กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง361,119.50402,621.00-11.5 %0.012,055.124,740.9560.7 %5.0
รวม 361,120 402,621 -11.49 % 12,055 4,741 60.67 %