กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง232,333.13386,264.00-66.3 %0.09,253.62877.3690.5 %5.0
รวม 232,333 386,264 -66.25 % 9,254 877 90.52 %