สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม151,819.5674,000.0051.3 %5.05,923.72661.2188.8 %5.0
รวม 151,820 74,000 51.26 % 5,924 661 88.84 %