กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ183,057.25186,600.00-1.9 %0.08,331.261,847.0277.8 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,887.503,198.0073.1 %5.0607.58217.4864.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,443.714,014.40-16.6 %0.0778.59451.6142.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,344.792,783.6016.8 %5.08,140.3495.0098.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,044.311,096.0064.0 %5.0512.56173.6166.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี11,136.832,158.6080.6 %5.0802.28187.8276.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,513.12733.0183.8 %5.01,188.41305.5274.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น4,376.125,617.00-28.4 %0.0935.73383.0659.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,229.352,030.0037.1 %5.0691.37152.2078.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,212.381,613.0049.8 %5.0360.12506.35-40.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,035.062,452.0519.2 %5.0416.36253.1439.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,648.632,885.00-8.9 %0.0530.46320.5739.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,938.403,790.0052.3 %5.0768.18231.8269.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,453.523,012.0012.8 %5.0635.50433.4931.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,195.834,025.00-25.9 %0.0773.09760.391.6 %0.5
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,571.672,942.0017.6 %5.0782.76167.3578.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์5,220.722,513.0051.9 %5.0963.10103.6089.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,352.642,954.0032.1 %5.0749.79307.2659.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,536.283,207.009.3 %4.5662.56205.2069.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,075.695,100.04-374.1 %0.01,085.59340.4668.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,519.212,449.2030.4 %5.0915.53300.2567.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,834.912,132.5724.8 %5.0543.77390.2528.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,968.171,643.0044.6 %5.0544.47294.5645.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,145.774,987.00-58.5 %0.0452.87345.5023.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,902.37930.0068.0 %5.0815.73457.1244.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,337.391,325.0060.3 %5.0799.02330.3958.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,108.782,530.3418.6 %5.0723.23416.0042.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,742.823,560.004.9 %2.0789.46429.4045.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,820.971,950.0030.9 %5.0460.43363.8521.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,333.694,501.00-35.0 %0.0733.86487.5033.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,580.755,247.0038.9 %5.0803.71349.0056.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,535.233,012.0014.8 %5.0648.88417.3535.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,811.642,218.0053.9 %5.0548.54249.8554.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา4,018.362,820.0029.8 %5.0820.33158.0280.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,898.844,711.003.8 %1.5596.9931.9794.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,913.243,127.00-7.3 %0.0443.67345.2522.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,657.292,410.3534.1 %5.02,456.50736.2370.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,545.984,302.00-21.3 %0.0842.04235.2872.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,232.923,000.00-143.3 %0.0702.66130.5981.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,140.095,213.63-357.3 %0.0524.58341.4934.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์17,882.043,961.7177.8 %5.0818.21807.201.3 %0.5
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,071.652,887.006.0 %3.0673.22415.5538.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,233.841,092.0066.2 %5.0955.99475.0050.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,054.544,051.04-32.6 %0.0498.20510.69-2.5 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,838.562,994.2622.0 %5.0951.77553.1441.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,930.524,523.00-54.3 %0.0756.66333.3255.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,769.721,675.1771.0 %5.01,859.48656.5464.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,368.316,752.2119.3 %5.02,631.74302.6088.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,729.571,515.0059.4 %5.0996.32292.7970.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,746.094,037.3914.9 %5.01,177.23275.9076.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,800.971,117.0070.6 %5.0901.81140.5784.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,692.6732,125.00-1,797.9 %0.0841.30435.8348.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,941.953,791.29-28.9 %0.0587.11172.1070.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,069.252,647.5013.7 %5.0762.37293.0461.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่87,523.982,133.0097.6 %5.030,754.25475.0498.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,833.501,386.0071.3 %5.01,825.51377.2679.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,349.423,153.415.9 %2.5469.80579.21-23.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,391.313,082.489.1 %4.51,058.7885.7091.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,860.812,170.0024.1 %5.0525.29190.5963.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,996.831,349.0066.2 %5.0510.47652.93-27.9 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 15,100.3110,488.0030.5 %5.01,925.19267.2086.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี30,345.7126,433.4012.9 %5.01,508.15433.2571.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 15,638.699,215.7341.1 %5.01,643.86282.0082.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี19,385.2620,158.00-4.0 %0.0918.57273.6970.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 17,569.4817,920.97-2.0 %0.03,336.74523.5084.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,669.0119,502.00-53.9 %0.01,918.81305.5484.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,766.749,999.36-14.1 %0.02,577.01381.3085.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช18,311.6153,373.47-191.5 %0.03,041.86350.3488.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 19,709.696,760.0065.7 %5.02,677.22399.0085.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน9,417.837,965.0015.4 %5.03,521.94354.8889.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 22,620.9018,345.5018.9 %5.01,424.41339.6576.2 %5.0
รวม 702,943 591,398 15.87 % 118,931 26,188 77.98 %