สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ315,431.81640,000.00-102.9 %0.012,514.742,019.5883.9 %5.0
รวม 315,432 640,000 -102.90 % 12,515 2,020 83.86 %