ลำดับที่

จังหวัด

หน่วยงาน

รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

1

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya-c-1

Ayutthaya-c-1

2

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลเมืองเสนา

Ayutthaya-c-2

Ayutthaya-c-2

3

พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya-po

Ayutthaya-po

4

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลท่าเรือ

Ayutthaya-sd-1

Ayutthaya-sd-1

5

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลเมืองลำตาเสา

Ayutthaya-sd-10

Ayutthaya-sd-10

6

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบางซ้าย

Ayutthaya-sd-11

Ayutthaya-sd-11

7

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบางบาล

Ayutthaya-sd-12

bangban3

8

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบางปะหัน

Ayutthaya-sd-13

Ayutthaya-sd-13

9

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบ้านแพรก

Ayutthaya-sd-14

Ayutthaya-sd-14

10

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบ้านสร้าง

Ayutthaya-sd-15

Ayutthaya-sd-15

11

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลภาชี

Ayutthaya-sd-16

Ayutthaya-sd-16

12

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์

Ayutthaya-sd-17

Ayutthaya-sd-17

13

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลมหาราช

Ayutthaya-sd-18

Ayutthaya-sd-18

14

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลราชคราม

Ayutthaya-sd-19

Ayutthaya-sd-19

15

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลพระอินทราชา

Ayutthaya-sd-2

Ayutthaya-sd-2

16

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลโรงช้าง

Ayutthaya-sd-20

Ayutthaya-sd-20

17

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลลาดชะโด

Ayutthaya-sd-21

Ayutthaya-sd-21

18

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

Ayutthaya-sd-22

Ayutthaya-sd-22

19

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลอรัญญิก

Ayutthaya-sd-23

Ayutthaya-sd-23

20

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลอุทัย

Ayutthaya-sd-24

Ayutthaya-sd-24

21

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลหัวเวียง

Ayutthaya-sd-26

Ayutthaya-sd-26

22

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด

Ayutthaya-sd-3

12092517

23

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลท่าหลวง

Ayutthaya-sd-4

Ayutthaya-sd-4

24

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลเมืองอโยธยา

Ayutthaya-sd-5

Ayutthaya-sd-5

25

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลนครหลวง

Ayutthaya-sd-6

Ayutthaya-sd-6

26

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบางไทร

Ayutthaya-sd-7

Ayutthaya-sd-7

27

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบางปะอิน

Ayutthaya-sd-8

Ayutthaya-sd-8

29

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลเมืองผักไห่

Ayutthaya-sd-9

Ayutthaya-sd-9

30

พระนครศรีอยุธยา

อบต.บ้านใหม่

Ayutthaya-sdo-10

Ayutthaya-sdo-10

31

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หันตะเภา

Ayutthaya-sdo-100

Ayutthaya-sdo-100

32

พระนครศรีอยุธยา

อบต. วังจุฬา

Ayutthaya-sdo-101

Ayutthaya-sdo-101

33

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ข้าวงาม

Ayutthaya-sdo-102

Ayutthaya-sdo-102

34

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ชะแมบ

Ayutthaya-sdo-103

Ayutthaya-sdo-103

35

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านแพน

Ayutthaya-sdo-104

Ayutthaya-sdo-104

36

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลสามกอ

Ayutthaya-sdo-105

Ayutthaya-sdo-105

37

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบางนมโค

Ayutthaya-sdo-106

Ayutthaya-sdo-106

38

พระนครศรีอยุธยา

อบต. มารวิชัย

Ayutthaya-sdo-107

23022540

39

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านโพธิ์

