สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์182,507.72102,578.4943.8 %5.05,511.001,311.6676.2 %5.0
รวม 182,508 102,578 43.79 % 5,511 1,312 76.20 %