สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน253,727.44391,463.72-54.3 %0.08,822.14918.0089.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร19,414.0816,253.0016.3 %5.01,007.71454.0654.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 158,296.9128,006.0052.0 %5.01,056.34494.7553.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 220,243.2512,839.0036.6 %5.0855.91538.8837.0 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์116,158.5719,530.0083.2 %5.0321.67166.4348.3 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ27,368.9813,197.0051.8 %5.0313.47311.890.5 %0.5
รวม 495,209 481,289 2.81 % 12,377 2,884 76.70 %