีมา

อบต. ตลาดไทร

Korat-sdo-188

Korat-sdo-188

147

นครราชสีมา

อบต. โนนรัง

Korat-sdo-189

Korat-sdo-189

148

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสุรนารี

Korat-sdo-19

Korat-sdo-19

149

นครราชสีมา

อบต. หนองหลัก

Korat-sdo-190

Korat-sdo-190

150

นครราชสีมา

อบต. โนนตูม

Korat-sdo-191

Korat-sdo-191

151

นครราชสีมา

อบต. โนนยอ

Korat-sdo-192

Korat-sdo-192

152

นครราชสีมา

อบต. สูงเนิน

Korat-sdo-193

Korat-sdo-193

153

นครราชสีมา

อบต. เสมา

Korat-sdo-194

Korat-sdo-194

154

นครราชสีมา

อบต. โคราช

Korat-sdo-195

20042522

155

นครราชสีมา

อบต. บุ่งขี้เหล็ก

Korat-sdo-196

252525

156

นครราชสีมา

อบต. โนนค่า

Korat-sdo-197

Korat-sdo-197

157

นครราชสีมา

อบต. โค้งยาง

Korat-sdo-198

Korat-sdo-198

158

นครราชสีมา

อบต. มะเกลือเก่า

Korat-sdo-199

Korat-sdo-199

159

นครราชสีมา

อบต. หนองจะบก

Korat-sdo-2

Korat-sdo-2

160

นครราชสีมา

อบต.สี่มุม

Korat-sdo-20

Korat-sdo-20

161

นครราชสีมา

อบต. มะเกลือใหม่

Korat-sdo-200

Korat-sdo-200

162

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

Korat-sdo-201

Korat-sdo-201

163

นครราชสีมา

อบต.หนองตะไก้

Korat-sdo-202

Korat-sdo-202

164

นครราชสีมา

อบต. กุดจิก

Korat-sdo-203

Korat-sdo-203

165

นครราชสีมา

อบต. ขามทะเลสอ

Korat-sdo-204

Korat-sdo-204

166

นครราชสีมา

อบต. โป่งแดง

Korat-sdo-205

Korat-sdo-205

167

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลพันดุง

Korat-sdo-206

Korat-sdo-206

168

นครราชสีมา

อบต. หนองสรวง

Korat-sdo-207

Korat-sdo-207

169

นครราชสีมา

อบต. บึงอ้อ

Korat-sdo-208

Korat-sdo-208

170

นครราชสีมา

อบต.สีคิ้ว

Korat-sdo-209

Korat-sdo-209

171

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลตลาด

Korat-sdo-21

Korat-sdo-21

172

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

Korat-sdo-210

Korat-sdo-210

173

นครราชสีมา

อบต. กฤษณา

Korat-sdo-211

Korat-sdo-211

174

นครราชสีมา

อบต. ลาดบัวขาว

Korat-sdo-212

Korat-sdo-212

175

นครราชสีมา

อบต. หนองหญ้าขาว

Korat-sdo-213

Korat-sdo-213

176

นครราชสีมา

อบต. กุดน้อย

Korat-sdo-214

Korat-sdo-214

177

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองน้ำใส

Korat-sdo-215

Korat-sdo-215

178

นครราชสีมา

อบต. วังโรงใหญ่

Korat-sdo-216

Korat-sdo-216

179

นครราชสีมา

อบต. มิตรภาพ

Korat-sdo-217

Korat-sdo-217

180

นครราชสีมา

อบต. คลองไผ่

Korat-sdo-218

Korat-sdo-218

181

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

Korat-sdo-219

Korat-sdo-219

182

นครราชสีมา

อบต. หนองบัวน้อย

Korat-sdo-220

044756421

183

นครราชสีมา

อบต. ปากช่อง

Korat-sdo-221

Korat-sdo-221

184

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสีมามงคล

Korat-sdo-222

Korat-sdo-222

185

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก

Korat-sdo-223

Korat-sdo-223

186

นครราชสีมา

อบต.วังกระทะ

Korat-sdo-224

Korat-sdo-224

187

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหมูสี

Korat-sdo-225

Korat-sdo-225

188

นครราชสีมา

อบต. หนองสาหร่าย

Korat-sdo-226

Korat-sdo-226

189

นครราชสีมา

อบต. ขนงพระ

Korat-sdo-227

Korat-sdo-227

190

นครราชสีมา

อบต. โป่งตาลอง

Korat-sdo-228

Korat-sdo-228

191

นครราชสีมา

อบต. คลองม่วง

Korat-sdo-229

Korat-sdo-229

192

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

Korat-sdo-23

Korat-sdo-23

193

นครราชสีมา

อบต. หนองน้ำแดง

Korat-sdo-230

2955

194

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลวังไทร

Korat-sdo-231

Korat-sdo-231

195

นครราชสีมา

อบต. พญาเย็น

Korat-sdo-232

Korat-sdo-232

196

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก

Korat-sdo-233

nongbunnaksao

197

นครราชสีมา

อบต. สารภี

Korat-sdo-234

Korat-sdo-234

198

นครราชสีมา

อบต. ไทยเจริญ

Korat-sdo-235

Korat-sdo-235

199

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

Korat-sdo-236

Korat-sdo-236

200

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลแหลมทอง

Korat-sdo-237

Korat-sdo-237

201

นครราชสีมา

อบต. หนองตะไก้

Korat-sdo-238

Korat-sdo-238

202

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

Korat-sdo-239

Korat-sdo-239

203

