กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์498,819.88265,784.0046.7 %5.06,477.14699.0089.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย282,739.91257,000.009.1 %4.51,313.41606.4553.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา8,816.382,450.0072.2 %5.032.9762.70-90.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย284,339.50259,000.008.9 %4.01,606.50871.3345.8 %5.0
สำนักข่าว18,723.0149,000.00-161.7 %0.05,632.56719.5887.2 %5.0
รวม 1,093,439 833,234 23.80 % 15,063 2,959 80.35 %