กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง370,351.69425,461.00-14.9 %0.012,455.336,053.1351.4 %5.0
รวม 370,352 425,461 -14.88 % 12,455 6,053 51.40 %