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ

Korat-sdo-24

Korat-sdo-24

204

นครราชสีมา

อบต. หนองไม้ไผ่

Korat-sdo-240

Korat-sdo-240

205

นครราชสีมา

อบต.บ้านใหม่

Korat-sdo-241

Korat-sdo-241

206

นครราชสีมา

อบต. แก้งสนามนาง

Korat-sdo-242

Korat-sdo-242

207

นครราชสีมา

อบต. โนนสำราญ

Korat-sdo-243

Korat-sdo-243

208

นครราชสีมา

อบต. บึงพะไล

Korat-sdo-244

Korat-sdo-244

209

นครราชสีมา

อบต. สีสุก

Korat-sdo-245

Korat-sdo-245

210

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบึงสำโรง

Korat-sdo-246

Korat-sdo-246

211

นครราชสีมา

อบต. โนนแดง

Korat-sdo-247

Korat-sdo-247

212

นครราชสีมา

อบต. โนนตาเถร

Korat-sdo-248

Korat-sdo-248

213

นครราชสีมา

อบต. สำพะเนียง

Korat-sdo-249

Korat-sdo-249

214

นครราชสีมา

อบต. แชะ

Korat-sdo-25

044444424

215

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลวังหิน

Korat-sdo-250

Korat-sdo-250

216

นครราชสีมา

อบต. ดอนยาวใหญ่

Korat-sdo-251

Korat-sdo-251

217

นครราชสีมา

อบต. วังน้ำเขียว

Korat-sdo-252

Korat-sdo-252

218

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

Korat-sdo-253

Korat-sdo-253

219

นครราชสีมา

อบต. ระเริง

Korat-sdo-254

Korat-sdo-254

220

นครราชสีมา

อบต. อุดมทรัพย์

Korat-sdo-255

Korat-sdo-255

221

นครราชสีมา

อบต. ไทยสามัคคี

Korat-sdo-256

Korat-sdo-256

222

นครราชสีมา

อบต.สำนักตะคร้อ

Korat-sdo-257

Korat-sdo-257

223

นครราชสีมา

อบต.หนองแวง

Korat-sdo-258

6302604

224

นครราชสีมา

อบต.บึงปรือ

Korat-sdo-259

Korat-sdo-259

225

นครราชสีมา

อบต. เฉลียง

Korat-sdo-26

Korat-sdo-26

226

นครราชสีมา

อบต. วังยายทอง

Korat-sdo-260

Korat-sdo-260

227

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลเมืองยาง

Korat-sdo-261

Korat-sdo-261

228

นครราชสีมา

อบต.กระเบื้องนอก

Korat-sdo-262

Korat-sdo-262

229

นครราชสีมา

อบต.ละหานปลาค้าว

Korat-sdo-263

Korat-sdo-263

230

นครราชสีมา

อบต.โนนอุดม

Korat-sdo-264

Korat-sdo-264

231

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลสระพระ

Korat-sdo-265

Korat-sdo-265

232

นครราชสีมา

อบต.มาบกราด

Korat-sdo-266

Korat-sdo-266

233

นครราชสีมา

อบต.พังเทียม

Korat-sdo-267

Korat-sdo-267

234

นครราชสีมา

อบต.ทัพรั้ง

Korat-sdo-268

Korat-sdo-268

235

นครราชสีมา

อบต.หนองหอย

Korat-sdo-269

Korat-sdo-269

236

นครราชสีมา

อบต. ครบุรี

Korat-sdo-27

Korat-sdo-27

237

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลขุย

Korat-sdo-270

Korat-sdo-270

238

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบ้านยาง

Korat-sdo-271

Korat-sdo-271

239

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลช่องแมว

Korat-sdo-272

Korat-sdo-272

240

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลไพล

Korat-sdo-273

Korat-sdo-273

241

นครราชสีมา

อบต.เมืองพะไล

Korat-sdo-274

Korat-sdo-274

242

นครราชสีมา

อบต. โนนจาน

Korat-sdo-275

Korat-sdo-275

243

นครราชสีมา

อบต. บัวลาย

Korat-sdo-276

Korat-sdo-276

244

นครราชสีมา

อบต.หนองหว้า

Korat-sdo-277

Korat-sdo-277

245

นครราชสีมา

อบต.สีดา

Korat-sdo-278

Korat-sdo-278

246

นครราชสีมา

อบต.โพนทอง

Korat-sdo-279

Korat-sdo-279

247

นครราชสีมา

อบต. โคกกระชาย

Korat-sdo-28

Korat-sdo-28

248

นครราชสีมา

อบต.โนนประดู่

Korat-sdo-280

044469055

249

นครราชสีมา

อบต.สามเมือง

Korat-sdo-281

Korat-sdo-281

250

นครราชสีมา

อบต.หนองตาดใหญ่

Korat-sdo-282

Korat-sdo-282

251

นครราชสีมา

อบต. ช้างทอง

Korat-sdo-283

Korat-sdo-283

252

นครราชสีมา

อบต. ท่าช้าง

Korat-sdo-284

Korat-sdo-284

253

นครราชสีมา

อบต. พระพุทธ

Korat-sdo-285

Korat-sdo-285

254

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม

Korat-sdo-286

Korat-sdo-286

255

นครราชสีมา

อบต. หนองยาง

Korat-sdo-287

Korat-sdo-287

256

นครราชสีมา

อบต.พะเนา

Korat-sdo-288

Korat-sdo-288

257

นครราชสีมา

อบต. จระเข้หิน

Korat-sdo-29

Korat-sdo-29

258

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโคกสูง

Korat-sdo-3

Korat-sdo-3

259

นครราชสีมา

อบต. มาบตะโกเอน

Korat-sdo-30

mabtakoen

260

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลอรพิมพ์

Korat-sdo-31

Korat-sdo-31

261

นครราชสีมา

อบต.บ้านใหม่ (ครบุรี)

