กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 873,008.1932,809.0096.2 %5.06,692.881,811.2872.9 %5.0
รวม 873,008 32,809 96.24 % 6,693 1,811 72.94 %