กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม164,002.0046,000.0072.0 %5.010,088.441,371.0586.4 %5.0
รวม 164,002 46,000 71.95 % 10,088 1,371 86.41 %