สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม148,456.13151,890.00-2.3 %0.05,923.72845.0285.7 %5.0
รวม 148,456 151,890 -2.31 % 5,924 845 85.73 %