ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

กาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

Kan-c

Kan-c

2

กาญจนบุรี

อบจ. กาญจนบุรี

Kan-po

Kan-po

3

กาญจนบุรี

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

Kan-sd-1

Kan-sd-1

4

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย

Kan-sd-10

Kan-sd-10

5

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลบ่อพลอย

Kan-sd-11

Kan-sd-11

6

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลพระแท่น

Kan-sd-12

Kan-sd-12

7

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลตลาดเขต

Kan-sd-13

Kan-sd-13

8

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลลาดหญ้า

Kan-sd-14

Kan-sd-14

9

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังโพธิ์

Kan-sd-15

Kan-sd-15

10

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลเลาขวัญ

Kan-sd-16

Kan-sd-16

11

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังกะ

Kan-sd-17

Kan-sd-17

12

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลสำรอง

Kan-sd-18

123456

13

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองขาว

Kan-sd-19

0890854838

14

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่าม่วง

Kan-sd-2

Kan-sd-2

15

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองตากยา

Kan-sd-20

Kan-sd-20

16

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองบัว

Kan-sd-21

Kan-sd-21

17

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองปรือ

Kan-sd-22

Kan-sd-22

18

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองฝ้าย

Kan-sd-23

034583275

19

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองรี

Kan-sd-24

Kan-sd-24

20

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหวายเหนียว

Kan-sd-25

Kan-sd-25

21

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลเอราวัณ

Kan-sd-26

Kan-sd-26

22

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่ามะกา

Kan-sd-3

Kan-sd-3

23

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลพนมทวน

Kan-sd-4

Kan-sd-4

24

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลลูกแก

Kan-sd-5

Kan-sd-5

25

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน

Kan-sd-6

Kan-sd-6

26

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย

Kan-sd-7

642289

27

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลทองผาภูมิ

Kan-sd-8

Kan-sd-8

28

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่าไม้

Kan-sd-9

Kan-sd-9

29

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลปากแพรก

Kan-sdo-1

Kan-sdo-1

30

กาญจนบุรี

อบต. บ้านเก่า

Kan-sdo-10

Kan-sdo-10

31

กาญจนบุรี

อบต. วังเย็น

Kan-sdo-11

Kan-sdo-11

32

กาญจนบุรี

อบต. ลุ่มสุ่ม

Kan-sdo-12

Kan-sdo-12

33

กาญจนบุรี

อบต.ท่าเสา

Kan-sdo-13

Kan-sdo-13

34

กาญจนบุรี

อบต. สิงห์

Kan-sdo-14

Kan-sdo-14

35

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลไทรโยค

Kan-sdo-15

Kan-sdo-15

36

กาญจนบุรี

อบต. วังกระแจะ

Kan-sdo-16

Kan-sdo-16

37

กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล

Kan-sdo-17

Kan-sdo-17

38

กาญจนบุรี

อบต. บ้องตี้

Kan-sdo-18

Kan-sdo-18

39

กาญจนบุรี

อบต. บ่อพลอย

Kan-sdo-19

Kan-sdo-19

40

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่ามะขาม

Kan-sdo-2

Kan-sdo-2

41

กาญจนบุรี

อบต. หนองกุ่ม

Kan-sdo-20

Kan-sdo-20

42

กาญจนบุรี

อบต. หนองรี

Kan-sdo-21

Kan-sdo-21

43

กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง

Kan-sdo-22

kan-sdo-22

44

กาญจนบุรี

อบต. ช่องด่าน

Kan-sdo-23

Kan-sdo-23

45

กาญจนบุรี

อบต. หนองกร่าง

Kan-sdo-24

Kan-sdo-24

46

กาญจนบุรี

อบต. นาสวน

Kan-sdo-25

Kan-sdo-25

47

กาญจนบุรี

อบต. ด่านแม่แฉลบ

Kan-sdo-26

Kan-sdo-26

48

กาญจนบุรี

อบต. หนองเป็ด

Kan-sdo-27

Kan-sdo-27

49

กาญจนบุรี

อบต. ท่ากระดาน

Kan-sdo-28

034696115

50

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลเขาโจด

Kan-sdo-29

Kan-sdo-29

51

กาญจนบุรี

อบต. แก่งเสี้ยน

Kan-sdo-3

Kan-sdo-3

52

กาญจนบุรี

อบต. แม่กระบุง

Kan-sdo-30

Kan-sdo-30

53

กาญจนบุรี

อบต. พงตึก

Kan-sdo-31

Kan-sdo-31

54

กาญจนบุรี

อบต. ยางม่วง

Kan-sdo-32

Kan-sdo-32

55

กาญจนบุรี

อบต. ดอนชะเอม

Kan-sdo-33

Kan-sdo-33

56

กาญจนบุรี

อบต. ตะคร้ำเอน

Kan-sdo-35

034636828

57

กาญจนบุรี

อบต. ท่ามะกา

Kan-sdo-36

Kan-sdo-36

58

กาญจนบุรี

อบต. โคกตะบอง

Kan-sdo-37

