กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 233,062.30149,000.0036.1 %5.08,018.592,118.9573.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ53,315.7236,000.0032.5 %5.0402.75735.58-82.6 %0.0
รวม 286,378 185,000 35.40 % 8,421 2,855 66.10 %