Ayutthaya-sdo-108

Ayutthaya-sdo-108

40

พระนครศรีอยุธยา

อบต. รางจรเข้

Ayutthaya-sdo-109

Ayutthaya-sdo-109

41

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านเกาะ

Ayutthaya-sdo-11

Ayutthaya-sdo-11

42

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ชายนา

Ayutthaya-sdo-110

Ayutthaya-sdo-110

43

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สามตุ่ม

Ayutthaya-sdo-111

Ayutthaya-sdo-111

44

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ลาดงา

Ayutthaya-sdo-112

Ayutthaya-sdo-112

45

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ดอนทอง

Ayutthaya-sdo-113

Ayutthaya-sdo-113

46

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านหลวง

Ayutthaya-sdo-114

Ayutthaya-sdo-114

47

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บางซ้าย

Ayutthaya-sdo-115

Ayutthaya-sdo-115

48

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ปลายกลัด

Ayutthaya-sdo-117

Ayutthaya-sdo-117

49

พระนครศรีอยุธยา

อบต. เทพมงคล

Ayutthaya-sdo-118

Ayutthaya-sdo-118

50

พระนครศรีอยุธยา

อบต. วังพัฒนา

Ayutthaya-sdo-119

Ayutthaya-sdo-119

51

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คานหาม

Ayutthaya-sdo-120

Ayutthaya-sdo-120

52

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สามบัณฑิต

Ayutthaya-sdo-121

6141406

53

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านหีบ

Ayutthaya-sdo-122

Ayutthaya-sdo-122

54

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หนองไม้ซุง

Ayutthaya-sdo-123

Ayutthaya-sdo-123

55

พระนครศรีอยุธยา

อบต. เสนา

Ayutthaya-sdo-124

Ayutthaya-sdo-124

56

พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม

Ayutthaya-sdo-125

Ayutthaya-sdo-125

57

พระนครศรีอยุธยา

อบต. โพสาวหาญ

Ayutthaya-sdo-126

Ayutthaya-sdo-126

58

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ธนู

Ayutthaya-sdo-127

Ayutthaya-sdo-127

59

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ข้าวเม่า

Ayutthaya-sdo-128

6141401

60

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บางนา

Ayutthaya-sdo-129

Ayutthaya-sdo-129

61

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คลองสระบัว

Ayutthaya-sdo-13

Ayutthaya-sdo-13

62

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านนา

Ayutthaya-sdo-130

Ayutthaya-sdo-130

63

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ท่าตอ

Ayutthaya-sdo-131

abttator131

64

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านใหม่

Ayutthaya-sdo-132

Ayutthaya-sdo-132

65

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สำพะเนียง

Ayutthaya-sdo-133

Ayutthaya-sdo-133

66

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คลองน้อย

Ayutthaya-sdo-134

035768567

67

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หนองปลิง

Ayutthaya-sdo-136

Ayutthaya-sdo-136

68

พระนครศรีอยุธยา

อบต.บ้านขวาง

Ayutthaya-sdo-137

Ayutthaya-sdo-137

69

พระนครศรีอยุธยา

อบต.ไม้ตรา

Ayutthaya-sdo-138

Ayutthaya-sdo-138

70

พระนครศรีอยุธยา

อบต.บ้านช้าง

Ayutthaya-sdo-139

Ayutthaya-sdo-139

71

พระนครศรีอยุธยา

อบต. เกาะเรียน

Ayutthaya-sdo-14

244208

72

พระนครศรีอยุธยา

อบต.อุทัย

Ayutthaya-sdo-140

Ayutthaya-sdo-140

73

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านป้อม

Ayutthaya-sdo-15

Ayutthaya-sdo-15

74

พระนครศรีอยุธยา

อบต. จำปา

Ayutthaya-sdo-16

Ayutthaya-sdo-16

75

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ท่าหลวง

Ayutthaya-sdo-17

Ayutthaya-sdo-17

76

พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

Ayutthaya-sdo-18

Ayutthaya-sdo-18

77

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ศาลาลอย

Ayutthaya-sdo-19

Ayutthaya-sdo-19

78

พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

Ayutthaya-sdo-2

Ayutthaya-sdo-2

