สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์138,436.72109,200.0021.1 %5.07,537.082,417.4867.9 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,678.8114,040.00-2.6 %0.04,449.741,138.9874.4 %5.0
รวม 152,116 123,240 18.98 % 11,987 3,556 70.33 %