สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รอบ 12 เดือน
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5975.86 %74.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7337.50 %34.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6285.25 %83.87 %60.62 %-2.93 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กำแพงเพชร5937.29 %32.20 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11464.04 %64.04 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6356.45 %53.97 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6144.26 %42.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9558.70 %58.95 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5549.09 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6665.15 %60.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6423.81 %23.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7761.04 %53.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12072.50 %73.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6758.21 %50.75 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5474.07 %70.37 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก55100.00 %100.00 %52.73 %62.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครนายก4855.32 %53.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7268.06 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6229.03 %25.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13496.97 %95.49 %30.14 %66.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10240.40 %39.39 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6842.65 %39.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5967.80 %67.80 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6770.15 %65.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6346.03 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5238.46 %34.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7644.74 %40.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7094.29 %95.71 %6.31 %64.90 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
ประจวบคีรีขันธ์6675.76 %65.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6028.33 %23.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6580.00 %73.85 %63.80 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
พระนครศรีอยุธยา7763.64 %58.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5565.45 %54.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5750.00 %48.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5750.88 %45.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5561.82 %49.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8363.86 %67.47 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6072.88 %68.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6547.69 %43.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6147.54 %45.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5770.91 %66.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6457.81 %53.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5429.63 %25.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5962.71 %57.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5542.59 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6244.07 %39.34 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7866.67 %57.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระนอง5366.04 %64.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6361.29 %58.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7243.06 %36.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6582.81 %80.00 %22.20 %30.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
ลำปาง7268.06 %59.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5678.18 %76.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6737.31 %34.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7482.43 %81.08 %66.47 %75.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สกลนคร7084.29 %85.51 %50.79 %38.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สงขลา11649.56 %47.41 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5446.30 %37.74 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5841.38 %37.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4763.04 %65.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4564.44 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5884.48 %84.48 %60.71 %50.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สระบุรี6779.10 %74.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5160.78 %56.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย61100.00 %100.00 %31.31 %37.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สุพรรณบุรี67100.00 %100.00 %53.91 %38.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สุราษฎร์ธานี10658.49 %53.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7383.82 %80.28 %59.92 %53.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
หนองคาย5660.71 %51.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5166.67 %74.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4862.50 %58.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4864.58 %64.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9449.46 %47.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5972.88 %66.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5286.54 %78.85 %35.61 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
อุบลราชธานี10627.36 %31.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0