ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

ขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น

Khon Kaen-c-1

1234

2

ขอนแก่น

เทศบาลเมืองเมืองพล

Khon Kaen-c-2

Khon Kaen-c-2

3

ขอนแก่น

อบจ. ขอนแก่น

Khon Kaen-po

Khon Kaen-po

4

ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

Khon Kaen-sd-1

Khon Kaen-sd-1

5

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองแก

Khon Kaen-sd-10

Khon Kaen-sd-10

6

ขอนแก่น

เทศบาลเมืองกระนวน

Khon Kaen-sd-11

Khon Kaen-sd-11

7

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองเรือ

Khon Kaen-sd-12

Khon Kaen-sd-12

8

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์

Khon Kaen-sd-13

Khon Kaen-sd-13

9

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลชนบท

Khon Kaen-sd-14

043286200

10

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลซำสูง

Khon Kaen-sd-15

Khon Kaen-sd-15

11

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนศิลา

Khon Kaen-sd-16

Khon Kaen-sd-16

12

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนหัน

Khon Kaen-sd-17

Khon Kaen-sd-17

13

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลบ้านโคก

Khon Kaen-sd-18

Khon Kaen-sd-18

14

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลบ้านโต้น

Khon Kaen-sd-19

Khon Kaen-sd-19

15

ขอนแก่น

เทศบาลเมืองชุมแพ

Khon Kaen-sd-2

0900305988

16

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลบ้านฝาง

Khon Kaen-sd-20

Khon Kaen-sd-20

17

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลบ้านแฮด

Khon Kaen-sd-21

Khon Kaen-sd-21

18

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเปือยน้อย

Khon Kaen-sd-22

Khon Kaen-sd-22

19

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลพระยืน

Khon Kaen-sd-23

Khon Kaen-sd-23

20

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลภูผาม่าน

Khon Kaen-sd-24

Khon Kaen-sd-24

21

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลมัญจาคีรี

Khon Kaen-sd-25

Khon Kaen-sd-25

22

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลแวงน้อย

Khon Kaen-sd-26

043499067

23

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลแวงใหญ่

Khon Kaen-sd-27

Khon Kaen-sd-27

24

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลสีชมพู

Khon Kaen-sd-28

Khon Kaen-sd-28

25

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง

Khon Kaen-sd-29

Khon Kaen-sd-29

26

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

Khon Kaen-sd-3

Khon Kaen-sd-3

27

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์

Khon Kaen-sd-4

Khon Kaen-sd-4

28

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลดอนโมง

Khon Kaen-sd-5

Khon Kaen-sd-5

29

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลท่าพระ

Khon Kaen-sd-6

Khon Kaen-sd-6

30

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลน้ำพอง

Khon Kaen-sd-7

0434410000

31

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลภูเวียง

Khon Kaen-sd-8

Khon Kaen-sd-8

32

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลวังชัย

Khon Kaen-sd-9

Khon Kaen-sd-9

33

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลในเมือง (บ้านไผ่)

