กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ219,878.45179,824.3418.2 %5.07,315.094,828.8634.0 %5.0
รวม 219,878 179,824 18.22 % 7,315 4,829 33.99 %