ลำดับ

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

บึงกาฬ

อบจ.บึงกาฬ

Bungkan-po

Bungkan-po

2

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลโซ่พิสัย

Bungkan-sd-1

Bungkan-sd-1

3

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลศรีสำราญ

Bungkan-sd-10

Bungkan-sd-10

4

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง

Bungkan-sd-2

Bungkan-sd-2

5

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลท่าสะอาด

Bungkan-sd-3

53503

6

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลบึงกาฬ

Bungkan-sd-4

Bungkan-sd-4

7

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลบึงโขงหลง

Bungkan-sd-5

Bungkan-sd-5

8

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลปากคาด

Bungkan-sd-6

Bungkan-sd-6

9

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลพรเจริญ

Bungkan-sd-7

Bungkan-sd-7

10

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลศรีพนา

Bungkan-sd-8

Bungkan-sd-8

11

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลศรีวิไล

Bungkan-sd-9

Bungkan-sd-9

12

บึงกาฬ

อบต. คำแก้ว

Bungkan-sdo-1

Bungkan-sdo-1

13

บึงกาฬ

อบต. โซ่

Bungkan-sdo-10

27343006727

14

บึงกาฬ

อบต. ดงบัง

Bungkan-sdo-11

Bungkan-sdo-11

15

บึงกาฬ

อบต. ถ้ำเจริญ

Bungkan-sdo-12

Bungkan-sdo-12

16

บึงกาฬ

อบต. ท่ากกแดง

Bungkan-sdo-13

Bungkan-sdo-13

17

บึงกาฬ

อบต. ท่าดอกคำ

Bungkan-sdo-14

Bungkan-sdo-14

18

บึงกาฬ

อบต. ท่าสะอาด

Bungkan-sdo-15

Bungkan-sdo-15

19

บึงกาฬ

อบต. นากั้ง

Bungkan-sdo-16

Bungkan-sdo-16

20

บึงกาฬ

อบต. นาดง

Bungkan-sdo-17

Bungkan-sdo-17

21

บึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์

Bungkan-sdo-18

Bungkan-sdo-18

22

บึงกาฬ

อบต. นาสะแบง

Bungkan-sdo-19

Bungkan-sdo-19

23

บึงกาฬ

อบต. คำนาดี

Bungkan-sdo-2

Bungkan-sdo-2

24

บึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

Bungkan-sdo-20

Bungkan-sdo-20

25

บึงกาฬ

อบต. นาแสง

Bungkan-sdo-21

Bungkan-sdo-21

26

บึงกาฬ

อบต. น้ำจั้น

Bungkan-sdo-22

Bungkan-sdo-22

27

บึงกาฬ

อบต. โนนศิลา

Bungkan-sdo-23

Bungkan-sdo-23

28

บึงกาฬ

อบต. โนนสมบูรณ์

Bungkan-sdo-24

Bungkan-sdo-24

29

บึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม

Bungkan-sdo-25

Bungkan-sdo-25

30

บึงกาฬ

อบต. บ้านต้อง

Bungkan-sdo-26

Bungkan-sdo-26

31

บึงกาฬ

อบต. บึงกาฬ

Bungkan-sdo-27

Bungkan-sdo-27

32

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลบึงงาม

Bungkan-sdo-28

Bungkan-sdo-28

33

บึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

Bungkan-sdo-29

Bungkan-sdo-29

34

บึงกาฬ

อบต. โคกกว้าง

Bungkan-sdo-3

Bungkan-sdo-3

35

บึงกาฬ

อบต. ป่งไฮ

Bungkan-sdo-30

Bungkan-sdo-30

36

บึงกาฬ

อบต. ปากคาด

Bungkan-sdo-31

Bungkan-sdo-31

37

บึงกาฬ

อบต. ป่าแฝก

Bungkan-sdo-32

Bungkan-sdo-32

38

บึงกาฬ

อบต. โป่งเปือย

Bungkan-sdo-33

Bungkan-sdo-33

39

บึงกาฬ

อบต. โพธิ์หมากแข้ง

Bungkan-sdo-34

Bungkan-sdo-34

40

บึงกาฬ

อบต. วังชมภู

Bungkan-sdo-35

Bungkan-sdo-35

41

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลวิศิษฐ์

Bungkan-sdo-36

Bungkan-sdo-36

42

บึงกาฬ

อบต.ศรีชมภู

Bungkan-sdo-37

Bungkan-sdo-37

43

บึงกาฬ

อบต.ศรีชมพู

Bungkan-sdo-38

Bungkan-sdo-38

44

บึงกาฬ

อบต. สมสนุก

Bungkan-sdo-39

Bungkan-sdo-39

45

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลโคกก่อง

Bungkan-sdo-4

Bungkan-sdo-4

46

บึงกาฬ

อบต. โสกก่าม

Bungkan-sdo-40

Bungkan-sdo-40

47

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลโนนสว่าง

Bungkan-sdo-41

Bungkan-sdo-41

48

บึงกาฬ

อบต. หนองเดิ่น

Bungkan-sdo-42

Bungkan-sdo-42

49

บึงกาฬ

อบต. หนองทุ่ม

Bungkan-sdo-43

Bungkan-sdo-43

50

บึงกาฬ

อบต. หนองพันทา

Bungkan-sdo-44

Bungkan-sdo-44

51

บึงกาฬ

อบต. หนองยอง

Bungkan-sdo-45

Bungkan-sdo-45

52

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลหนองเลิง

Bungkan-sdo-46

Bungkan-sdo-46

53

บึงกาฬ

อบต. หนองหัวช้าง

Bungkan-sdo-47

Bungkan-sdo-47

54

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลหอคำ

Bungkan-sdo-48

Bungkan-sdo-48

55

บึงกาฬ

อบต. เหล่าทอง

Bungkan-sdo-49

Bungkan-sdo-49

56

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลไคสี

Bungkan-sdo-5

Bungkan-sdo-5

57

บึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร

Bungkan-sdo-6

Bungkan-sdo-6

58

บึงกาฬ

อบต. ชุมภูพร

Bungkan-sdo-7

Bungkan-sdo-7

59

บึงกาฬ

เทศบาลตำบลซาง

Bungkan-sdo-8

Bungkan-sdo-8

60

บึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Bungkan-sdo-9

Bungkan-sdo-9