กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต208,602.55404,000.00-93.7 %0.08,343.766,845.7318.0 %5.0
รวม 208,603 404,000 -93.67 % 8,344 6,846 17.95 %