สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ154,083.1665,951.0057.2 %5.05,795.533,081.8246.8 %5.0
รวม 154,083 65,951 57.20 % 5,796 3,082 46.82 %