กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ92,851.9931,094.0066.5 %5.05,307.77373.6393.0 %5.0
รวม 92,852 31,094 66.51 % 5,308 374 92.96 %