79

พระนครศรีอยุธยา

อบต. วังแดง

Ayutthaya-sdo-20

Ayutthaya-sdo-20

80

พระนครศรีอยุธยา

อบต. โพธิ์เอน

Ayutthaya-sdo-21

Ayutthaya-sdo-21

81

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ปากท่า

Ayutthaya-sdo-22

Ayutthaya-sdo-22

82

พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก

Ayutthaya-sdo-23

Ayutthaya-sdo-23

83

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ท่าเจ้าสนุก

Ayutthaya-sdo-24

035760436

84

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ่อโพง

Ayutthaya-sdo-25

Ayutthaya-sdo-25

85

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านชุ้ง

Ayutthaya-sdo-26

Ayutthaya-sdo-26

86

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ปากจั่น

Ayutthaya-sdo-27

Ayutthaya-sdo-27

87

พระนครศรีอยุธยา

อบต.แม่ลา

Ayutthaya-sdo-29

Ayutthaya-sdo-29

88

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ภูเขาทอง

Ayutthaya-sdo-3

035256806

89

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คลองสะแก

Ayutthaya-sdo-30

Ayutthaya-sdo-30

90

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สนามชัย

Ayutthaya-sdo-31

Ayutthaya-sdo-31

91

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บางยี่โท

Ayutthaya-sdo-32

Ayutthaya-sdo-32

92

พระนครศรีอยุธยา

อบต. กระแชง

Ayutthaya-sdo-34

Ayutthaya-sdo-34

93

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านกลึง

Ayutthaya-sdo-35

Ayutthaya-sdo-35

94

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ไผ่พระ

Ayutthaya-sdo-36

Ayutthaya-sdo-36

95

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านม้า

Ayutthaya-sdo-37

Ayutthaya-sdo-37

96

พระนครศรีอยุธยา

อบต. โพแตง

Ayutthaya-sdo-38

Ayutthaya-sdo-38

97

พระนครศรีอยุธยา

อบต. โคกช้าง

Ayutthaya-sdo-39

Ayutthaya-sdo-39

98

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สำเภาล่ม

Ayutthaya-sdo-4

Ayutthaya-sdo-4

99

พระนครศรีอยุธยา

อบต. กบเจา

Ayutthaya-sdo-40

Ayutthaya-sdo-40

100

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านคลัง

Ayutthaya-sdo-41

Ayutthaya-sdo-41

101

พระนครศรีอยุธยา

อบต. พระขาว

Ayutthaya-sdo-42

Ayutthaya-sdo-42

102

พระนครศรีอยุธยา

อบต. น้ำเต้า

Ayutthaya-sdo-43

Ayutthaya-sdo-43

103

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลปราสาททอง

Ayutthaya-sdo-44

Ayutthaya-sdo-44

104

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย

Ayutthaya-sdo-45

Ayutthaya-sdo-45

105

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านโพ

Ayutthaya-sdo-46

Ayutthaya-sdo-46

106

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบ้านกรด

Ayutthaya-sdo-47

Ayutthaya-sdo-47

107

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลบางกระสั้น

Ayutthaya-sdo-48

Ayutthaya-sdo-48

108

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลคลองจิก

Ayutthaya-sdo-49

Ayutthaya-sdo-49

109

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สวนพริก

Ayutthaya-sdo-5

Ayutthaya-sdo-5

110

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านหว้า

Ayutthaya-sdo-50

Ayutthaya-sdo-50

111

พระนครศรีอยุธยา

อบต. วัดยม

Ayutthaya-sdo-51

Ayutthaya-sdo-51

112

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บางประแดง

Ayutthaya-sdo-52

Ayutthaya-sdo-52

113

พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

Ayutthaya-sdo-53

Ayutthaya-sdo-53

114

พระนครศรีอยุธยา

อบต. เกาะเกิด

Ayutthaya-sdo-54

Ayutthaya-sdo-54

115

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านพลับ

Ayutthaya-sdo-55

Ayutthaya-sdo-55

116

พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

Ayutthaya-sdo-56

Ayutthaya-sdo-56

117

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ตลิ่งชัน

Ayutthaya-sdo-58

Ayutthaya-sdo-58

118

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ

Ayutthaya-sdo-59