Khon Kaen-sdo-1

Khon Kaen-sdo-1

34

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลบ้านค้อ

Khon Kaen-sdo-10

Khon Kaen-sdo-10

35

ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

Khon Kaen-sdo-100

Khon Kaen-sdo-100

36

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลสระแก้ว

Khon Kaen-sdo-101

Khon Kaen-sdo-101

37

ขอนแก่น

อบต. เมืองพล

Khon Kaen-sdo-102

Khon Kaen-sdo-102

38

ขอนแก่น

อบต. โจดหนองแก

Khon Kaen-sdo-103

Khon Kaen-sdo-103

39

ขอนแก่น

อบต. เก่างิ้ว

Khon Kaen-sdo-104

Khon Kaen-sdo-104

40

ขอนแก่น

อบต. หนองมะเขือ

Khon Kaen-sdo-105

Khon Kaen-sdo-105

41

ขอนแก่น

อบต. หนองแวงโสกพระ

Khon Kaen-sdo-106

Khon Kaen-sdo-106

42

ขอนแก่น

อบต. เพ็กใหญ่

Khon Kaen-sdo-107

Khon Kaen-sdo-107

43

ขอนแก่น

อบต. โคกสง่า

Khon Kaen-sdo-108

Khon Kaen-sdo-108

44

ขอนแก่น

อบต. หนองแวงนางเบ้า

Khon Kaen-sdo-109

Khon Kaen-sdo-109

45

ขอนแก่น

อบต. แดงใหญ่

Khon Kaen-sdo-11

kornnasa2510

46

ขอนแก่น

อบต. ลอมคอม

Khon Kaen-sdo-110

Khon Kaen-sdo-110

47

ขอนแก่น

อบต. โนนข่า

Khon Kaen-sdo-111

Khon Kaen-sdo-111

48

ขอนแก่น

อบต. โสกนกเต็น

Khon Kaen-sdo-112

Khon Kaen-sdo-112

49

ขอนแก่น

อบต. หัวทุ่ง

Khon Kaen-sdo-113

Khon Kaen-sdo-113

50

ขอนแก่น

อบต.คอนฉิม

Khon Kaen-sdo-114

Khon Kaen-sdo-114

51

ขอนแก่น

อบต. ใหม่นาเพียง

Khon Kaen-sdo-115

Khon Kaen-sdo-115

52

ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

Khon Kaen-sdo-116

Khon Kaen-sdo-116

53

ขอนแก่น

อบต.โนนสะอาด

Khon Kaen-sdo-117

Khon Kaen-sdo-117

54

ขอนแก่น

อบต. แวงน้อย

Khon Kaen-sdo-118

Khon Kaen-sdo-118

55

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลก้านเหลือง

Khon Kaen-sdo-119

Khon Kaen-sdo-119

56

ขอนแก่น

อบต. ดอนช้าง

Khon Kaen-sdo-12

Khon Kaen-sdo-12

57

ขอนแก่น

อบต.ท่านางแมว

Khon Kaen-sdo-120

Khon Kaen-sdo-120

58

ขอนแก่น

อบต. ละหานนา

Khon Kaen-sdo-121

1234

59

ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

Khon Kaen-sdo-122

Khon Kaen-sdo-122

60

ขอนแก่น

อบต. ทางขวาง

Khon Kaen-sdo-123

Khon Kaen-sdo-123

61

ขอนแก่น

อบต. หนองสองห้อง

Khon Kaen-sdo-124

Khon Kaen-sdo-124

62

ขอนแก่น

อบต. คึมชาด

Khon Kaen-sdo-125

123456789123456

63

ขอนแก่น

อบต. โนนธาตุ

Khon Kaen-sdo-126

Khon Kaen-sdo-126

64

ขอนแก่น

อบต. ตะกั่วป่า

Khon Kaen-sdo-127

65433

65

ขอนแก่น

อบต. สำโรง

Khon Kaen-sdo-128

Khon Kaen-sdo-128

66

ขอนแก่น

อบต. หนองเม็ก

Khon Kaen-sdo-129

NONGMEK99

67

ขอนแก่น

อบต. ดอนหัน

Khon Kaen-sdo-13

Khon Kaen-sdo-13

68

ขอนแก่น

อบต. ดอนดู่

Khon Kaen-sdo-130

Khon Kaen-sdo-130

69

ขอนแก่น

อบต. ดงเค็ง

Khon Kaen-sdo-131

Khon Kaen-sdo-131

70

ขอนแก่น

อบต. หันโจด

Khon Kaen-sdo-132

Khon Kaen-sdo-132

71

ขอนแก่น

อบต. ดอนดั่ง

Khon Kaen-sdo-133

Khon Kaen-sdo-133

72

ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

Khon Kaen-sdo-134

Khon Kaen-sdo-134

73

ขอนแก่น

อบต. หนองไผ่ล้อม

Khon Kaen-sdo-135

Khon Kaen-sdo-135

74

ขอนแก่น

อบต. บ้านเรือ

Khon Kaen-sdo-136

Khon Kaen-sdo-136

75

ขอนแก่น

