กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน126,921.6970,032.0044.8 %5.05,886.201,570.2873.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร1,929.757,171.00-271.6 %0.0912.27224.6875.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,039.261,658.00-59.5 %0.01,495.53297.0780.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,660.714,136.00-149.1 %0.03,014.24730.5575.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,174.892,860.00-143.4 %0.01,811.86504.5672.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,287.022,611.20-102.9 %0.02,010.94744.0163.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,188.274,576.50-285.1 %0.02,255.27622.4172.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี919.921,680.00-82.6 %0.01,723.84597.5165.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,158.633,396.00-193.1 %0.01,597.38453.0971.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,610.244,948.50-207.3 %0.01,849.63849.1054.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท977.421,750.00-79.0 %0.01,095.11301.3772.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,225.393,336.00-172.2 %0.02,443.59265.3789.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,354.421,382.70-2.1 %0.01,691.21407.3875.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,162.762,427.00-108.7 %0.02,522.63966.4061.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,288.983,222.50-150.0 %0.03,129.95474.3284.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,057.471,379.00-30.4 %0.01,526.11493.0567.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด692.021,387.50-100.5 %0.01,157.96103.3091.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,945.062,517.50-29.4 %0.02,775.22626.2377.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก971.551,169.00-20.3 %0.01,046.67508.8751.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,385.791,740.00-25.6 %0.01,048.23361.8565.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม970.122,486.00-156.3 %0.01,614.50142.7991.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,490.952,816.00-88.9 %0.03,103.57427.5086.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,329.972,109.00-58.6 %0.02,161.55674.2968.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,108.483,289.00-196.7 %0.02,149.81674.7268.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,615.682,967.00-83.6 %0.0678.16306.6854.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,203.682,362.01-96.2 %0.01,470.94327.8577.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,225.262,784.09-127.2 %0.02,326.5489.1796.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,074.982,281.00-112.2 %0.01,431.77527.7263.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,097.011,236.00-12.7 %0.02,200.44156.7592.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,413.00339.8375.9 %5.01,173.47510.8956.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,049.85932.0011.2 %5.01,737.09799.0054.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี919.411,542.00-67.7 %0.01,509.55633.1358.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,070.693,290.99-207.4 %0.0976.20812.0016.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา905.981,892.00-108.8 %0.01,286.60381.5970.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,096.893,294.90-200.4 %0.01,764.42247.7586.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา877.772,356.00-168.4 %0.01,979.27412.7979.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,434.373,819.00-166.2 %0.01,291.39427.7666.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร902.042,613.00-189.7 %0.01,474.91472.6168.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,201.302,576.00-114.4 %0.02,252.14465.5079.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี998.422,985.00-199.0 %0.01,716.76362.3078.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,091.212,092.29-91.7 %0.02,432.32462.1481.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่987.832,430.00-146.0 %0.01,762.82304.4782.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,488.033,404.00-128.8 %0.0546.86376.5931.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,085.911,842.50-69.7 %0.01,587.91214.1986.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร932.765,631.00-503.7 %0.01,436.53732.1149.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน973.37994.00-2.1 %0.02,429.09482.8380.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,102.921,176.00-6.6 %0.01,417.30374.4673.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,103.611,306.40-18.4 %0.01,467.13252.7082.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,273.282,517.00-97.7 %0.02,090.25308.2585.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,521.413,151.20-107.1 %0.01,269.87465.5163.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,036.703,062.40-195.4 %0.01,304.21529.6059.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,014.043,736.00-268.4 %0.01,700.49333.8580.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,239.632,685.60-116.6 %0.01,714.97221.1787.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,536.054,213.00-174.3 %0.02,430.04507.4379.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,521.893,048.00-100.3 %0.01,494.94193.4787.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย905.452,472.50-173.1 %0.02,308.92485.3879.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ936.913,081.50-228.9 %0.02,037.0947.8097.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,022.392,304.50-125.4 %0.02,118.51401.9581.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,380.294,995.00-261.9 %0.01,903.04445.9676.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,890.444,276.80-126.2 %0.01,111.68515.8553.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,644.964,049.00-146.1 %0.0834.72392.5553.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม878.012,012.70-129.2 %0.0469.12213.1954.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร13,257.805,103.0061.5 %5.0825.92514.2137.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,067.612,576.80-141.4 %0.01,837.90605.1467.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,534.642,468.00-60.8 %0.01,318.98562.4057.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,010.872,256.90-123.3 %0.0650.68228.4664.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย867.792,707.88-212.0 %0.01,758.82335.1680.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี999.808.8099.1 %5.01,604.62638.3460.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,028.812,988.50-190.5 %0.02,461.18592.7775.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,217.321,095.0010.0 %5.01,955.48280.4585.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย989.493,312.96-234.8 %0.01,208.90440.6663.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู875.483,540.00-304.3 %0.01,358.22440.0367.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง2,066.132,070.90-0.2 %0.0831.61410.2450.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ969.241,664.10-71.7 %0.01,234.01525.4257.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,614.264,160.73-157.7 %0.02,345.21962.9658.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,091.923,059.00-180.1 %0.01,987.36502.2874.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,059.782,447.10-130.9 %0.01,868.05374.0880.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,552.381,196.0023.0 %5.02,724.05209.0192.3 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,402.875,780.65-69.9 %0.02,089.59534.7574.4 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,853.568,338.50-192.2 %0.02,752.65588.6478.6 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,249.0215,848.00-40.9 %0.01,508.501,539.45-2.1 %0.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,391.577,047.01-194.7 %0.01,870.63533.2071.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,632.688,376.01-218.2 %0.02,459.33530.4078.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,184.315,035.00-20.3 %0.02,501.06536.9678.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,921.706,262.00-225.9 %0.01,236.06369.8670.1 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,127.538,831.00-114.0 %0.0720.00325.1054.8 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,068.319,788.96-219.0 %0.01,211.80581.7652.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,428.236,729.15-96.3 %0.01,521.91433.3271.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่5,664.6212,744.61-125.0 %0.03,221.38457.6385.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,191.6213,872.00-124.0 %0.01,961.65648.4066.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,809.4713,592.00-25.7 %0.0842.83731.2813.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,435.086,567.00-91.2 %0.03,125.16285.0190.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,033.379,870.26-40.3 %0.02,287.91674.5870.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,703.3810,989.48-133.7 %0.01,295.39979.0024.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,284.815,004.70-52.4 %0.01,522.45823.6545.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,474.3115,717.04-85.5 %0.02,466.87463.5081.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,228.688,403.00-34.9 %0.0974.31247.2274.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,636.0914,151.97-85.3 %0.03,337.72577.7982.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,575.6915,836.77-36.8 %0.02,142.03596.9272.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,452.2611,671.36-80.9 %0.01,088.891,001.518.0 %4.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,195.5428,021.00-129.8 %0.01,109.39169.5884.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,494.527,480.8021.2 %5.01,699.81418.0075.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,958.4416,288.66-48.6 %0.02,595.99674.5174.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต13,071.1136,665.68-180.5 %0.01,484.29718.7551.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด15,320.6719,970.00-30.3 %0.01,081.99213.1980.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท14,095.4438,586.00-173.7 %0.01,044.24543.3748.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช8,122.8018,082.58-122.6 %0.01,311.94675.5448.5 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,742.6411,694.09-571.1 %0.0583.51603.21-3.4 %0.0
รวม 437,458 673,734 -54.01 % 190,181 53,313 71.97 %