กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 85,765.5823,680.0072.4 %5.04,957.58693.5686.0 %5.0
รวม 85,766 23,680 72.39 % 4,958 694 86.01 %