สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา204,197.55168,335.0017.6 %5.03,463.041,964.2543.3 %5.0
รวม 204,198 168,335 17.56 % 3,463 1,964 43.28 %