Ayutthaya-sdo-59

119

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คลองตะเคียน

Ayutthaya-sdo-6

6140102

120

พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

Ayutthaya-sdo-61

Ayutthaya-sdo-61

121

พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

Ayutthaya-sdo-63

Ayutthaya-sdo-63

122

พระนครศรีอยุธยา

อบต. เสาธง

Ayutthaya-sdo-64

Ayutthaya-sdo-64

123

พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง

Ayutthaya-sdo-65

Ayutthaya-sdo-65

124

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ตานิม

Ayutthaya-sdo-66

Ayutthaya-sdo-66

125

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ทับน้ำ

Ayutthaya-sdo-67

035780667

126

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านลี่

Ayutthaya-sdo-69

Ayutthaya-sdo-69

127

พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

Ayutthaya-sdo-7

Ayutthaya-sdo-7

128

พระนครศรีอยุธยา

อบต. โพธิ์สามต้น

Ayutthaya-sdo-70

yotaphosamton

129

พระนครศรีอยุธยา

อบต. พุทเลา

Ayutthaya-sdo-71

Ayutthaya-sdo-71

130

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านขล้อ

Ayutthaya-sdo-72

Ayutthaya-sdo-72

131

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ้านแค

Ayutthaya-sdo-73

Ayutthaya-sdo-73

132

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ลาดน้ำเค็ม

Ayutthaya-sdo-74

Ayutthaya-sdo-74

133

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ท่าดินแดง

Ayutthaya-sdo-75

Ayutthaya-sdo-75

134

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ดอนลาน

Ayutthaya-sdo-76

Ayutthaya-sdo-76

135

พระนครศรีอยุธยา

อบต. นาคู

Ayutthaya-sdo-77

Ayutthaya-sdo-77

136

พระนครศรีอยุธยา

อบต. กุฎี

Ayutthaya-sdo-78

Ayutthaya-sdo-78

137

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ลาดชิด

Ayutthaya-sdo-79

Ayutthaya-sdo-79

138

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หันตรา

Ayutthaya-sdo-8

Ayutthaya-sdo-8

139

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หน้าโคก

Ayutthaya-sdo-80

Ayutthaya-sdo-80

140

พระนครศรีอยุธยา

อบต. โคกม่วง

Ayutthaya-sdo-81

Ayutthaya-sdo-81

141

พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

Ayutthaya-sdo-82

243241

142

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หนองน้ำใส

Ayutthaya-sdo-83

Ayutthaya-sdo-83

143

พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง

Ayutthaya-sdo-84

Ayutthaya-sdo-84

144

พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม

Ayutthaya-sdo-85

Ayutthaya-sdo-85

145

พระนครศรีอยุธยา

อบต. กระจิว

Ayutthaya-sdo-86

Ayutthaya-sdo-86

146

พระนครศรีอยุธยา

อบต. พระแก้ว

Ayutthaya-sdo-87

Ayutthaya-sdo-87

147

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ลาดบัวหลวง

Ayutthaya-sdo-88

Ayutthaya-sdo-88

148

พระนครศรีอยุธยา

อบต. หลักชัย

Ayutthaya-sdo-89

Ayutthaya-sdo-89

149

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ลุมพลี

Ayutthaya-sdo-9

Ayutthaya-sdo-9

150

พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลสามเมือง

Ayutthaya-sdo-90

Ayutthaya-sdo-90

151

พระนครศรีอยุธยา

อบต. พระยาบันลือ

Ayutthaya-sdo-91

Ayutthaya-sdo-91

152

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สิงหนาท

Ayutthaya-sdo-92

Ayutthaya-sdo-92

153

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คู้สลอด

Ayutthaya-sdo-93

Ayutthaya-sdo-93

154

พระนครศรีอยุธยา

อบต. คลองพระยาบันลือ

Ayutthaya-sdo-94

Ayutthaya-sdo-94

155

พระนครศรีอยุธยา

อบต. บ่อตาโล่

Ayutthaya-sdo-95

Ayutthaya-sdo-95

156

พระนครศรีอยุธยา

อบต. วังน้อย

Ayutthaya-sdo-96

Ayutthaya-sdo-96

157

พระนครศรีอยุธยา

อบต. ลำไทร

Ayutthaya-sdo-97

Ayutthaya-sdo-97

158

พระนครศรีอยุธยา

อบต. สนับทึบ

Ayutthaya-sdo-98

Ayutthaya-sdo-98

159

พระนครศรีอยุธยา

อบต. พยอม

Ayutthaya-sdo-99

Ayutthaya-sdo-99