Kan-sdo-37

59

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

Kan-sdo-38

Kan-sdo-38

60

กาญจนบุรี

อบต. อุโลกสี่หมื่น

Kan-sdo-39

Kan-sdo-39

61

กาญจนบุรี

อบต. หนองบัว

Kan-sdo-4

Kan-sdo-4

62

กาญจนบุรี

อบต. เขาสามสิบหาบ

Kan-sdo-40

Kan-sdo-40

63

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

Kan-sdo-41

Kan-sdo-41

64

กาญจนบุรี

อบต. หวายเหนียว

Kan-sdo-42

Kan-sdo-42

65

กาญจนบุรี

อบต. แสนตอ

Kan-sdo-43

Kan-sdo-43

66

กาญจนบุรี

อบต. สนามแย้

Kan-sdo-44

Kan-sdo-44

67

กาญจนบุรี

อบต. ท่าเสา

Kan-sdo-45

Kan-sdo-45

68

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองลาน

Kan-sdo-46

Kan-sdo-46

69

กาญจนบุรี

อบต. ท่าม่วง

Kan-sdo-47

Kan-sdo-47

70

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังขนาย

Kan-sdo-48

Kan-sdo-48

71

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา

Kan-sdo-49

Kan-sdo-49

72

กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

Kan-sdo-5

Kan-sdo-5

73

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่าล้อ

Kan-sdo-50

Kan-sdo-50

74

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

Kan-sdo-51

Kan-sdo-51

75

กาญจนบุรี

อบต. ทุ่งทอง

Kan-sdo-52

Kan-sdo-52

76

กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย

Kan-sdo-53

Kan-sdo-53

77

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลม่วงชุม

Kan-sdo-54

Kan-sdo-54

78

กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

Kan-sdo-55

Kan-sdo-55

79

กาญจนบุรี

อบต. พังตรุ

Kan-sdo-56

Kan-sdo-56

80

กาญจนบุรี

อบต. ท่าตะคร้อ

Kan-sdo-57

Kan-sdo-57

81

กาญจนบุรี

อบต. รางสาลี่

Kan-sdo-58

699326

82

กาญจนบุรี

อบต. หนองตากยา

Kan-sdo-59

Kan-sdo-59

83

กาญจนบุรี

อบต. วังด้ง

Kan-sdo-6

Kan-sdo-6

84

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลท่าขนุน

Kan-sdo-60

Kan-sdo-60

85

กาญจนบุรี

อบต. ปิล๊อก

Kan-sdo-61

Kan-sdo-61

86

กาญจนบุรี

อบต. หินดาด

Kan-sdo-62

Kan-sdo-62

87

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น

Kan-sdo-63

034684286

88

กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล

Kan-sdo-64

Kan-sdo-64

89

กาญจนบุรี

อบต. ห้วยเขย่ง

Kan-sdo-65

Kan-sdo-65

90

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม

Kan-sdo-66

Kan-sdo-66

91

กาญจนบุรี

อบต. หนองลู

Kan-sdo-67

Kan-sdo-67

92

กาญจนบุรี

อบต. ปรังเผล

Kan-sdo-68

Kan-sdo-68

93

กาญจนบุรี

อบต. ไล่โว่

Kan-sdo-69

Kan-sdo-69

94

กาญจนบุรี

อบต. ช่องสะเดา

Kan-sdo-7

Kan-sdo-7

95

กาญจนบุรี

อบต. พนมทวน

Kan-sdo-70

Kan-sdo-70

96

กาญจนบุรี

อบต. หนองโรง

Kan-sdo-71

Kan-sdo-71

97

กาญจนบุรี

อบต. ทุ่งสมอ

Kan-sdo-72

Kan-sdo-72

98

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

Kan-sdo-73

Kan-sdo-73

99

กาญจนบุรี

อบต.พังตรุ

Kan-sdo-74

Kan-sdo-74

100

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลรางหวาย

Kan-sdo-75

Kan-sdo-75

101

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย

Kan-sdo-76

Kan-sdo-76

102

กาญจนบุรี

อบต. ดอนตาเพชร

Kan-sdo-77

Kan-sdo-77

103

กาญจนบุรี

อบต. เลาขวัญ

Kan-sdo-78

Kan-sdo-78

104

กาญจนบุรี

อบต. หนองโสน

Kan-sdo-79

Kan-sdo-79

105

กาญจนบุรี

อบต. หนองหญ้า

Kan-sdo-8

Kan-sdo-8

106

กาญจนบุรี

อบต. หนองประดู่

Kan-sdo-80

Kan-sdo-80

107

กาญจนบุรี

อบต. หนองปลิง

Kan-sdo-81

Kan-sdo-81

108

กาญจนบุรี

อบต. หนองนกแก้ว

Kan-sdo-82

034687648

109

กาญจนบุรี

อบต. ทุ่งกระบ่ำ

Kan-sdo-83

Kan-sdo-83

110

กาญจนบุรี

อบต. หนองฝ้าย

Kan-sdo-84

Kan-sdo-84

111

กาญจนบุรี

อบต. ด่านมะขามเตี้ย

Kan-sdo-85

Kan-sdo-85

112

กาญจนบุรี

อบต. กลอนโด

Kan-sdo-86

Kan-sdo-86

113

กาญจนบุรี

อบต. จรเข้เผือก

Kan-sdo-87

Kan-sdo-87

114

กาญจนบุรี

อบต. หนองไผ่

Kan-sdo-88

Kan-sdo-88

115

กาญจนบุรี

อบต. หนองปรือ

Kan-sdo-89

Kan-sdo-89

116

กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

Kan-sdo-9

Kan-sdo-9

117

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล

Kan-sdo-90

Kan-sdo-90

118

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ

Kan-sdo-91

Kan-sdo-91

119

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลห้วยกระเจา

Kan-sdo-92

Kan-sdo-92

120

กาญจนบุรี

อบต. วังไผ่

Kan-sdo-93

034510781

121

กาญจนบุรี

อบต. ดอนแสลบ

Kan-sdo-94

Kan-sdo-94

122

กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลสระลงเรือ

Kan-sdo-95

Kan-sdo-95