อบต. หว้าทอง

Khon Kaen-sdo-137

Khon Kaen-sdo-137

76

ขอนแก่น

อบต. กุดขอนแก่น

Khon Kaen-sdo-138

Khon Kaen-sdo-138

77

ขอนแก่น

อบต. นาชุมแสง

Khon Kaen-sdo-139

Khon Kaen-sdo-139

78

ขอนแก่น

เทศบาลเมืองศิลา

Khon Kaen-sdo-14

Khon Kaen-sdo-14

79

ขอนแก่น

อบต. นาหว้า

Khon Kaen-sdo-140

Khon Kaen-sdo-140

80

ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

Khon Kaen-sdo-141

Khon Kaen-sdo-141

81

ขอนแก่น

อบต. หนองกุงธนสาร

Khon Kaen-sdo-142

Khon Kaen-sdo-142

82

ขอนแก่น

อบต. หนองกุงเซิน

Khon Kaen-sdo-143

Khon Kaen-sdo-143

83

ขอนแก่น

อบต. สงเปือย

Khon Kaen-sdo-144

Khon Kaen-sdo-144

84

ขอนแก่น

อบต. ทุ่งชมพู

Khon Kaen-sdo-145

Khon Kaen-sdo-145

85

ขอนแก่น

อบต. เมืองเก่าพัฒนา

Khon Kaen-sdo-146

Khon Kaen-sdo-146

86

ขอนแก่น

อบต. ดินดำ

Khon Kaen-sdo-147

Khon Kaen-sdo-147

87

ขอนแก่น

อบต. ภูเวียง

Khon Kaen-sdo-148

Khon Kaen-sdo-148

88

ขอนแก่น

อบต. กุดเค้า

Khon Kaen-sdo-149

Khon Kaen-sdo-149

89

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

Khon Kaen-sdo-15

Khon Kaen-sdo-15

90

ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

Khon Kaen-sdo-150

Khon Kaen-sdo-150

91

ขอนแก่น

อบต. หนองแปน

Khon Kaen-sdo-151

Khon Kaen-sdo-151

92

ขอนแก่น

อบต. โพนเพ็ก

Khon Kaen-sdo-152

Khon Kaen-sdo-152

93

ขอนแก่น

อบต. คำแคน

Khon Kaen-sdo-153

Khon Kaen-sdo-153

94

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลนาข่า

Khon Kaen-sdo-154

Khon Kaen-sdo-154

95

ขอนแก่น

อบต. นางาม

Khon Kaen-sdo-155

Khon Kaen-sdo-155

96

ขอนแก่น

อบต. ท่าศาลา

Khon Kaen-sdo-156

Khon Kaen-sdo-156

97

ขอนแก่น

อบต. กุดเพียขอม

Khon Kaen-sdo-158

Khon Kaen-sdo-158

98

ขอนแก่น

อบต. วังแสง

Khon Kaen-sdo-159

Khon Kaen-sdo-159

99

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองตูม

Khon Kaen-sdo-16

Khon Kaen-sdo-16

100

ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก

Khon Kaen-sdo-160

Khon Kaen-sdo-160

101

ขอนแก่น

อบต. บ้านแท่น

Khon Kaen-sdo-161

Khon Kaen-sdo-161

102

ขอนแก่น

อบต. ศรีบุญเรือง

Khon Kaen-sdo-162

Khon Kaen-sdo-162

103

ขอนแก่น

อบต. โนนพะยอม

Khon Kaen-sdo-163

Khon Kaen-sdo-163

104

ขอนแก่น

อบต. ปอแดง

Khon Kaen-sdo-164

Khon Kaen-sdo-164

105

ขอนแก่น

อบต. เขาสวนกวาง

Khon Kaen-sdo-165

Khon Kaen-sdo-165

106

ขอนแก่น

อบต. ดงเมืองแอม

Khon Kaen-sdo-166

Khon Kaen-sdo-166

107

ขอนแก่น

อบต. นางิ้ว

Khon Kaen-sdo-167

Khon Kaen-sdo-167

108

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์

Khon Kaen-sdo-168

Khon Kaen-sdo-168

109

ขอนแก่น

อบต. คำม่วง

Khon Kaen-sdo-169

Khon Kaen-sdo-169

110

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลบึงเนียม

Khon Kaen-sdo-17

Khon Kaen-sdo-17

111

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนคอม

Khon Kaen-sdo-170

Khon Kaen-sdo-170

112

ขอนแก่น

อบต. นาฝาย

Khon Kaen-sdo-171

Khon Kaen-sdo-171

113

ขอนแก่น

อบต. ภูผาม่าน

Khon Kaen-sdo-172

Khon Kaen-sdo-172

114

ขอนแก่น

อบต. วังสวาป

Khon Kaen-sdo-173

Khon Kaen-sdo-173

115

ขอนแก่น

