กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน367,284.88285,553.5322.3 %5.08,153.042,840.5365.2 %5.0
รวม 367,285 285,554 22.25 % 8,153 2,841 65.16 %