Korat-sdo-32

banmai-32

262

นครราชสีมา

อบต. ลำเพียก

Korat-sdo-33

Korat-sdo-33

263

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลครบุรีใต้

Korat-sdo-34

Korat-sdo-34

264

นครราชสีมา

อบต. ตะแบกบาน

Korat-sdo-35

Korat-sdo-35

265

นครราชสีมา

อบต. สระว่านพระยา

Korat-sdo-36

Korat-sdo-36

266

นครราชสีมา

อบต. เสิงสาง

Korat-sdo-37

Korat-sdo-37

267

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

Korat-sdo-38

12520

268

นครราชสีมา

อบต. โนนสมบูรณ์

Korat-sdo-39

Korat-sdo-39

269

นครราชสีมา

อบต. มะเริง

Korat-sdo-4

Korat-sdo-4

270

นครราชสีมา

อบต. กุดโบสถ์

Korat-sdo-40

Korat-sdo-40

271

นครราชสีมา

อบต. สุขไพบูลย์

Korat-sdo-41

Korat-sdo-41

272

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์

Korat-sdo-42

Korat-sdo-42

273

นครราชสีมา

อบต. เมืองคง

Korat-sdo-43

Korat-sdo-43

274

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

Korat-sdo-44

Korat-sdo-44

275

นครราชสีมา

อบต. เทพาลัย

Korat-sdo-45

Korat-sdo-45

276

นครราชสีมา

อบต. ตาจั่น

Korat-sdo-46

Korat-sdo-46

277

นครราชสีมา

อบต. บ้านปรางค์

Korat-sdo-47

Korat-sdo-47

278

นครราชสีมา

อบต. หนองมะนาว

Korat-sdo-48

Korat-sdo-48

279

นครราชสีมา

อบต. หนองบัว

Korat-sdo-49

Korat-sdo-49

280

นครราชสีมา

อบต. หนองระเวียง

Korat-sdo-5

Korat-sdo-5

281

นครราชสีมา

อบต. โนนเต็ง

Korat-sdo-50

Korat-sdo-50

282

นครราชสีมา

อบต. ดอนใหญ่

Korat-sdo-51

Korat-sdo-51

283

นครราชสีมา

อบต. ขามสมบูรณ์

Korat-sdo-52

Korat-sdo-52

284

นครราชสีมา

อบต. บ้านเหลื่อม

Korat-sdo-53

Korat-sdo-53

285

นครราชสีมา

อบต. วังโพธิ์

Korat-sdo-54

Korat-sdo-54

286

นครราชสีมา

อบต. โคกกระเบื้อง

Korat-sdo-55

Korat-sdo-55

287

นครราชสีมา

อบต. ช่อระกา

Korat-sdo-56

Korat-sdo-56

288

นครราชสีมา

อบต. จักราช

Korat-sdo-57

Korat-sdo-57

289

นครราชสีมา

อบต. ทองหลาง

Korat-sdo-58

Korat-sdo-58

290

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

Korat-sdo-59

Korat-sdo-59

291

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลประทาย

Korat-sdo-6

Korat-sdo-6

292

นครราชสีมา

อบต. หนองขาม

Korat-sdo-60

Korat-sdo-60

293

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

Korat-sdo-61

Korat-sdo-61

294

นครราชสีมา

อบต. ศรีละกอ

Korat-sdo-62

srilakor

295

นครราชสีมา

อบต. คลองเมือง

Korat-sdo-63

Korat-sdo-63

296

นครราชสีมา

อบต. หินโคน

Korat-sdo-64

Korat-sdo-64

297

นครราชสีมา

อบต. กระโทก

Korat-sdo-65