อบต. ห้วยม่วง

Khon Kaen-sdo-174

Khon Kaen-sdo-174

116

ขอนแก่น

อบต.คำแมด

Khon Kaen-sdo-176

Khon Kaen-sdo-176

117

ขอนแก่น

อบต.บ้านโนน

Khon Kaen-sdo-177

Khon Kaen-sdo-177

118

ขอนแก่น

อบต.คูคำ

Khon Kaen-sdo-178

Khon Kaen-sdo-178

119

ขอนแก่น

อบต.ห้วยเตย

Khon Kaen-sdo-179

Khon Kaen-sdo-179

120

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนท่อน

Khon Kaen-sdo-18

64026402

121

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลภูผาแดง

Khon Kaen-sdo-180

Khon Kaen-sdo-180

122

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

Khon Kaen-sdo-181

Khon Kaen-sdo-181

123

ขอนแก่น

อบต.ซับสมบูรณ์

Khon Kaen-sdo-182

subsomboon

124

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลนาแพง

Khon Kaen-sdo-183

Khon Kaen-sdo-183

125

ขอนแก่น

อบต.กุดธาตุ

Khon Kaen-sdo-184

Khon Kaen-sdo-184

126

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองนาคำ

Khon Kaen-sdo-185

Khon Kaen-sdo-185

127

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลขนวน

Khon Kaen-sdo-186

Khon Kaen-sdo-186

128

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลวังสวรรค์

Khon Kaen-sdo-187

Khon Kaen-sdo-187

129

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโคกสำราญ

Khon Kaen-sdo-188

Khon Kaen-sdo-188

130

ขอนแก่น

อบต.โนนสมบูรณ์

Khon Kaen-sdo-189

Khon Kaen-sdo-189

131

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองบัว

Khon Kaen-sdo-19

Khon Kaen-sdo-19

132

ขอนแก่น

อบต.หนองแซง

Khon Kaen-sdo-190

Khon Kaen-sdo-190

133

ขอนแก่น

อบต.หนองปลาหมอ

Khon Kaen-sdo-191

Khon Kaen-sdo-191

134

ขอนแก่น

อบต.บ้านหัน

Khon Kaen-sdo-192

Khon Kaen-sdo-192

135

ขอนแก่น

อบต.เปือยใหญ่

Khon Kaen-sdo-193

Khon Kaen-sdo-193

136

ขอนแก่น

อบต.โนนแดง

Khon Kaen-sdo-194

Khon Kaen-sdo-194

137

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลแก่นฝาง

Khon Kaen-sdo-195

Khon Kaen-sdo-195

138

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์

Khon Kaen-sdo-196

Khon Kaen-sdo-196

139

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลสำราญ

Khon Kaen-sdo-2

Khon Kaen-sdo-2

140

ขอนแก่น

อบต. ป่าหวายนั่ง

Khon Kaen-sdo-20

Khon Kaen-sdo-20

141

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนฆ้อง

Khon Kaen-sdo-21

Khon Kaen-sdo-21

142

ขอนแก่น

อบต. บ้านเหล่า

Khon Kaen-sdo-22

Khon Kaen-sdo-22

143

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลป่ามะนาว

Khon Kaen-sdo-23

Khon Kaen-sdo-23

144

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโคกงาม

Khon Kaen-sdo-25

Khon Kaen-sdo-25

145

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล

Khon Kaen-sdo-26

Khon Kaen-sdo-26

146

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลพระบุ

Khon Kaen-sdo-27

Khon Kaen-sdo-27

147

ขอนแก่น

อบต. หนองแวง

Khon Kaen-sdo-28

Khon Kaen-sdo-28

148

ขอนแก่น

อบต. ขามป้อม

Khon Kaen-sdo-29

Khon Kaen-sdo-29

149

ขอนแก่น

อบต. โคกสี

Khon Kaen-sdo-3

Khon Kaen-sdo-3

150

ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ

