กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ220,622.06170,418.1722.8 %5.08,643.921,805.5579.1 %5.0
รวม 220,622 170,418 22.76 % 8,644 1,806 79.11 %