กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 143,270.6194,602.2634.0 %5.05,607.931,595.1371.6 %5.0
รวม 143,271 94,602 33.97 % 5,608 1,595 71.56 %