Khon Kaen-sdo-30

1234562558

151

ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง

Khon Kaen-sdo-31

Khon Kaen-sdo-31

152

ขอนแก่น

อบต.บ้านกง

Khon Kaen-sdo-32

043299543

153

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลยางคำ

Khon Kaen-sdo-33

Khon Kaen-sdo-33

154

ขอนแก่น

อบต. จระเข้

Khon Kaen-sdo-34

Khon Kaen-sdo-34

155

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนทอง

Khon Kaen-sdo-35

Khon Kaen-sdo-35

156

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลกุดกว้าง

Khon Kaen-sdo-36

Khon Kaen-sdo-36

157

ขอนแก่น

อบต. โนนทัน

Khon Kaen-sdo-37

Khon Kaen-sdo-37

158

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

Khon Kaen-sdo-38

Khon Kaen-sdo-38

159

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลบ้านผือ

Khon Kaen-sdo-39

bp20075

160

ขอนแก่น

อบต. ท่าพระ

Khon Kaen-sdo-4

123456789

161

ขอนแก่น

อบต. ชุมแพ

Khon Kaen-sdo-40

Khon Kaen-sdo-40

162

ขอนแก่น

อบต. โนนหัน

Khon Kaen-sdo-41

Khon Kaen-sdo-41

163

ขอนแก่น

อบต. นาหนองทุ่ม

Khon Kaen-sdo-42

Khon Kaen-sdo-42

164

ขอนแก่น

อบต. โนนอุดม

Khon Kaen-sdo-43

Khon Kaen-sdo-43

165

ขอนแก่น

อบต. ขัวเรียง

Khon Kaen-sdo-44

Khon Kaen-sdo-44

166

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองไผ่

Khon Kaen-sdo-45

Khon Kaen-sdo-45

167

ขอนแก่น

อบต. ไชยสอ

Khon Kaen-sdo-46

Khon Kaen-sdo-46

168

ขอนแก่น

อบต. วังหินลาด

Khon Kaen-sdo-47

Khon Kaen-sdo-47

169

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลนาเพียง

Khon Kaen-sdo-48

super

170

ขอนแก่น

อบต. หนองเขียด

Khon Kaen-sdo-49

Khon Kaen-sdo-49

171

ขอนแก่น

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

Khon Kaen-sdo-5

Khon Kaen-sdo-5

172

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

Khon Kaen-sdo-50

Khon Kaen-sdo-50

173

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโนนสะอาด

Khon Kaen-sdo-51

Khon Kaen-sdo-51

174

ขอนแก่น

อบต. สีชมพู

Khon Kaen-sdo-52

Khon Kaen-sdo-52

175

ขอนแก่น

อบต. ศรีสุข

Khon Kaen-sdo-53

Khon Kaen-sdo-53

176

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลนาจาน

Khon Kaen-sdo-54

Khon Kaen-sdo-54

177

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลวังเพิ่ม

Khon Kaen-sdo-55

1w043399251

178

ขอนแก่น

อบต. ซำยาง

Khon Kaen-sdo-56

Khon Kaen-sdo-56

179

ขอนแก่น

อบต. หนองแดง

Khon Kaen-sdo-57

Khon Kaen-sdo-57

180

ขอนแก่น

อบต. ดงลาน

Khon Kaen-sdo-58

Khon Kaen-sdo-58

181

ขอนแก่น

อบต. บริบูรณ์

Khon Kaen-sdo-59

Khon Kaen-sdo-59

182

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า

Khon Kaen-sdo-6

Khon Kaen-sdo-6

183

ขอนแก่น

อบต.บ้านใหม่

Khon Kaen-sdo-60

1122

184

ขอนแก่น

อบต. ภูห่าน

Khon Kaen-sdo-61

Khon Kaen-sdo-61

185

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

Khon Kaen-sdo-62

Khon Kaen-sdo-62

186

ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย

Khon Kaen-sdo-63

Khon Kaen-sdo-63

187

ขอนแก่น

อบต. หนองกุง

Khon Kaen-sdo-64

Khon Kaen-sdo-64

188

ขอนแก่น

