สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5968.97 %66.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7343.06 %44.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาฬสินธุ์6249.18 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5949.15 %44.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11348.67 %44.25 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6358.06 %58.73 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6150.82 %49.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9534.41 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5545.45 %46.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6633.33 %36.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6426.98 %28.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7737.66 %37.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12051.67 %51.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6755.22 %52.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5464.81 %61.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5567.27 %67.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4874.47 %65.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7243.06 %44.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6235.48 %32.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา134100.00 %100.00 %46.40 %77.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10230.39 %32.35 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6852.94 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5971.19 %66.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6752.24 %56.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6334.92 %36.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5255.77 %57.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7627.63 %25.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7044.29 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6657.58 %51.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6038.33 %36.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6566.15 %66.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7751.95 %51.95 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5556.36 %56.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5770.18 %71.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5736.84 %35.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5590.91 %85.45 %73.18 %89.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิษณุโลก8363.86 %63.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6053.33 %51.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6536.92 %32.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6150.82 %50.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5753.57 %45.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6445.31 %45.31 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5451.85 %48.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5974.58 %66.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5540.74 %41.82 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6252.46 %51.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด78100.00 %96.15 %48.67 %10.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
ระนอง5356.60 %56.60 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6347.62 %49.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7240.28 %43.06 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6544.62 %41.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7262.50 %56.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5687.27 %82.14 %51.20 %70.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
เลย6750.00 %47.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7432.43 %31.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7065.71 %63.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11641.23 %42.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5450.00 %46.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5845.61 %41.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4758.70 %68.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4528.89 %28.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5834.48 %32.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6768.66 %68.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5174.51 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6155.74 %52.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6747.76 %44.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10668.87 %68.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7356.34 %53.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5660.71 %55.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5152.94 %54.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4852.08 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4854.17 %54.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9561.70 %60.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5967.80 %66.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5265.38 %63.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี10615.09 %18.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0