สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 108,408.77127,420.00-17.5 %0.05,833.05941.0183.9 %5.0
รวม 108,409 127,420 -17.54 % 5,833 941 83.87 %