อบต. บัวใหญ่

Khon Kaen-sdo-65

Khon Kaen-sdo-65

189

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลสะอาด

Khon Kaen-sdo-66

Khon Kaen-sdo-66

190

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลม่วงหวาน

Khon Kaen-sdo-67

Khon Kaen-sdo-67

191

ขอนแก่น

อบต. บ้านขาม

Khon Kaen-sdo-68

Khon Kaen-sdo-68

192

ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน

Khon Kaen-sdo-69

Khon Kaen-sdo-69

193

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลพระลับ

Khon Kaen-sdo-7

0439150390

194

ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

Khon Kaen-sdo-70

Khon Kaen-sdo-70

195

ขอนแก่น

อบต. ท่ากระเสริม

Khon Kaen-sdo-71

Khon Kaen-sdo-71

196

ขอนแก่น

อบต. พังทุย

Khon Kaen-sdo-72

Khon Kaen-sdo-72

197

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลกุดน้ำใส

Khon Kaen-sdo-73

Khon Kaen-sdo-73

198

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลโคกสูง

Khon Kaen-sdo-74

Khon Kaen-sdo-74

199

ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

Khon Kaen-sdo-75

Khon Kaen-sdo-75

200

ขอนแก่น

อบต. เขื่อนอุบลรัตน์

Khon Kaen-sdo-76

Khon Kaen-sdo-76

201

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลนาคำ

Khon Kaen-sdo-77

Khon Kaen-sdo-77

202

ขอนแก่น

อบต. ศรีสุขสำราญ

Khon Kaen-sdo-78

Khon Kaen-sdo-78

203

ขอนแก่น

อบต. ทุ่งโป่ง

Khon Kaen-sdo-79

Khon Kaen-sdo-79

204

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลสาวะถี

Khon Kaen-sdo-8

Khon Kaen-sdo-8

205

ขอนแก่น

อบต. หนองโก

Khon Kaen-sdo-80

Khon Kaen-sdo-80

206

ขอนแก่น

อบต. หนองกุงใหญ่

Khon Kaen-sdo-81

Khon Kaen-sdo-81

207

ขอนแก่น

อบต. ห้วยโจด

Khon Kaen-sdo-82

Khon Kaen-sdo-82

208

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลห้วยยาง

Khon Kaen-sdo-83

Khon Kaen-sdo-83

209

ขอนแก่น

อบต. บ้านฝาง

Khon Kaen-sdo-84

Khon Kaen-sdo-84

210

ขอนแก่น

อบต. ดูนสาด

Khon Kaen-sdo-85

Khon Kaen-sdo-85

211

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลหนองโน

Khon Kaen-sdo-86

Khon Kaen-sdo-86

212

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม

Khon Kaen-sdo-87

Khon Kaen-sdo-87

213

ขอนแก่น

อบต. หัวนาคำ

Khon Kaen-sdo-88

Khon Kaen-sdo-88

214

ขอนแก่น

อบต.บ้านไผ่

Khon Kaen-sdo-89

Khon Kaen-sdo-89

215

ขอนแก่น

อบต. บ้านหว้า

Khon Kaen-sdo-9

Khon Kaen-sdo-9

216

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลในเมือง

Khon Kaen-sdo-90

Khon Kaen-sdo-90

217

ขอนแก่น

อบต.เมืองเพีย

Khon Kaen-sdo-91

Khon Kaen-sdo-91

218

ขอนแก่น

อบต.บ้านลาน

Khon Kaen-sdo-92

Khon Kaen-sdo-92

219

ขอนแก่น

อบต.แคนเหนือ

Khon Kaen-sdo-93

4060009369

220

ขอนแก่น

อบต.ภูเหล็ก

Khon Kaen-sdo-94

Khon Kaen-sdo-94

221

ขอนแก่น

อบต.ป่าปอ

Khon Kaen-sdo-95

Khon Kaen-sdo-95

222

ขอนแก่น

อบต.หินตั้ง

Khon Kaen-sdo-96

Khon Kaen-sdo-96

223

ขอนแก่น

อบต.หนองน้ำใส

Khon Kaen-sdo-97

11111

224

ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

Khon Kaen-sdo-98

Khon Kaen-sdo-98

225

ขอนแก่น

อบต. วังม่วง

Khon Kaen-sdo-99

9009