Korat-sdo-65

298

นครราชสีมา

อบต. พลับพลา

Korat-sdo-66

Korat-sdo-66

299

นครราชสีมา

อบต. ท่าอ่าง

Korat-sdo-67

Korat-sdo-67

300

นครราชสีมา

อบต. ทุ่งอรุณ

Korat-sdo-68

Korat-sdo-68

301

นครราชสีมา

อบต. ท่าลาดขาว

Korat-sdo-69

Korat-sdo-69

302

นครราชสีมา

อบต. หมื่นไวย

Korat-sdo-7

Korat-sdo-7

303

นครราชสีมา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

Korat-sdo-70

Korat-sdo-70

304

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม

Korat-sdo-71

Korat-sdo-71

305

นครราชสีมา

อบต. โชคชัย

Korat-sdo-72

Korat-sdo-72

306

นครราชสีมา

อบต. ละลมใหม่พัฒนา

Korat-sdo-73

Korat-sdo-73

307

นครราชสีมา

อบต. ด่านเกวียน

Korat-sdo-74

Korat-sdo-74

308

นครราชสีมา

อบต. กุดพิมาน

Korat-sdo-75

Korat-sdo-75

309

นครราชสีมา

อบต. ด่านขุนทด

Korat-sdo-76

Korat-sdo-76

310

นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

Korat-sdo-77

Korat-sdo-77

311

นครราชสีมา

อบต. ด่านใน

Korat-sdo-78

Korat-sdo-78

312

นครราชสีมา

อบต. ตะเคียน

Korat-sdo-79

Korat-sdo-79

313

นครราชสีมา

อบต. พลกรัง

Korat-sdo-8

Korat-sdo-8

314

นครราชสีมา

อบต. บ้านเก่า

Korat-sdo-80

Korat-sdo-80

315

นครราชสีมา

อบต. บ้านแปรง

Korat-sdo-81

Korat-sdo-81

316

นครราชสีมา

อบต. พันชนะ

Korat-sdo-82

Korat-sdo-82

317

นครราชสีมา

อบต. สระจรเข้

Korat-sdo-83

Korat-sdo-83

318

นครราชสีมา

อบต. หนองกราด

Korat-sdo-84

Korat-sdo-84

319

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

Korat-sdo-85

Korat-sdo-85

320

นครราชสีมา

อบต. หนองบัวละคร

Korat-sdo-86

KOrat-sdo-86

321

นครราชสีมา

อบต. หินดาด

Korat-sdo-87

korat

322

นครราชสีมา

อบต. ห้วยบง

Korat-sdo-88

Korat-sdo-88

323

นครราชสีมา

อบต. โนนเมืองพัฒนา

Korat-sdo-89

Korat-sdo-89

324

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

Korat-sdo-9

111333

325

นครราชสีมา

อบต. หนองไทร

Korat-sdo-90

123456789

326

นครราชสีมา

อบต. โนนไทย

Korat-sdo-91

381329

327

นครราชสีมา

อบต. ด่านจาก

Korat-sdo-92

Korat-sdo-92

328

นครราชสีมา

อบต. กำปัง

Korat-sdo-93

Korat-sdo-93

329

นครราชสีมา

อบต. สำโรง

Korat-sdo-94

Korat-sdo-94

330

นครราชสีมา

อบต. ค้างพลู

Korat-sdo-95

Korat-sdo-95

331

นครราชสีมา

อบต. บ้านวัง

Korat-sdo-96

Korat-sdo-96

332

นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบัลลังก์

Korat-sdo-97

Korat-sdo-97

333

นครราชสีมา

อบต. สายออ

Korat-sdo-98

Korat-sdo-98

334

นครราชสีมา

อบต. ถนนโพธิ์

Korat-sdo-99

Korat-sdo-99