กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 139,519.38103,289.0026.0 %5.06,348.951,210.3980.9 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 26,755.9021,683.0019.0 %5.0542.72534.841.5 %0.5
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 214,708.78173,746.0019.1 %5.0551.94537.772.6 %1.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 117,176.31121,418.00-3.6 %0.01,858.251,268.4531.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง191,916.147,310.0096.2 %5.02,407.56689.1871.4 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง118,538.33120,347.00-1.5 %0.01,889.36350.0281.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม180,445.83311,117.00-72.4 %0.02,290.31756.3067.0 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร138,075.81136,368.001.2 %0.52,806.463,511.48-25.1 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี112,008.2282,645.0026.2 %5.01,254.26686.5345.3 %5.0
รวม 1,239,145 1,077,923 13.01 % 19,950 9,545 52.16 %